TRUYỀN KÌ MẠN LỤC LÀ GÌ

Từ đời Trần Hiến Tông có Lý Tế Xuyên viết Việt điện u linh rồi đến Lê Thánh Tông với Thánh Tông di thảo được ví như một “Giấc mộng Nam Kha” thì tác phẩm đạt đến đỉnh cao ở thời kỳ này chính là Truyền kỳ mạn lục của Nguyễn Dữ.

*
*
*
*
*
*
*
*
*
Tranh vẽ Chuyện yêu quái ở Xương Giang của nghệ sĩ Tú Na

Không những thế, Trung Ngộ và Nhị Khanh cũng hóa thành hồn ma dắt tay nhau đi dạo, khi thì hát, khi thì khóc vào những đêm tối trời trong Chương ba: Chuyện cây gạo.

  • beat24h