Upset Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Upset là gì

*
*
*

upset
*

upset / p"set/ ngoại hễ từ upset có tác dụng đổ, tấn công đổ, lật đổ; tiến công ngto upset a bottle: đánh đổ cái chaito upset a car: đánh đổ xeto upset someone: đánh ng ai (hàng hi) làm cho lật úp (thuyền...) làm rối tung, làm xáo lộn, có tác dụng lộn bậy, làm đo lộnto upset a room: làm lộn bậy c căn phòngto upset a plan: làm đo lộn kế hoạch làm nặng nề chịu; làm náo loạn (bộ thứ tiêu hoá...) có tác dụng bối rối, làm cho lo ngạithe least thing upsets him: một tí cái gì cũng khiến cho anh ấy sợ hãi bối rối (kỹ thuật) chồn danh từ sự đổ, sự lật đổ, sự lật úp; sự tấn công ng chứng trạng lộn xộn, triệu chứng rối loạn sự bối rối, sự lúng túng sự c i lộn, sự bất hoà trạng thái nôn nao cạnh tranh chịu (thể dục,thể thao) kết qu bất ngờ (kỹ thuật) sự chồndát phẳng (không sản xuất hình)lậtlật đổrối loạnsự chồnupset head: sự chồn đầu (đinh)sự ép thẳngsự lật úpsự rối loạnsự tánLĩnh vực: xây dựngđảo lộnLĩnh vực: giao thông & vận tảilật úp (thuyền)Lĩnh vực: cơ khí & công trìnhsự đẩy lênxe đổLĩnh vực: hóa học & vật liệusự rèn chồn (cần ống khoan)external upsetsự rèn chồn mặt ngoàiexternal upset drill pipecần khoan vỏ ngoài rèn chồninternal upset drill pipeống khoan rèn chồn trongnon upset tubingống khai thác không rèn chồnthermal upsetsự rèn chồn nhiệtupset butt weldinghàn chồn gần cạnh mốiupset butt weldinghàn mối ép trướcupset clamptấm kẹp congupset over jointsự nối bởi đầu rèn chồnupset metalkim một số loại chồnupset pipeống rèn chồnupset pointđiểm chồnupset standardstiêu chuẩn chồn đầu (đầu bulông đinh tán)upset up weldinghàn gần kề mối "lật úp"upset weldinghan rùn đầuupset weldinghàn rùn đầuupset weldingmối hàn bởi điện trởupset weldingsự hàn chồnupset weldingsự hàn nghiền chồn <ʌp"set> o phần chồn o chồn - Phần vách dày hơn của nhì đầu ống. - Tăng đường kính mũi khoan bằng giải pháp làm bẹt phần cuối. o sự rèn chồn (cầu ống khoan) § external upset : sự rèn chồn bên ngoài § thermal upset : sự rèn chồn nhiệt

Động trường đoản cú bất nguyên tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động từ bỏ bất luật lệ (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Động từ bỏ bất quy tắc (Base form/Past Simple/Past Participle): upset / upset / upset

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): upset, upset, upsetting


*

*

Xem thêm: Ship Đồ Ăn Thanh Hóa - Ship Đồ Ăn Vặt Thanh Hóa

*

upset

Từ điển Collocation

upset adj.

VERBS appear, be, feel, look, seem, sound | become, get Don"t get so upset about it! | remain | leave sb, make sb The incident had left him visibly angry & upset.

ADV. badly, bitterly, deeply, desperately, dreadfully, extremely, genuinely, greatly, particularly, profoundly, really, seriously, terribly, very She"s obviously deeply upset by his behaviour. | thoroughly | a bit, a little, pretty, quite, rather | clearly, obviously, visibly

PREP. about upset about her divorce | at He was upset at missing all the excitement. | by upset by the death of their pet | with I think she may be a bit upset with you.

Từ điển WordNet


n.

v.

disturb the balance or stability of

The hostile talks upset the peaceful relations between the two countries

defeat suddenly & unexpectedly

The foreign team upset the local team

adj.

mildly physically distressed

an upset stomach


English Synonym và Antonym Dictionary

upsets|upsettingsyn.: agitate bother capsize confuse defeat disturb fluster overthrow overturn overwhelm perturb revolution ruffle shake tip over trouble unnerve unsettle
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/