TOÁN LỚP 5 TRANG 18 19

a) Tổng của nhị số là 80. Số trước tiên bằng 7/9 số thiết bị hai. Tìm nhị số đó.b) Hiệu của hai số là 55. Số thứ nhất bằng 9/4 số sản phẩm công nghệ hai. Tìm nhì số đó.

Bạn đang xem: Toán lớp 5 trang 18 19


a) Tổng của nhì số là 80. Số trước tiên bằng ( dfrac 79) số trang bị hai. Tìm nhì số đó.

b) Hiệu của hai số là 55. Số trước tiên bằng ( dfrac 94) số vật dụng hai. Tìm hai số đó.

Phương pháp giải:

Tìm hai số theo vấn đề tìm nhì số khi biết tổng hoặc hiệu cùng tỉ số của nhì số đó.

Lời giải chi tiết:

a) Ta bao gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, toàn bô phần bằng nhau là:

7 + 9 = 16 (phần)

Số thứ nhất là:

80 : 16 × 7 = 35

Số thứ hai là:

80 – 35 = 45

Đáp số : 35 cùng 45.

b) Ta gồm sơ đồ:

*

Theo sơ đồ, hiệu số phần bằng nhau là:

9 – 4 = 5 (phần)

Số thiết bị hai là :

55 : 5 × 4 = 44

Số thứ nhất là:

44 + 55 = 99

Đáp số : 99 cùng 44.


bài 2


Video chỉ dẫn giải


Số lít nước mắm một số loại I nhiều hơn số lít nước mắm một số loại II là 12l. Hỏi mỗi loại tất cả bao nhiêu lít nước mắm, biết rằng số lít nước mắm các loại I vội vàng 3 lần số lít nước mắm các loại II?

Phương pháp giải:

Tìm số nước mắm mỗi nhiều loại theo việc tìm nhì số lúc biết hiệu với tỉ số của hai số đó.

Lời giải bỏ ra tiết:

Ta có sơ đồ:

 

*

Cách 1:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm một số loại II là

12 : 2 x 1 = 6 (lít)

Số lít nước mắm nhiều loại I là:

6 + 12 = 18 (lít)

Đáp số: Nước mắm các loại I: 18 lít ;

Nước mắm các loại II: 6 lít.

Xem thêm: Xem Điểm Tích Lũy Thẻ Thành Viên Lotte Cinema, Kiểm Tra Điểm Tích Lũy Lotte Cinema

Cách 2:

Theo sơ đồ, hiệu số phần đều bằng nhau là:

3 - 1 = 2 (phần)

Số lít nước mắm nhiều loại I là

12 : 2 x 3 = 18 (lít)

Số lít nước mắm loại II là:

18 - 12 = 6 (lít)

Đáp số: Nước mắm loại I: 18 lít ;

Nước mắm nhiều loại II: 6 lít.


bài bác 3


Video khuyên bảo giải


Một vườn cửa hoa hình chữ nhật tất cả chu vi là (120m). Chiều rộng bằng (displaystyle 5 over 7) chiều dài.

a) Tính chiều dài, chiều rộng lớn vườn hoa đó.

b) bạn ta sử dụng (displaystyle 1 over 25) diện tích vườn cửa hoa để làm lối đi. Hỏi diện tích lối đi là từng nào mét vuông?

Phương pháp giải:

- kiếm tìm nửa chu vi = chu vi ( :,2).

- search chiều dài, chiều rộng theo hình thức toán tìm nhì số lúc biết tổng cùng tỉ số của nhì số đó.

- Tìm diện tích s vườn hoa = chiều dài ( imes) chiều rộng.

- Tìm diện tích s lối đi = diện tích vườn hoa ( imes) (displaystyle 1 over 25).

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |