Withdraw Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Withdraw là gì

*
*
*

withdraw
*

withdraw /wi "dr :/ ngoại đụng từ withdrew; withdrawn rút, rút khỏito withdraw the hand from the pocket: rút tay thoát ra khỏi túi rút, rút luito withdraw troops from a position: rút quân khỏi một vị tríto withdraw a sum of money: rút một trong những tiền rato withdraw a child from school: cho 1 đứa bé xíu thôi học rút, rút lạito withdraw an accusation: rút một lời tố cáo (pháp lý) sự huỷ bỏ; sự thu hồito withdraw an order: huỷ quăng quật một lệnh; huỷ vứt một đn đặt hàng kéo (màn) nội động từ rút lui (khỏi một ni)after dinner they withdrew: sau bữa com chúng ta rút lui (quân sự) rút quân ra, rút rato withdraw from a society: rút ra khỏi một hộihủy bỏkhửlấy đilấy ramài doamài khônrútrút rachọn rahủy bỏlấy ralấy vềrút (tiền)rút lạirút lại (giá chào)rút vềthu hồithủ tiêuthu vềtriệt hồitriệt tiêu o rút, khử, lấy đi

Từ điển chuyên ngành Thể thao: Điền kinh

Withdraw

Bỏ cuộc, bị loại

Động từ bỏ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): withdraw / withdrew / withdrawn


*

Xem thêm: How To Set Up And Test Mic Test, How To Set Up And Test Microphones In Windows

*

*

withdraw

Từ điển Collocation

withdraw verb

1 move/move sth away from a place

ADV. altogether, completely | immediately, instantly | abruptly, hastily, promptly, quickly, soon She hastily withdrew her hand from his. | gently | gradually, progressively Forces will be progressively withdrawn. | eventually | temporarily | unconditionally

VERB + WITHDRAW decide to | intend to, wish to | threaten lớn | be compelled to, be forced to, be obliged to lớn He was forced khổng lồ withdraw from the competition due lớn injury. | persuade sb to

PREP. from Two thousand troops were withdrawn from the battle zone. | in favour of He eventually withdrew in favour of Blair, thought lớn be the more popular candidate. | into She withdrew into her own world.

2 take sth away

ADV. immediately | subsequently | eventually | formally She formally withdrew her resignation. | voluntarily | unconditionally Last night he unconditionally withdrew his comments.

VERB + WITHDRAW threaten lớn | agree khổng lồ | refuse to lớn | advise sb to, persuade sb to, urge sb lớn

PREP. from They threatened to lớn withdraw their support from the government.

Từ điển WordNet


English Synonym & Antonym Dictionary

withdraws|withdrew|withdrawing|withdrawnsyn.: abandon deduct extract fall back quit recede remove retire retreat reverse subtract vacate
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online