ZONE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

zone
*

zone /zoun/ danh từ (địa lý,địa chất) đớithe torrid zone: đới nóng, nhiệt độ đớithe temperate zone: đới ôn hoà, ôn đớithe frigid zone: đới lạnh, hàn đới khu vực vực, miền; vùngwithin the zone of submarine activity: trong khu vực vực buổi giao lưu của tàu ngầmthe zone of influence: quần thể vực ảnh hưởngthe zone of operations: khu vực tác chiến (từ cổ,nghĩa cổ), (thơ ca) dây nịt, dây dưng ngoại đụng từ chia thành đới, chia thành khu vực, quy vùngto zone a district for industry: quy vùng một khu vực để phát hành công nghiệpđịa đớiđịa khuđớilatent zone temperature storage: bảo quản ở ánh nắng mặt trời đới ủkhuadministrative zone: khu hành chánhagro-economic zone: khu kinh tế nông nghiệpborder zone: khu miễn thuế sinh hoạt biên giớibusiness zone: khu thương nghiệpcommercial không lấy phí zone: khu dịch vụ thương mại miễn thuếconservation zone: quần thể bảo tồndanger zone: khu vực nguy hiểmduty-free zone: khu miễn thuếeconomic development zone: khu cách tân và phát triển kinh tếeconomic zone: khu gớm tếemerging industrial zone: khu công nghiệp mới nổienterprise zone: căn vườn ươm xí nghiệpenterprise zone: khu vực kinh doanh quánh biệtenterprise zone: đặc khu khiếp tếenterprise zone: khoanh vùng miễn quan lại thuếenterprise zone: khu cải tiến và phát triển xí nghiệpexclusive economic zone: khu kinh tế dành riêngexclusive economic zone: khu kinh tế độc quyềnexempt coastal zone: khu vực miễn thuế ven biểnexport processing không tính phí zone: khu vực miễn thuế gia công xuất khẩuexport processing zone: khu gia công hàng xuất khẩuexport processing zone: khu chế xuấtforeign trade zone: quanh vùng ngoại thươngfree transit zone: khu quá cảnh tự dofree zone: khu vực tự do (mậu dịch)free zone: quanh vùng tự dogrowth zone: quanh vùng tăng trưởng ghê tếindustrial zone: khu vực công nghiệpneutral zone: khu trung lậppoverty-stricken zone: khu vực nghèo khóquasi-industrial zone: khu chuẩn công nghiệpspecial economic zone: đặc khu ghê tếstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)tariff không tính phí zone: quanh vùng miễn thuế (quan)tariff free zone: khu vực miễn thuế quantax-free trade zone: quần thể mậu dịch miễn thuếtow away zone: khu vực cấm đậutowaway zone: quanh vùng cấm đậu (với sự bỏ vào phú-de)trade zone: khu vực mậu dịchwage zone: khu vực tiền lươngzone advertising: lăng xê phân khuzone freight rate: suất cước thống tốt nhất theo khu vựczone of competition: khu vực cạnh tranhzone of influence: khu vực hình ảnh hưởngzone of middle và small industry: quần thể công nghiệp nhỏ tuổi và vừazone price: giá khu vựczone pricing: định vị khu vựczone pricing system: chính sách giá quần thể vựczone system of pricing: cách tiến hành định giá chỉ theo khu vựczone tariff system: cơ chế giá cước quần thể vựckhu bưu chínhkhu vực.

Bạn đang xem: Zone là gì

Danger zone: khu vực nguy hiểmenterprise zone: khu vực kinh doanh đặc biệtenterprise zone: khoanh vùng miễn quan tiền thuếforeign trade zone: khu vực ngoại thươngfree zone: quanh vùng tự bởi vì (mậu dịch)free zone: khu vực tự dogrowth zone: khoanh vùng tăng trưởng gớm tếpoverty-stricken zone: khu vực nghèo khóstable zone: khu vực ổn định (kinh tế)tariff không lấy phí zone: khu vực miễn thuế (quan)tariff không tính phí zone: khu vực miễn thuế quantow away zone: khu vực cấm đậutowaway zone: khu vực cấm đậu (với sự cho vô phú-de)trade zone: khu vực mậu dịchwage zone: khu vực tiền lươngzone freight rate: suất cước thống nhất theo khu vực vựczone of competition: khu vực cạnh tranhzone of influence: khu vực hình ảnh hưởngzone price: giá chỉ khu vựczone pricing: định vị khu vựczone pricing system: chế độ giá khu vực vựczone system of pricing: cách làm định giá bán theo khu vựczone tariff system: cơ chế giá cước khu vực vựcvùngbuffer zone: vùng đệmconcentration zone theory: lý thuyết vùng đồng tâmflight-free zone: vùng cấm bayturning zone: vùng chuyển ngoặt o tầng; đới - Lớp đá đặc trưng, gồm thể được xác định bởi hàm lượng dầu, bởi đặc tính thạch học, hoặc bởi các hoá thạch. - Khí và/hoặc dầu đọng liên tục trong số lỗ rỗng của đá bể chứa. § abyssal zone : đới biển thẳm § blind zone : đới mù § brecclated zone : đới dăm kết § cementation zone : quần thể vực trám xi măng § coastal zone : đới bờ § concretionary zone : đới cấu tạo kết vón § conductive zone : đới truyền dẫn § liên hệ zone : đới tiếp xúc § cracking zone : khu vực crackinh § crushed zone : đới gãy vụn § desert zone : đới hoang mạc § displacement zone : đới dịch chuyển § dysphotic zone : đới hèn sáng § euphotic zone : đới sáng rõ § fault zone : đới đứt gãy § flushed zone : đới ngập nước § fracture zone : đới phá vỡ § fractured zone : đới bị phá vỡ § froth zone : miền bọt § gas zone : đới khí § gouge zone : đới sét mạch § heating zone : miền gia nhiệt, quần thể vực đốt nóng § invaded zone : đới bị xâm nhập § leached zone : đới bị rửa lũa § littoral zone : đới ven bờ § loss-of-circulation zone : đới bị mất tuần trả dung dịch (khoan) § marginal zone : đới rìa § melting zone : đới nóng chảy § metamorphic zone : đới biến chất § mineralized zone : đới khoáng hóa § oil zone : đới dầu § pay zone : đới bao gồm sản phẩm § phreatic zone : đới nước ngầm, đới nước gần bề mặt § producing zone : đới sản xuất § root zone : đới gốc § ruptured zone : đới đứt gãy § shattered zone : đớt vỡ vụn § shear zone : đới cắt § skip zone : đới tĩnh, đới lặng § smelting zone : miền nóng chảy § stringer zone : đới phân mạch § sublittoral zone : đới cận bờ, đới á duyên hải § sulphide zone : đới sunfua § surf zone : đới sóng vỗ § temperate zone : ôn đới § tensile zone : đới căng § transition zone : đới chuyển tiếp § uncontaminated zone : đới không bị ô nhiễm § up-hole zone : đoạn thiết bị bên trên miệng giếng, dầu giếng § vadose zone : đới thấm nước § weathering zone : đới phong hóa § zone of aeration : đới thoáng khí § zone of capillary : đới mao dẫn § zone of combustion : khu vực đốt cháy § zone of compensation : miền bù, miền bổ bao gồm § zone of flow : đới dòng chảy § zone of folding : đới uốn nếp § zone of fusion : miền rét chảy § zone of invasion : đới xâm nhập § zone of jointing : đới phân phiến § zone of lost return : khu vực vực mất tuần trả dung dịch bùn khoan § zone of oxidation : đới lão hóa § zone of pressure : vùng áp suất § zone of reduction : miền khử § zone of saturation : miền bão hòa § zone of weathering : đới phong hóa § zone isolation : bí quyết ly tầng § zone of aeration : đới nháng khí § zone of capillarity : đới mao dẫn § zone of saturation : đới bão hoà

Từ điển chuyên ngành Thể thao: nhẵn chuyền

Zone

Khu vực

Từ điển chăm ngànhThể thao: trơn đá

ZONE : a type of 3 T defense 3 T that assigns each 3 T defender 3 T to lớn a particular area in front of or around his team"s 3 T goal 3 T in which he is responsible for 3 T marking 3 T any 3 T attacker 3 T that enters; often used in youth league games.

Xem thêm: Cách Tắt Nút Home Ảo Trên Iphone Cực Đơn, Hướng Dẫn Kích Hoạt Nút Home Ảo Trên Iphone

<15th century. Via French và Latin

PHÒNG THỦ khu vực VỰC: loại phòng thủ trong những số ấy mỗi cầu thủ được giao một khu vực vực ví dụ để phòng thủ; hay áp dụng cho những đội trẻ. 1. Che chở ( đgt ) : duy trì gìn.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/