Tứ giác có 3 góc vuông là hình gì

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

 Khẳng định nào đúng nhất?

A. Tđọng giác bao gồm 3 góc vuông là hình chữ nhật.

Bạn đang xem: Tứ giác có 3 góc vuông là hình gì

B. Hình thang tất cả một góc vuông là hình chữ nhật.

C. Hình bình hành bao gồm hai cạnh cân nhau là hình chữ nhật.

D. Hình bình hành có hai đường chéo vuông góc cùng nhau là hình chữ nhật.


*

*

Câu 38.  Khẳng định như thế nào sau đấy là đúng ?

A. Hình thang bao gồm 2 bên cạnh đều bằng nhau là hình thang cân nặng.

B. Tứ giác gồm nhị cạnh tuy vậy tuy vậy là hình bình hành.

C. Hình bình hành tất cả 2 đường chéo cánh cân nhau là hình chữ nhật.

D. Hình thang có một góc vuông là hình chữ nhật.

Câu 39. Cho hình 1, biết rằng AB // CD // EF // GH. Số đo x, y vào hình 1 là:

*

A. x = 4 centimet, y = 8 cm B. x = 7cm, y = 14 centimet

C. x = 12 cm, y = 20 centimet D. x = 8 cm, y = 10 cm

Câu 40: Cho tam giác ABC. Gọi D, E, F theo máy trường đoản cú là trung điểm của AB, BC, CA. call M, N, Phường, Q theo đồ vật từ là trung điểm của AD, AF, EF, ED. ΔABC tất cả ĐK gì thì MNPQ là hình chữ nhật?

A.Tam giác ABC cân tại A

B. Tam giác ABC cân nặng tại B

C.Tam giác ABC cân trên C

D. Tam giác ABC vuông tại A.


Lớp 8 Tân oán
1
0

Câu 54: Chọn khẳng định đúng.

A. Tđọng giác bao gồm nhì góc vuông là hình chữ nhật.

B. Hình bình hành có hai tuyến phố chéo cánh bằng nhau.

C. Hình thoi tất cả các góc đều nhau.

D. Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh đều bằng nhau và giảm nhau tại trung điểm của mỗi đường.

Xem thêm: Outlast + Whistleblower Dlc Free Download, Outlast Crack Pc Download

Câu 55: Chọn xác minh sai.

A. Chữ mẫu A tất cả trung tâm đối xứng.

B. Chữ mẫu S bao gồm chổ chính giữa đối xứng.

C. Đường tròn tất cả trung khu là trung tâm đối xứng.

D. Hình bình hành dìm giao điểm hai đường chéo cánh làm cho trung tâm đối xứng.

Câu 56: Hình thoi tất cả độ dài một con đường chéo cánh bởi độ nhiều năm một cạnh thì gồm một góc bao gồm số đo bằng

A. 300. B. 600.

B. 450. C. 750

Câu 57: Hình thoi tất cả cạnh bằng 5centimet, một mặt đường chéo cánh bao gồm độ nhiều năm bởi 6cm thì mặt đường chéo cánh sót lại có độ lâu năm bằng

A. 7cm. B. 8cm.

B. 9cm. C. 10cm.

Câu 58: Hình chữ nhật bao gồm độ dài mặt đường chéo bằng 10centimet, độ nhiều năm một cạnh bằng 6cm thì độ dài của cạnh kề là

A. 8centimet. B. 14 centimet.

B. 4cm. C. 60cm


Lớp 8 Toán thù
1
0

Câu 13: Chọn câu đúngA. Hình bình hành tất cả hai tuyến đường chéo cánh vuông góc là hình vuông B. Hình chữ nhật gồm hai tuyến phố chéo cánh bằng nhau là hình vuông C. Hình bình hành bao gồm hai tuyến đường chéo vuông góc là hình chữ nhật D. Hình bình hành bao gồm một góc vuông là hình chữ nhật Câu 14: Chọn câu saiA. Hình bình hành bao gồm hai tuyến đường chéo cánh vuông góc là hình thoi B. Hình chữ nhật bao gồm hai đường chéo cánh vuông góc là hình vuông C. Tđọng giác bao gồm hai cạnh đối bằng nhau là hình bình hànhD. Hình bình hành tất cả nhị cạnh kề bằng nhau là hình thoi


Lớp 8 Toán
1
0

tương đối các tuy nhiên t buộc phải câu trả lời gấp

Câu 01:

Phát biểu nào sau đây là Đúng nhất:

A. Tứ giác có ba góc vuông là hình chữ nhật

B. Hình bình hành tất cả hai tuyến phố chéo cánh vuông góc là hình chữ nhật

C. Hình bình hành bao gồm nhì cạnh kề đều bằng nhau là hình chữ nhật .

D. Hình thang gồm hai tuyến phố chéo đều bằng nhau là hình chữ nhật .

Câu 02:

Cho tam giác DEF tất cả EF = 16 cm. Gọi M, N lần lượt là trung điểm của DE, DF. Vậy MN nhiều năm bao nhiêu?

A. 16 cm

B. 24 cm

C. 10 cm

D. 8 cm

Câu 03:

Phân tích đa thức 4x^2-25y^2thành nhân tử ta được:

A. (4x-5y)(4x+5y)

B. (2c-5y)^2

C. (4x-25y)(4x+25y)

D. (2x-5y)(2x+5y)

Câu 04:

Thực hiện nay phxay tính 3x.(-2^2+6x+4) được công dụng là:

A. 6x^3-18x^2+12x

B. -6x^3+18x2-12x

C. 6x^3+18x^2-12x

D. -6x^3+18x^2+12x

Câu 05:

Phát biểu như thế nào sau đấy là Đúng nhất :

A. Tứ đọng giác có nhì góc đối bằng nhau là hình bình hành.

B. Tứ giác có nhị góc kề một đáy bằng nhau là hình bình hành.

C. Tứ giác có nhì cạnh đối bằng nhau là hình bình hành.

D. Tứ giác có các cạnh đối song song là hình bình hành.

Câu 06:

Tính (x-2)^2 ta được:

A. x^2+4

B. x^2-4x+4

C. x^2-2x+4

D. x^2-4

Câu 07:

Thực hiện tại phxay tính: (3-x)(3+x)+(x-5)^2. Kết trái bằng:

A. 34-10x

B. 28-10x

C. 34+10x

D. 2x^2-10x+25

Câu 08:

Cho 3x – 3 = 11+x. Kết trái x bằng:

A. 2

B. -7

C. -2

D. 7

Câu 09:

Cho hình thang ABCD(AB//CD) có CD=12cm. E, F lần lượt là trung điểm AD, BC cùng đoạn trực tiếp EF tất cả độ dài là 10centimet. Độ dài đoạn thẳng AB là

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk