Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14

Bạn đang xem: Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14 tại vothisaucamau.edu.vn

Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối được THPT Lê Hồng Phong soạn hy vọng sẽ tà tà tài liệu hữu ích giúp những em nắm vững tri thức bài học và đạt kết quả tốt trong những bài thi, bài rà soát trên lớp.

Tóm tắt lý thuyết Vật lí 12 Bài 14

I) Định luật Ôm cho đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối

* Xét mạch điện gồm một điện trở R, một cuộn cảm thuần L và một tụ điện C mắc tiếp nối.

Giả sử cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch là: i = I√2 cos⁡(ωt)

lúc đó hiện điện thế giữa 2 đầu điện trở, cuộn cảm và tụ điện tuần tự là:

uR = IR√2 cos⁡(ωt)

uL = IZL√2 cos⁡(ωt + π/2)

uC = IZC√2 cos⁡(ωt – π/2)

→ Hiệu điện thế giữa 2 đầu đoạn mạch là: u = uR + uL + uC (1)

Sử dụng phương pháp giản đồ Fre-nen để thay phép tổng đại số những đại lượng xoay chiều bằng phép tổng vectơ quay tương ứng.

lúc đó phương trình (1) trở thành U→ = (UR→ + UC→ + UL→ (được trình diễn như hình vẽ)

ly thuyet mach co r l c mac noi tiep 1 1 ly thuyet mach co r l c mac noi tiep 2 1

ly thuyet mach co r l c mac noi tiep 3 1được gọi là trở kháng của mạch.

II) Độ lệch pha giữa điện áp và dòng điện

Từ hình vẽ ta có: tan⁡φ = (UL – UC)/UR = (ZL – ZC)/R

Với φ là độ lệch pha của u với i: φ = φu – φi

nếu như ZL > ZC : u sớm pha hơn i một góc φ

nếu như ZL < ZC : u trễ pha hơn i một góc φ

III) Hiện tượng cộng hưởng

Khi ZL = ZC ↔ ωL = 1/ωC ↔ ω2LC = 1

thì tan⁡φ = 0 nên ly thuyet mach co r l c mac noi tiep 4 1

Đó là hiện tượng cộng hưởng điện.

Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14

Bài 1 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Phát biểu định luật Ôm đối với mạch điện xoay chiều có R, L, C mắc tiếp nối.

Lời giải:

Định luật Ôm của dòng điện xoay chiều của đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối: “Cường độ hiệu dụng trong mạch R, L, C mắc tiếp nối có trị giá bằng thương số của điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch và tổng trở của mạch.”

Biểu thức: bai 1 trang 79 sgk vat ly 12 1

Bài 2 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Dòng nào có cột A tương ứng với dòng nào ở cột B?

bai 2 trang 79 sgk vat ly 12 1

Lời giải:

Kết cột A tương ứng cột B.

1 – e)

2 – c)

3 – a)

4 – a)

5 – c)

6 – f)

Bài 3 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Trong mạch điện xoay chiều tiếp nối, cộng hưởng là gì? Đặc trưng của cộng hưởng?

Lời giải:

+ Cộng hưởng điện là hiện tượng trong mạch R, L, C mắc tiếp nối có cường độ dòng điện trong mạch đạt trị giá cực đại khi cảm kháng và dung kháng có trị giá bằng nhau (ZL = ZC)

+ Đặc điểm: Tổng trở mạch Z = R là nhỏ nhất và I = U/R là lớn nhất.

Dòng điện i cùng pha với điện áp u

U = UR

UL = UC

Bài 4 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 20Ω mắc tiếp nối với tụ điện C = 1/2000π F. Tìm biểu thức cường độ tức thời i, biết u = 60√2cos100πt (V).

Lời giải:

Mạch R tiếp nối tụ điện thì i sớm pha so với u một góc φ. Ta có u = 60√2cos100πt

→ i = I0cos(100πt + φi)

Với

bai 4 trang 79 sgk vat ly 12 1 1

bai 4 trang 79 sgk vat ly 12 2 1

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – (-π/4) = π/4

Vậy i = 3cos(100πt + π/4) (A)

Bài 5 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 30Ω tiếp nối với cuộn cảm: L = 0,3/π H. Cho điện áp tức thời giữa hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Cảm kháng: ZL = L.ω = 100π.(0,3/π) = 30ω.

Mạch R tiếp nối với cuộn cảm thì i trễ pha so với u một góc φ.

Ta có u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với

bai 5 trang 79 sgk vat ly 12 2

bai 5 trang 79 sgk vat ly 12 1 1

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = 4cos(100πt – π/4) (A)

Bài 6 (trang 79 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 30Ω tiếp nối với một tụ điện C. Cho biết điện áp hiệu dụng giữa hai đầu mạch bằng 100V, giữa hai đầu tụ điện bằng 80V, tính ZC và cường độ hiệu dụng I.

Lời giải:

Mạch R tiếp nối với C nên UR→ và UC→ vuông góc với nhau.

Ta có:

bai 6 trang 79 sgk vat ly 12 2

bai 6 trang 79 sgk vat ly 12 1 1

Bài 7 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm điện trở R = 40Ω ghép tiếp nối với cuộn cảm L. Cho biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cos100πt (V) và điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm UL = 40V.

a) Xác định ZL

b) Viết biểu thức của i.

Lời giải:

Mạch R tiếp nối với L.

u = 80cos100πt (V); R = 40ω; UL = 40V; U = U0/√2 = 40√2V

a) Vì uL nhanh pha hơn cường độ dòng điện i một góc π/2, và uR đồng pha với i nên U→R và U→L vuông góc với nhau.

Ta có:

bai 7 trang 80 sgk vat ly 12 3

bai 7 trang 80 sgk vat ly 12 1 1

b) Biểu thức của i, đoạn mạch R, L thì i trễ pha so với u một góc φ

Ta có: u = 80cos100πt (V) ⇒ i = I0cos(100πt + φi); Với I0 = I√2 = √2 (A)

bai 7 trang 80 sgk vat ly 12 2 1

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4

Vậy i = √2cos(100πt – π/4) (A)

Bài 8 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có: R = 30Ω, C = 1/5000π F, L = 0,2/π H. Biết hiệu áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V). Viết biểu thức của i.

Lời giải:

bai 8 trang 80 sgk vat ly 12 update 1

Tổng trở: bai 8 trang 80 sgk vat ly 12 1 update 1

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với bai 8 trang 80 sgk vat ly 12 2 1

bai 8 trang 80 sgk vat ly 12 3 update 1 bai 8 trang 80 sgk vat ly 12 4 1

Bài 9 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Mạch điện xoay chiều gồm có R = 40Ω, C = 1/4000π F , L = 0,1/π H. Biết hiệu áp tức thời hai đầu mạch u = 120√2cos100πt (V).

a) Viết biểu thức của i.

b) Tính UAM (H.14.4)

bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 1

Lời giải:

Ta có: R = 40Ω, bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 6 1

bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 1 update 1

Tổng trở là bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 2 1

a) Biểu thức của i:

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 3 1

bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 4 update 1

Vậy i = 2,4√2cos(100πt + π/4) (A)

b) Điện áp hiệu dụng ở hai đầu AM là

bai 9 trang 80 sgk vat ly 12 5 1

Bài 10 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

Cho mạch điện xoay chiều R = 20Ω, L = 0,2/π H và C = 1/2000π F. Biết điện áp tức thời hai đầu mạch u = 80cosωt (V), tính ω để trong mạch có cộng hưởng. lúc đó viết biểu i.

Lời giải:

+ Mạch cộng hưởng thì: ZL = ZC ↔ ω2LC = 1

Tham Khảo Thêm:  Truyện Cây bút thần (Có file nghe MP3)

bai 10 trang 80 sgk vat ly 12 1 1

+ Biểu thức của i:

Vì mạch R, L, C cộng hưởng ⇒ i cùng pha với u ⇒ φu = φi = 0

Ta có: u = 80cosωt → i = I0cos(ωt)

Với bai 10 trang 80 sgk vat ly 12 2 1

→ i = 4cos(100πt) (A)

Bài 11 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

lựa chọn câu đúng.

Đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối có R = 40Ω, 1/C.ω = 20Ω, ωL = 60Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 240√2cos100πt (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. i = 3√2cos100πt (A)

B. 6cos(100πt + π/4) (A)

C. i = 3√2 cos(100πt – π/4) (A)

D. 6cos(100πt – π/4) (A)

Lời giải:

Đáp án: D

Ta có: ZL = 60Ω; ZC = 20Ω

Tổng trở của mạch:

bai 11 trang 80 sgk vat ly 12 1 1

Biểu thức của i:

Ta có: u = 240√2cos100πt (V) → i = I0cos(100πt + φi)

Với bai 11 trang 80 sgk vat ly 12 2 1

bai 11 trang 80 sgk vat ly 12 3 1

→ φ = φu – φi → φi = φu – φ = 0 – π/4 = – π/4 rad

Vậy i = 6cos(100πt – π/4) (A)

Bài 12 (trang 80 SGK Vật Lý 12)

lựa chọn đáp án đúng.

Đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối có R = 40Ω, 1/C.ω = 30Ω, ωL = 30Ω. Đặt vào hai đầu mạch điện áp u = 120√2cos100πt (V). Cường độ dòng điện tức thời trong mạch là:

A. i = 3cos(100πt – π/2) (A)

B. 3√2 (A)

C. i = 3cos(100πt) (A)

D. 3√2cos(100πt ) (A)

Lời giải:

lựa chọn đáp án D.

Vì ZC = ZL = 30Ω nên mạch cộng hưởng → i và u cùng pha.

Ta có: u = 120√2cos100πt (V) → i = I0cos100πt (A)

Với bai 12 trang 80 sgk vat ly 12 1

Vậy i = 3√2cos100πt (A)

Trắc nghiệm Vật lí 12 Bài 14 có đáp án

Bài 1: nếu như đặt vào hai đầu một mạch điện chưa một điện trở thuần và một cuộn cảm thuần mắc tiếp nối một điện áp xoay chiều có biểu thức: mach co r l c mac noi tiep 1 cau 6 5 thì điện áp hai đầu điện trở thuần có biểu thức uR = 100cos(ωt).

– Biểu thức của điện áp giữa hai đầu cuộn cảm thuần là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 6 1 1 mach co r l c mac noi tiep 1 cau 6 2 1

Lời giải

– Cường độ dòng điện i luôn cùng pha với uR nên φu – φi = π/4

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 6 3 1

– Cường độ dòng điện i luôn trễ pha hơn uL nên góc π/2

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 6 4 1

lựa chọn đáp án B

Bài 2: Mắc đoạn mạch gồm biến trở R và một cuộn cảm thuần có L = 3,2 mH và một tự có điện dung C=2µF mắc tiếp nối vào điện áp xoay chiều. Để tổng trở của mạch là Z = ZL + ZC thì điện trở R phải có trị giá bằng:

A. 80 Ω

B. 40 Ω

C. 60 Ω

D. 100 Ω

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 7 1

lựa chọn đáp án A

Bài 3: Một đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối, được nối với hai cực của nguồn điện xoay chiều có điện áp hiệu dụng không đổi. Thay đổi tần số góc của nguồn điện người ta nhận thấy khi nó có trị giá là ω1 hoặc ω2 (ω1 ≠ ω2) thì cường độ hiệu dụng của dòng điện trong đoạn mạch bằng nhau. Tần số góc của nguồn điện gây ra hiện tượng cộng hưởng trong mạch là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 8 1

Lời giải

– Từ điều kiện: I1 = I2.

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 8 2 1

– Suy ra:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 8 3 1

lựa chọn đáp án B

Bài 4: Đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối được mắc vào mạng điện có tần số f1 thì đoạn mạch có cảm kháng là 36 Ω và dung kháng là 144 Ω. nếu như mạng điện có tần số f2 = 120 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch. trị giá của tần số f1 là:

A. 85 Hz

B. 100 Hz

C. 60 Hz

D. 50 Hz

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 9 3

– Cường độ dòng điện trong mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch khi: mach co r l c mac noi tiep 1 cau 9 1 1

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 9 2 1

lựa chọn đáp án C

Bài 5: Cho mạch điện có R, L, C mắc tiếp nối, C= 10-3/π F.

– Biết mach co r l c mac noi tiep 1 cau 10 5

– Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 10 1 1 mach co r l c mac noi tiep 1 cau 10 2 1

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 10 3 1

+ uC trễ pha π/2 so với i, từ đó suy ra pha ban đầu của i là:

φi = -3π/4 + π/2 = -π/4

– Vậy:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 10 4 1

lựa chọn đáp án D

Bài 6: Cho mạch điện có R, L, C mắc tiếp nối. Biết R = 40Ω, ZL = ZC = 40Ω. Điện áp đặt vào hai đầu đoạn mạch có biểu thức là u=240√2 cos(100πt) (V). Biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 11 1

Lời giải

– Ta có: ZL = ZC.

⇒ Trong mạch đang xảy ra hiện tượng cộng hưởng điện.

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 11 2 1

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 11 3 1

lựa chọn đáp án A

Bài 7: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + π/4). Đoạn mạch điện có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 12 4mach co r l c mac noi tiep 1 cau 12 1 1

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 12 2 1

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 12 3 1

lựa chọn đáp án C

Bài 8: Mạch điện có R, L, C mắc tiếp nối, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/(2π) (H). Điện áp xoay chiều đặt vào hai đầu đạon mạch có biểu thức u = U√2cos(2πft), trong đó U không đổi và f thay đổi được. Khi tần số f1 = 50 Hz hoặc f2 = 300 Hz thì cường độ dòng điện trong mạch có cùng một trị giá hiệu dụng. Điện dung C của tụ điện là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 13 2

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 13 1 1

lựa chọn đáp án C

Bài 9: Một mạch điện gồm R = 10 Ω, cuộn cảm thuần có L = 0,1/π (H) và tụ điện có điện dung C = 10-3/2π (F) mắc tiếp nối. Cường độ dòng điện xoay chiều trong mạch có biểu thức.

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 14 5

– Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 14 1 1 mach co r l c mac noi tiep 1 cau 14 2 1

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 14 3 1

– Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch có biểu thức là:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 14 4 1

lựa chọn đáp án A

Bài 10: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối một điện áp xoay chiều có biểu thức u = 135√2 cos100πt (V). Cường độ dòng điện chạy trong mạch có biểu thức i = 3cos(100πt – π/4) (A). Điện trở của mạch điện có trị giá bằng:

A. 45 Ω

B. 45√2 Ω

C. 22,5 Ω

D. 22,5√3 Ω

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 15 1

lựa chọn đáp án A

Bài 11: Trong một đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện và cuộn cảm thuần mắc tiếp nối, biết cảm kháng đang lớn hơn dung kháng. nếu như tăng nhẹ tần số dòng điện thì độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp là:

Tham Khảo Thêm:  Email là gì mà ai cũng cần phải có một cái cho mình

A. tăng

B. giảm

C. đổi dấu nhưng không đổi về độ lớn

D. không đổi

Lời giải

– Trong đoạn mạch điện xoay chiều chỉ có tụ điện và cuộn cảm thuần mắc tiếp nối và ZL > ZC thì u luôn sớm pha hơn i góc π/2.

– nếu như tăng nhẹ tần số dòng điện thì ZL vẫn luôn lớn hơn ZC, do vậy độ lệch pha giữa cường độ dòng điện và điện áp là π/2.

lựa chọn đáp án D

Bài 12: Cho một đoạn mạch xoay chiều có R, L, C mắc tiếp nối. Vôn kế có điện trở vô cùng lớn mắc giữa hai đầu điện trở thuần chỉ 20 V, giữa hai đầu cuộn cảm thuần chỉ 55 V và giữa hai đầu tụ điện chỉ 40 V. nếu như mắc vôn kế giữa hai đầu đoạn mạch trên thì vôn kế sẽ chỉ:

A. 115 V

B. 45 V

C. 25 V

D. 70 V

Lời giải

– Số chỉ của vôn kế chính là hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 2 1

lựa chọn đáp án C

Bài 13: Một đoạn mạch xoay chiều gồm điện trở R = 20 Ω. Mắc tiếp nối với cuộn cảm thuần L. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 40√2 cos100πt (V) thì điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn cảm UL = 32 V. Độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 0,0012 H

B. 0,012 H

C. 0,17 H

D. 0,085 H

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 3 1

lựa chọn đáp án D

Bài 14: Đặt vào hai đầu một đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối một điện áp xoay chiều u = U0cos(ωt + π/6) (V) thì cường độ dòng điện trong mạch là i = I0cos(ωt + π/3) (A). Đọan mạch này có:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 4 3mach co r l c mac noi tiep 1 cau 4 1 1

Lời giải

– Vì i sớm pha hơn u một lượng: Δφ = π/3 -π/6 = π/6 nên:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 4 2 1

lựa chọn đáp án C

Bài 15: Điện áp giữa hai đầu của một đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối sớm pha π/4 so với cường độ dòng điện. Phát biểu nào sau đây đúng đối với đoạn mạch này:

A. Tần số dòng điện trong đoạn mạch nhỏ hơn trị giá cần để xảy ra cộng hưởng.

B. Tổng trở của đoạn mạch bằng hai lần điện trở thuần của mạch.

C. Điện áp giữa hai đầu điện trở thuần sớm pha π/4 so với điện áp giữa hai bản tụ điện.

D. Điện trở thuần của đoạn mạch bằng hiệu số giữa cảm kháng và dung kháng.

Lời giải

– Vì u sớm pha hơn i góc π/4 nên:

mach co r l c mac noi tiep 1 cau 5 1

lựa chọn đáp án D

Bài 16: Đặt một điện áp xoay chiều u = 100√2 cos(100πt) V vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối. Biết R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = 2.10-4/π F. Cường độ hiệu dụng của dòng điện qua đoạn mạch là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 21 2

Lời giải

– Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 21 1 1

lựa chọn đáp án C

Bài 17: Đặt điện áp u = 120cos(100π + π/3) vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc tiếp nối với điện trở thuần R = 30Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 22 4mach co r l c mac noi tiep 2 cau 22 1 1

Lời giải

– Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 22 2 1

– Biểu thức của dòng điện:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 22 3 1

lựa chọn đáp án B

Bài 18: Đặt vào hai đầu đoạn mạch R, L, C mắc tiếp nối, với cuộn dây thuần cảm, một điện áp u = 200√2 cos(100πt – π/4)

– Biết R = 100Ω, L = 2/π H, C = 1/(10π) µF. Biểu thức cường độ trong mạch là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 23 3 mach co r l c mac noi tiep 2 cau 23 1 1

Lời giải

– Phức hóa:

Biểu thức cường độ dòng điện trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 23 2 1

lựa chọn đáp án A

Bài 19: Đặt điện áp u = 120√2 cos(100πt – π/6)V vào hai đầu đoạn mạch gồm điện trở R, cuộn cảm thuần L = 8/(7π)H và tụ C mắc tiếp nối. Điện áp hai đầu cuộn cảm lúc này là uL = 175√2 cos(100πt + π/12)V. trị giá của điện trở R là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 24 5

Lời giải

– Cảm kháng của mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 24 1 1

– Cường độ dòng điện trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 24 2 1

– Ta để ý tằng:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 24 3 1

– trị giá của R:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 24 4 1

lựa chọn đáp án C

Bài 20: Mạch điện xoay chiều gồm điện trở thuần R = 30Ω mắc tiếp nối với cuộn dây. Đặt vào hai đầu mạch một điện áp xoay chiều u = U0√2 cos(100πt)V. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu cuộn dây là 60 V. Dòng điện trong mạch lệch pha π/6 so với điện áp hai đầu đoạn mạch và lệch pha π/3 so với điện áp hai đầu cuộn dây. Điện áp hiệu dụng ở hai đầu đoạn mạch có trị giá bằng:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 25 3

Lời giải

– Phương pháp giản đồ vecto:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 25 1 1

– Từ hình vẽ, ta thấy rằng những vecto hợp thành một tam giác cân:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 25 2 1

lựa chọn đáp án C

Bài 21: Mạch điện xoay chiều mắc tiếp nối với điện trở thuần R = 100 Ω , cuộn dây thuần cảm L = 1/π H, tụ điện C = 10-4/(2π). Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp u = 200√2 cos(100πt – π/2)V.

– Biểu thức của điện áp hai đầu cuộn dây là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 26 4mach co r l c mac noi tiep 2 cau 26 1 1

Lời giải

– Cảm kháng của cuộn dây và dung kháng của tụ điện:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 26 2 1

– trình diễn phức điện áp hai đầu cuộn cảm:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 26 3 1

lựa chọn đáp án A

Bài 22: Đặt điện áp u = 120cos(100π + π/3)V vào hai đầu đoạn mạch gồm cuộn cảm mắc tiếp nối với điện trở thuần R = 30Ω thì điện áp hiệu dụng hai đầu cuộn cảm là 60V. Dòng điện chạy qua đoạn mạch có biểu thức là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 27 4 mach co r l c mac noi tiep 2 cau 27 1 1

Lời giải

– Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 27 2 1

– Biểu thức của dòng điện:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 27 3 1

lựa chọn đáp án B

Bài 23: Một đoạn mạch gồm có điện trở thuần R = 50 Ω, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 1/π H và tụ điện có điện dung C = 2.10-4/π F mắc tiếp nối. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200√2 cos(100πt)V. Điện áp tức thời hai đầu tụ điện là:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 28 3 mach co r l c mac noi tiep 2 cau 28 1 1

Lời giải

– trình diễn điện áp tức thời ở hai đầu tụ điện dưới dạng số phức:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 28 2 1

lựa chọn đáp án B

Bài 24: Đặt điện áp u = 80√2 cos(100πt – π/4) vào hai đầu đoạn mạch mắc tiếp nối gồm điện trở 20√3 Ω, cuộn cảm thuần và tụ điện có điện dung C thay đổi được. Điều chỉnh điện dung tới trị giá C = C0 để điện áp hiệu dụng giữa hai đầu tụ điện đạt trị giá cực đại và bằng 160 V. Giữ nguyên trị giá C = C0, biểu thức cường độ dòng điện trong đoạn mạch là:

Tham Khảo Thêm:  Cách đổi ngày sinh trên Facebook nhanh chóng nhất cả khi đã quá số lần

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 6 mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 1 1

Lời giải

– Khi C = C0 , điện áp hiệu dụng ở hai đầu tụ điện đạt cực đại → u vuông pha với uRL.

– Ta có giản đồ vecto như hình vẽ:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 2 1

– vận dụng hệ thức lượng trong tam giác vuông:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 3 1

⇒ Cường độ dòng điện hiệu dụng trong mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 4 1

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 29 5 1

lựa chọn đáp án C

Bài 25: Đặt một điện áp xoay chiều tần số f = 50 Hz và trị giá hiệu dụng U = 80 V vào hai đầu đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp nối. Biết cuộn cảm thuần có độ tự cảm L = 0,6/π H tụ điện có điện dung C = 10-4/π F và công suất tỏa nhiệt trên điện trở R là 80 W. trị giá của điện trở thuần R là:

A. 20Ω

B. 80Ω

C. 30Ω

D. 40Ω

Lời giải

– Cảm kháng và cung kháng của mạch:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 30 2

– Công suất tỏa nhiệt trên điện trở:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 30 1 1

→ Phương trình cho ta nghiệm kép R = 40Ω

lựa chọn đáp án D

Bài 26: Đặt một điện áp xoay chiều u = U0cos(100πt + φ) (V) vào hai đầu một đoạn mạch gồm R, L, C mắc tiếp nối (L là cuộn cảm thuần). Biết C = 10-4/π (F); R không thay đổi, L thay đổi được. Khi L = L1 = 2/π (H) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là i = I1√2cos(100πt – π/12) (A). Khi L = L2 = 4/π (H) thì biểu thức của cường độ dòng điện trong mạch là i = I2√2cos(100πt – π/4) (A). Điện trở R có trị giá là:

A. 100 Ω

B. 100√2 Ω

C. 200 Ω

D. 100√3 Ω

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 16 2

– Mặt khác:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 16 1 1

lựa chọn đáp án D

Bài 27: tuần tự mắc điện trở R, cuộn cảm thuần có độ tự cảm L, tụ điện có điện dung C vào điện áp xoay chiều u = U0cosωt thì cường độ dòng điện hiệu dụng qua chúng tuần tự là 4 A; 6 A; 2 A. nếu như mắc tiếp nối những phần tử trên vào điện áp này thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua mạch là:

A. 12 A

B. 2,4 A

C. 4 A

D. 6 A

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 17 2

– Lúc sau:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 17 1 1

lựa chọn đáp án B

Bài 28: Một đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối, cuộn dây thuần cảm L và điện trở thuần R không thay đổi. Điện áp giữa hai đầu đoạn mạch là u = U0cosωt (V) với U0 và ω không đổi. Khi tụ điện có dung kháng 74 Ω hoặc 46 Ω thì cường độ hiệu dụng của dòng điện qua R có trị giá bằng nhau. Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua R đạt cực đại thì dung kháng của tụ điện phải có trị giá:

A. 40 Ω

B. 50 Ω

C. 60 Ω

D. 70 Ω

Lời giải

– Theo đề bài I1 = I2 nên Z1 = Z2.

– do vậy ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 18 3

– Vì C2 ≠ C1 nên:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 18 1 1

⇒ Để cường độ dòng điện hiệu dụng qua R cực đại:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 18 2 1

lựa chọn đáp án C

Bài 29: Một đoạn mạch gồm R mắc tiếp nối với một cuộn dây. Đặt vào hai đầu đoạn mạch điện áp xoay chiều u = 200√2cos100πt (V). Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở và giữa hai đầu cuộn dây tuần tự là 60 V và 160 V. Dòng điện chạy qua mạch có cường độ hiệu dụng là 3 A. Điện trở thuần và độ tự cảm của cuộn dây là:

A. 40 Ω và 0,21 H

B. 30 Ω và 0,14 H

C. 30 Ω và 0,28 H

D. 40 Ω và 0,14 H

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 19 2

– Mặt khác:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 19 1 1

– Từ (1) và (2): r = 30 Ω; L = 0,14 H

lựa chọn đáp án B

Bài 30: Đặt vào hai đầu đoạn mạch có R, L, C mắc tiếp nối nột điện áp xoay chiều u = U0cosωt (V) . Kí hiệu UR, UL, UC tương ứng là điện áp hiệu dụng giữa hai đầu điện trở thuần R, cuộn cảm thuần L và tụ điện C. nếu như UL = 2UC = 2√3UR thì cường độ dòng điện qua đoạn mạch:

A. trễ pha π/3 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

B. sớm pha π/3 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

C. sớm pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

D. trễ pha π/4 so với điện áp ở hai đầu đoạn mạch.

Lời giải

– Ta có:

mach co r l c mac noi tiep 2 cau 20 1

lựa chọn đáp án A

******************

Trên đây là nội dung bài học Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối do THPT Lê Hồng Phong soạn bao gồm phần lý thuyết, giải bài tập và những nghi vấn trắc nghiệm có đáp án đầy đủ. Hy vọng những em sẽ nắm vững tri thức về Mạch có R, L, C mắc tiếp nối. Chúc những em học tập thật tốt và luôn đạt điểm cao trong những bài thi bài rà soát trên lớp.

soạn bởi: Trường THPT Lê Hồng Phong

Chuyên mục: Vật Lý 12

Bản quyền bài viết thuộc THPTSocTrang.Edu.Vn. Mọi hành vi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn thấy bài viết Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14 có khắc phục đươc vấn đề bạn tìm hiểu ko?, nếu ko hãy comment góp ý thêm về Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14 bên dưới để Trường THCS Võ Thị Sáu có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn nhé! Cám ơn bạn đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ để nguồn bài viết này: Vật lí 12 Bài 14: Mạch có R, L, C mắc tiếp nối – Giải bài tập SGK Vật lí 12 Bài 14 của website vothisaucamau.edu.vn

Chuyên mục: Văn học

Danh Mục: Ngữ Văn

Web site: https://daichiensk.com/

Related Posts

Cách phát hiện SIM điện thoại bị theo dõi chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tra đúng sim điện thoại chính xác nhất Kết quả theo dõi là không thể đoán trước. Vì vậy, bạn cần biết cách tìm…

Sự kiện báo danh Liên Quân là gì? Cách báo danh Liên Quân hiệu quả mà game thủ cần phải biết

Hiểu rồi Hiện tượng đặt tên Liên Quân là gì? Người chơi cần biết cách báo đúng tên đoàn Bạn là fan của game Liên Quân? Bạn…

Log acc là gì? Log acc được dùng trong trường hợp nào?

Hiểu rồi Nhật ký acc là gì? Log acc được sử dụng trong những trường hợp nào? Log acc là từ quen thuộc với nhiều người dùng…

Xanh trong Liên Quân là gì? Cách dễ dàng dành chiến thắng khi bạn đang xanh

Hiểu rồi Màu xanh trong Liên minh là gì? Cách dễ nhất để giành chiến thắng khi bạn còn xanh Trong quá trình chơi, người chơi sẽ…

Douyin là gì? Douyin có đơn giản là phiên bản TikTok Trung Quốc

Hiểu rồi Doyin là gì? Duyin đơn giản là phiên bản tiếng Trung của TikTok. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó rằng Duyin là một…

Slot game AE888 là gì? Hướng dẫn cách thức chơi cho tân thủ

  Slot game là một trong những trò chơi phổ biến ở tất cả nhà cái trực tuyến hiện nay. Tuy nhiên, nếu anh em trải nghiệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *