UNIT 2 LỚP 9: LANGUAGE FOCUS

Phần này để giúp đỡ bạn học ôn tập trường đoản cú vựng vẫn học của unit 2 với chủ đề "clothing" (quần áo) với ngữ pháp về câu bị động, thì hiện nay tại chấm dứt và thì thừa khứ đơn. Bài viết sau là gợi ý giải bài xích tập vào sách giáo khoa.


*

LANGUAGE FOCUS – UNIT 2: CLOTHING

1. Work with a partner. Read the dialogue. (Các bạn hãy thực hành với một chúng ta cùng học. Đọc đoạn hội thoại sau:)

Nga: Come & see my photo album.Mi: Lovely! Who’s this girl?Nga: Ah! It’s Lan. My old friend.Mi: How long have you known her?Nga: I’ve known her for six years.Mi: Have you seen her recently?Nga: No, I haven’t seen her since 2003.She moved to Ho chi Minh thành phố with her family then.

Bạn đang xem: Unit 2 lớp 9: language focus

Dịch bài:

Nga:Đến xem bộ ảnh của mình đi.Mi:Đẹp quá! cô gái này là ai vậy?Nga:À! Đó là Lan, chúng ta cũ của chính bản thân mình đấy.Mi:Bạn quen cô ấy thọ chưa?Nga:Mình đã quen cô ấy 6 năm rồi.Mi:Gần đây bạn có gặp cô ấy không?Nga:Không. Mình đã không chạm chán cô ấy từ thời điểm năm 2003. Cô ấy gửi tới tp.hcm với gia đình từ đấy.

Now use the information in the table khổng lồ make similar dialogues. (Bây giờ áp dụng những thông tin trong bảng tiếp sau đây để tiến hành những bài hội thoại tương tự:)

a) Lan - old friend

six years

2003

b) quang - brother"s friend

seven months

January

c) Hoa - new friend

three weeks

Monday

Giải:

b.Quang - brother"s friend

A:Come and see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this boy?A:Ah! It"s Quang, my brother"s friend.B:How long have you known him?A:I"ve known her for seven months.B:Have you seen him recently?A:No, I haven"t seen her since January. He went to lớn Vung Tau city to work there.

c. Hoa - new friend

A:Come & see my photo album, B.B:Lovely! Who"s this girl?A:Ah! It"s Hoa, my new friend.B:How long have you known her?A:I"ve known her for three weeks.B:Have you seen her lately?A:No, I haven"t seen her since Monday. She"s gone on holiday with her family to domain authority Lat for a week.

2. Work with a partner. Imagine you and your partner are visiting Ho đưa ra Minh City. Ask và answer questions about the things vou liavc done. Use the present pcrfect tense of the verbs in the box. (Thực hành cùng với một chúng ta cùng học. Tưởng tượng chúng ta và một các bạn cùng học tập khác sẽ thăm tp Hồ bỏ ra Minh. Hỏi và trả lời thắc mắc về đầy đủ gì chúng ta đã làm. Sử dụng thì hiện tại tại hoàn thành của cồn từ trong khung.)

do visit see go eat

Giải:

A. Have you visited the Giac Lam Pagoda yet? (Bạn đã thăm miếu Giác Lâm chưa?)B. Yes. I’ve already visited it. (Có, tôi vẫn thăm nó rồi)A. Have you eaten Vienamese food yet? (Bạn đã trải đồ ăn việt nam chưa?)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you been khổng lồ the Reunification Palace yet? (Bạn đã đến Dinh Thống độc nhất chưa)B. No, I haven’t. (Chưa)A. Have you eaten in a vegetarian restaurant yet? (Bạn đã ăn uống tại một nhà hàng quán ăn chay chưa)B. No, I haven’t, but I’ll try it sometime. (Chưa. Dẫu vậy mình vẫn thử vào thời gian nào đó)A. Have you seen the Zoo and Botanical Gardens yet? (Bạn đã thăm sân vườn thú và khu vui chơi công viên bách thảo chưa)B. Yes, I’ve already seen them. (Rồi, bản thân đi xem rôi)A. Have you eaten Chinese food yet? (Bạn dã thử nạp năng lượng đồ Hoa chưa)B. Yes, I think it"s very delicious. (Rồi, bản thân nghĩ nó hết sức ngon)A. Have you been to the Dam Sen Amusement Park yet? (Bạn đã đi đến công viên Đầm Sen chưa?)B. Yes, I’ve already seen it. (Rồi. Mình đã đi vào xem rồi)A. Have you ealen French food yet? (Bạn ăn đồ Pháp chưa)B. Yes. It’s very tasty. (Rồi, nó ngon lắm)

3. Work with a partner. Ask & answer questions about each of the activities in the box. (Thực hành với một chúng ta cùng học. Hỏi và trả lời thắc mắc về từng chuyển động trong khung.)

Comic (truyện tranh) computer (máy tính) supermarket(siêu thị)Volleyball (bóng chuyền) Singapore movies(phim)Elephant (voi) Hue durian (quả sầu riêng)

Giải:

1.comic

A. Have you ever read a comic book?B. Yes, I have.A. When did you last read it?B. This morning.

2.computer

A. How was it?B. It was interesting.A. Have you ever used a computer?B. No, I haven’t. I don’t know anything about computer..

3.supermarket

A. Vày you intend to learn it?B. Yes, I’m going to learn it next month.A. Have you ever gone to lớn a supermarket?B. Yes, I have.A. When did you last go there?B. Last Saturday.

Xem thêm: Code Of Ethics Là Gì ? Nghĩa Của Từ Ethics Trong Tiếng Việt Ethic Và Moral Là Gì

4.volleyball

A. Have you ever played volleyball?B. Yes, I have.A. When did you last play it?B. I played it with my friends last weekend.A. Is it your favorite sport?B. Yes, it is.A. I see. Do you often play it?B. Yes. I usually play it with my friends.

5.Singapore

I. Have you over been khổng lồ Singapore?J. No, I haven’t.I. Do you want to lớn go there?J. Yes, of course, but I haven’t had any occasion.

6. Movies

A. Have you ever gone khổng lồ the movies?B. No. I haven"t, because I don’t like it. I‘d rather watch television programmes.

7.elephant

M : Have you ever ridden an elephant?N : No, I haven"t.M : vì you like to ride it?N : Yes. I hope’ll have an occasion khổng lồ ride it.

8. Hue

A. Have you ever been to lớn Hue?B.No, I haven"t.A.Do you want lớn go there?B.Yes. I will go lớn Hue on holiday.

9.durian

O: Have you ever eaten a durian?P: Yes, I have.O: When did you last eat it?P: Last month. When I visited my uncle in my trang chủ village.

4. Read the first scnlcnce và then complete the second sentence with the same meaning. Use the passive form. (Đọc câu thứ nhất và sau đó hoàn chỉnh câu lắp thêm hai với thuộc nghĩa. Dùng dạng bị động)

Giải:

a) They made jeans cloth from cốt tông in the 18thcentury.=> Jean cloth was made from cotton in the 18thcentury. (Quần áo jeans được làm từ côt tông vào cố gắng kỉ 18)b) They grow rice in tropical countries.=> Rice is grown in tropical countries. (Gạo được trồng ở các nước sức nóng đới)c) They will produce five milllion bottles of champagne in France next year.=> Five million bottles of champagne will be produced in France next year. (5 triệu chai săm panh sẽ được sản xuất ngơi nghỉ Pháp vào khoảng thời gian tới)d) They have just introduced a new style of jeans in the USA.=> A new style of jeans has just been introduced in the USA.(Một mẫu mã quần jean bắt đầu đã được giới thiệu ở Mỹ)e) They have built two depatment stores this year.=> Two departments stores have been built this year. (Hai tầng căn hộ chung cư cao cấp đã được xây năm nay)

5. Change the sentences from the active into the passive. (Đổi những câu từ dữ thế chủ động sang bị động.)

Giải:

a) We can solve the problem.=> The problem can be solved. (Vấn đề hoàn toàn có thể được giải quyết)b) People should stop experiments on animals.=> Experiments on animals should be stopped. (Thí nghiệm trên động vật hoang dã nên được ngừng lại)c) We might find life on another planet.=> Life might be found on another planet. (Sự sống có thể được tìm kiếm thấy trên những hành tinh khác)d) We have khổng lồ improve all the schools in the city.=> All the schools in the đô thị have lớn be improved. (Mọi trường học trong thành phố nên được cải thiện)e) They are going to lớn build a new bridge in the area.=> A new bridge is going lớn be built in the area (Một cây cầu mới sắp được xây ở trong vùng)
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |