VƯƠNG GIA LÀ GÌ

Cách Xưng Hô thời phong loài kiến ( 3 )

+ Cha, chị em của vua: (viết hoa chữ cái đầu)

Cha vua (người phụ thân chưa từng làm cho vua) : Quốc lão

Cha vua (người phụ thân đã từng làm vua rồi truyền ngôi mang lại con) : Thái thượng hoàng

Mẹ vua (chồng trước đó chưa từng làm vua) : Quốc mẫu

Mẹ vua (chồng đã có lần làm vua) : Thái hậu

Mẹ kế (phi tử của vua đời trước): Thái phi

Bà của vua: Thái hoàng thái hậu

Xưng lúc nói chuyện:

Quốc lão/Thái thượng hoàng: Ta

Thái hoàng thái hậu/Quốc mẫu/Thái hậu: Ai gia/ta/lão thân

Các con cháu trong hoàng thất gọi:

Thái thượng hoàng/Thái hậu :Hoàng gia gia/Hoàng nãi nãi hoặc Hoàng tổ mẫu

+ Vua:

Qua từng triều đại vua sẽ có được danh xưng khác:

Thời Hạ yêu quý Chu: Vương

Thời Xuân Thu Chiến Quốc:

Nước lớn: Vương

Nước nhỏ: Hầu/Công/Bá (thuộc chư hầu)

Từ triều Tấn trở đi: Hoàng đế

Thời Nguyên và Thanh: Đại Hãn

Tự xưng: (không viết hoa)

+ trái nhân: cần sử dụng cho tước nào cũng được.

Bạn đang xem: Vương gia là gì

+ trẫm: chỉ mang lại Hoàng đế/Vương.

+ cô gia: chỉ cần sử dụng cho vương trở xuống.

Gọi:

Quần thần : chư khanh, chúng khanh, ái khanh

Cận thần (được sủng ái) : ái khanh

Vợ (được sủng ái) : Ái hậu/Ái phi

Vua chư hầu : nhân hậu hầu

Con (khi còn nhỏ): hoàng nhi

Xưng với vua:

Các con: nhi thần, hoàng nhi

Gọi vua cha: phụ hoàng

Gọi mẹ: mẫu hậu

Các quan lại tâu vua : bệ hạ, thánh thượng, đại vương những thê thiếp (bao bao gồm cả vợ) xưng: Thần thiếp

Các quan tiền tự xưng: hạ thần, thần,

+ con vua:

Cũng như với vua, con vua cũng rất được gọi đổi khác theo từng triều đại:

Con trai:

Thời Hạ yêu quý Chu cho tới thời bên Tần: Công tử

Thời Hán đến Minh: Hoàng tử

Thời Thanh: A ca

Người được chỉ định và hướng dẫn sẽ lên ngôi: Đông cung thái tử/Thái tử

Vợ chính Đông cung hoàng thái tử : hoàng thái tử phi

Vợ hoàng tử: Hoàng túc, hoàng tử phi

Vợ bé: Trắc phi/thứ phi

Thiếp: Phu nhân

Thời nhà Thanh:

Vợ phệ A ca: Đích phúc tấn

Vợ bé xíu A ca: Trắc phúc tấn

Con gái

Con gái vua : Công chúa, Hoàng nữ

Con rể vua : Phò mã

Nhà Thanh:

Con gái: giải pháp Cách

Con rể: Nghạch phò

Con vua gọi:

Vua: Phụ hoàng/Phụ vương

Hoàng hậu: mẫu hậu/Hoàng hậu nương nương/Vương hậu nương nương

Mẹ ruột: Mẫu phi/mẫu thân

Phi tần khác: mẫu phi hoặc call Tước hiệu + nương nương

Tự xưng: Ta, bổn hoàng tử/bổn công chúa.

+ Hoàng tộc:

Anh em và bé cháu vua hay được ban tước đoạt hiệu vương vãi gia/Thân vương lúc trưởng thành.

Anh trai vua : Vương/ Hoàng huynh

Chị gái vua : Công chúa/Hoàng tỉ

Em trai vua : Vương/ Hoàng đệ

Em gái vua : Công chúa/ Hoàng muội

Cô vua: Thái công chúa/ Hoàng cô cô

Bác vua : Vương/ Hoàng bá


Chú vua : Vương/ Hoàng thúc

Cậu vua : Hoàng cữu phụ/ Quốc cữu

Cha vợ vua : Quốc trượng

Con trai hoàng thái tử (được chọn kế vị): Hoàng thái tôn

Cháu trai thái tử (được lựa chọn kế vị): Hoàng thành tôn

Con trai trưởng vua chư hầu (người thừa kế vương vị) : gắng tử

Con trai thiết bị vua chư hầu: Quận vương

Vợ chính quận vương: Quận vương phi

Vợ nhỏ xíu quận vương: phu nhân

Con trai quận vương: Công tử/thiếu gia

Con gái quận vương: đái thư

Con gái vua chư hầu : Quận chúa

Chồng quận chúa : Quận mã

Vợ bao gồm Vương: vương vãi phi

Vợ bé Vương: Trắc phi/Thứ phi

Thiếp của Vương: Phu nhân

Nhà Thanh:

Anh/em vua: Vương

Vợ chủ yếu vương: Đích phúc tấn

Vợ bé nhỏ vương: Trắc phúc tấn

Con trai vương: Bối lặc

Con gái vương: bí quyết cách

Con dâu vương: Phúc tấn

Con rể vương: Ngạch phò

+ quan lại lại:

Các quan lại tự xưng khi thì thầm với quan to ra thêm (hơn phẩm hàm) : hạ quan, ti chức, tiểu chức

Nữ với nam: thiếp, tiện thể thiếp, nô, nô gia

Lớp nhỏ dại với lớp lớn: vãn sinh, học tập sinh, hậu học, vãn bối

Ngang hàng nhau: bỉ nhân, tại hạ

Các quan liêu tự xưng với dân thường: phiên bản quan

Dân thường hotline quan: đại nhân

Dân hay khi rỉ tai với quan tiền xưng là : thảo dân, tiểu dân, hạ dân

Người làm các việc vặt ở cửa quan như chạy giấy, dọn dẹp, đưa thư, v.v : nha dịch/nha lại/sai nha

Con trai nhà quyền quý thì điện thoại tư vấn là : công tử

Con gái nhà quyền quý và cao sang thì điện thoại tư vấn là : tè thư

Đầy tớ trong các mái ấm gia đình quyền quý điện thoại tư vấn ông chủ là : lão gia

Đầy tớ vào các mái ấm gia đình quyền quý điện thoại tư vấn bà nhà là : phu nhân

Đầy tớ trong các mái ấm gia đình quyền quý gọi nam nhi chủ là : thiếu thốn gia

Đầy tớ trong các gia đình quyền quý từ bỏ xưng là (khi nói chuyện với bề trên): tè nhân

Đứa nhỏ trai nhỏ tuổi theo hầu hầu hết người quyền quý và cao sang thời phong con kiến : đái đồng

Các quan lại thái giám khi rỉ tai với vua, bà xã xưng là : nô tài

Cung thiếu phụ chuyên phục dịch xưng là : nô tì

Ngoài ra, đối với các quan còn tồn tại kiểu thêm bọn họ vào trước chức tước, thành tên gọi. Lấy một ví dụ :Quách công công, Lý tổng quản, diêm sinh thúc

B/ GIANG HỒ

Đệ tử của yêu quái tu luyện lâu năm gọi thầy là: lão lão

Lão lão gọi đệ tử là: đái lão

Chồng của sư mẫu: sư trượng/sư công

Vợ của sư phụ: sư nương

Sư phụ của sư phụ: thái sư phụ/ sư tổ

Người tạo nên môn phái: tiên sư (nam)/ ông cha bà bà (nữ)

Đệ tử: vật dụng nhi/ đồ vật tôn (đời tiếp theo)

Phật giáo:

Xưng:

Người trẻ tuổi: đái tăng (nam), tè ni (nữ)

Người cao tuổi: lão nạp (nam), lão ni (nữ)

Xưng phổ biến với ý khiêm tốn: bần tăng/bần ni

Gọi: thí chủ/tiểu thí chủ/lão thí chủ

Đạo giáo:

Xưng: xấu đạo

Người trẻ em tuổi: đạo nhân (nam), đạo cô (nữ)

Người cao tuổi: lão đạo (nam), lão đạo bà (nữ), chân nhân (võ học đặc biệt cao siêu)

Mới gặp lần đầu:

Nữ con trẻ tuổi:

Xưng:

+ Tiểu thiếu phụ (khiêm tốn).

+ bản cô nương/ta (ko khiêm tốn).

+ Lão nương (nếu là người già).

+ Bổn cô nương, Bổn phu nhân (người đã gồm chồng).

Gọi:

+ Cô nương hoặc tè thư (đối với bé nhà phong lưu danh tiếng)

Nam trẻ con tuổi:

Xưng:


Tại hạ, hậu bối/vãn bối/tiểu bối, tiểu sinh, ta (ko khiêm tốn).

Gọi:

+ những hạ, huynh đệ/huynh đài (tiểu huynh đệ nếu nhỏ hơn nhiều tuổi)

+ Công tử (đối với bé nhà giàu có danh tiếng).

+ thiếu hụt hiệp (tỏ ý tôn kính võ học của người đó).

+ Tiên sinh (với tín đồ nho nhã).

+ hiền huynh/ hiền khô đệ (gọi thân mật).

Nam/nữ cao tuổi:

Xưng: Ta, lão, mỗ

Gọi:

+ Lão chi phí bối, đại hiêp/lão hiệp (tỏ ý tôn trọng võ học tập của tín đồ đó)

Chú ý: trên hạ-các hạ là biện pháp xưng hô trung tính tương đương như tôi-anh trong ngôn từ hiện đại, vãn bối-tiền bối nghĩa là người đi sau cùng đi trước, miêu tả ý tôn kính khiêm nhường nói chung dù không thuộc môn phái, cùng môn phái có thể dựa trên máy bậc nhằm phân ra trưởng bối, nhị bối, tè bối

Khi chửi mắng: tiểu tặc, lão tặc, tặc tử (nam), a đầu (nữ)

Nếu không đối thoại trực tiếp:

Với nam: Hắn/ Y/ Gã/ Ông ta / Lão ta

Với nữ: Mụ/Ả/ Cô ta/ bà ta /Thị

C/ GIA ĐÌNH

Gọi vợ: hiền khô thê/Ái thê/Nương tử

Gọi chồng: tướng mạo công/Lang quân

Anh rể/Em rể: Tỷ phu/Muội phu

Chị dâu: Tẩu tẩu

Cha người mẹ gọi con cái: Hài tử/Hài nhi hoặc tên

Gọi vợ ông chồng người khác: nhân từ khang lệ (cách nói định kỳ sự)

Khi thì thầm với fan khác mà nói tới người thân trong gia đình:

Cha: gia phụ

Mẹ: gia mẫu

Anh trai ruột: gia huynh/tệ huynh (cách nói khiêm nhường)

Em trai ruột: gia đệ/xá đệ

Chị gái ruột: gia tỷ

Em gái ruột: gia muội

Ông nội/ngoại: gia tổ

Vợ: tệ nội/tiện nội

Chồng: tệ phu/tiện phu

Con: tệ nhi

Khi nói chuyện với bạn khác mà nói tới người thân của họ:

Sư phụ: lệnh sư

Cha: lệnh tôn

Mẹ: lệnh đường

Cha lẫn mẹ: lệnh huyên đường

Con trai: lệnh lang/lệnh công tử

Con gái: lệnh ái/lệnh thiên kim

Anh trai: lệnh huynh

Em trai: lệnh đệ

Chị gái: lệnh tỷ

Em gái: lệnh muội

Xưng hô trong gia phả:

Ông bà tổ bị tiêu diệt rồi: Hiển cao tổ khảo/tỷ

Ông bà tổ chưa chết: Cao tổ phụ/mẫu

Cháu xưng: Huyền tôn

Ông bà cụ chết rồi: Hiển tằng tổ khảo/tỷ

Ông bà tất cả chưa chết: Tằng tổ phụ/mẫu

Cháu xưng: Tằng tôn

Ông bà nội bị tiêu diệt rồi: Hiẻn tổ khảo/tỷ

Ông bà nội chưa chết: Tổ phụ/mẫu

Cháu xưng: nội tôn

Cha mẹ chết: Hiển khảo, nhân từ tỷ.

+ Chưa bị tiêu diệt xưng thân Phụ/mẫu

Cha chết thì con xưng: Cô tử, cô người vợ (cô tử: bé trai, cô nữ: con gái).

Mẹ bị tiêu diệt thì bé xưng: Ai tử, ai nữ.

Cha mẹ đều bị tiêu diệt thì bé xưng: Cô ai tử, cô ai nữ.

Xưng hô vào gia tộc:

Cha ruột: Thân phụ.

Cha ghẻ: Kế phụ.

Cha nuôi: dưỡng phụ.

Cha đỡ đầu: Nghĩa phụ.

Con trai phệ (con cả sản phẩm hai): Trưởng tử, trưởng nam.

Con gái lớn: Trưởng nữ.

Con kế: lắp thêm nam, máy nữ.

Con út (trai): Quý nam, vãn nam. Gái: quý nữ, vãn nữ.

Mẹ ruột: sanh mẫu, từ mẫu.

Mẹ ghẻ: Kế mẫu

Con của bà vợ nhỏ dại kêu vk lớn của cha là má hai: Đích mẫu.


Mẹ nuôi: dưỡng mẫu.

Mẹ có ck khác: giá mẫu.

Má nhỏ, tức vợ nhỏ xíu của cha: sản phẩm công nghệ mẫu.

Mẹ bị phụ vương từ bỏ: Xuất mẫu.

Bà vú: Nhũ mẫu.

Chú, bác vợ: Thúc nhạc, bá nhạc.

Cháu rể: Điệt bạn nữ tế.

Chú, bác bỏ ruột: Thúc phụ, bá phụ.

Vợ của chú ấy : Thiếm, Thẩm.

Cháu của chú và bác, từ xưng là nội điệt.

Cha chồng: Chương phụ.

Dâu lớn: Trưởng tức.

Dâu thứ: đồ vật tức.

Dâu út: Quý tức.

Cha bà xã (sống): Nhạc phụ, (chết): nước ngoài khảo.

Mẹ vk (sống): Nhạc mẫu, (chết): ngoại tỷ.

Con rể: Tế tử.

Xem thêm: Download Audio Luyện Nghe Tiếng Anh Kèm Ebook, Download Listen Carefully Pdf + Audio

Chị, em gái của cha, ta kêu bởi cô: Thân cô.

Tự xưng: Nội điệt.

Chồng của cô: Dượng: Cô trượng, tôn trượng.

Chồng của dì: Dượng: Di trượng, biểu trượng.

Cậu, mợ: Cựu phụ, cựu mẫu. Mợ còn được gọi là: Câm.

Tự xưng là: sanh tôn.

Cậu vợ: Cựu nhạc.

Cháu rể: sinh tế.

Vợ: Chuyết kinh, vk chết rồi: Tẩn.

Ta trường đoản cú xưng: Lương phu, hình dáng châm.

Vợ bé: đồ vật thê, trắc thất.

Vợ lớn: Chánh thất.

Vợ sau (vợ bị tiêu diệt rồi cưới bà xã khác): Kế thất.

Anh ruột: Bào huynh.

Em trai: Bào đệ, cũng gọi: Xá đệ.

Em gái: Bào muội, cũng gọi: Xá muội

Chị ruột: Bào tỷ.

Anh rể: Tỷ trượng.

Em rể: Muội trượng.

Anh rể: Tỷ phu.

Em rể: Muội trượng, còn gọi: Khâm đệ.

Chị dâu: Tợ phụ, Tẩu, hoặc tẩu tử.

Em dâu: Đệ phụ, Đệ tức.

Chị chồng: Đại cô.

Em chồng: đái cô.

Anh chồng: Phu huynh: Đại bá.

Em chồng: Phu đệ, đái thúc.

Chị vợ: Đại di.

Em vk (gái): tiểu di tử, Thê muội.

Anh vợ: Thê huynh: Đại cựu: nước ngoài huynh.

Em vợ (trai): Thê đệ, tè cựu tử.

Con gái đã tất cả chồng: giá chỉ nữ.

Con gái chưa xuất hiện chồng: Sương nữ.

Cha ghẻ, bé tự xưng: Chấp tử.

Tớ trai: Nghĩa bộc.

Tớ gái: Nghĩa nô.

Xưng hô vào tang lễ:

Cha chết trước, sau ông nội chết, tôn nhỏ của trưởng tử đứng nhằm tang, hotline là: Đích tôn thừa trọng.

Cha, người mẹ chết chưa chôn: cầm phụ, núm mẫu.

Cha, chị em chết sẽ chôn: hiền đức khảo, hiển tỷ.

Mới chết: Tử.

Đã chôn: Vong.

Xưng hô với những người ngoài:

Anh em chú bác ruột với thân phụ mình: Đường bá, con đường thúc, mặt đường cô, mình tự xưng là:Đường tôn.

Anh em chúng ta với thân phụ mình: Niên bá, quý thúc, lịnh cô. Bản thân là cháu, từ xưng là: Thiểm điệt, lịnh điệt.

Chú, bác bỏ của cha mình, mình kêu: Tổ bá, tổ thúc, tổ cô.

Mình là cháu thì trường đoản cú xưng là: Vân tôn

Một số tự khác:

* hotline nhà của mình theo giải pháp khiêm nhịn nhường lúc rỉ tai với tín đồ khác: tệ xá/hàn xáNói về nơi ở của fan thì dùng: quí sở/quí cư

(chỉ đề nghị nói tệ xá, chớ không nên nói tệ xá của tôi; chỉ việc nói quí sở, chớ không nên nói quí sở của ngài)

* Đứa nhỏ nhắn thì gọi là tiểu hài nhi nhỏ xíu gái thì điện thoại tư vấn là nữ hài nhi nhỏ nhắn trai thì call là nam hài nhi

* khách sạn, nhà hàng, ngân hàng: quán trọ, tửu điếm, tiền trang

* Bổ đầu: fan đứng đầu tổ chức triển khai truy lùng tù nhân ở huyện thời xưa

* Bổ khoái: người ở nha môn chuyên đi bắt người thời xưa.

Trên thế gian này chẳng có vị thần nào đẹp hẳn lên thần phương diện trời, chẳng gồm ngọn lửa nào kỳ diệu rộng ngọn lửa tình yêu


link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/