Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

Lớp 1

Lớp 2

Lớp 2 - Kết nối tri thức

Lớp 2 - Chân ttránh sáng sủa tạo

Lớp 2 - Cánh diều

Tài liệu tham mê khảo

Lớp 3

Sách giáo khoa

Tài liệu tđam mê khảo

Sách VNEN

Lớp 4

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài xích tập

Đề thi

Lớp 5

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài bác tập

Đề thi

Lớp 6

Lớp 6 - Kết nối tri thức

Lớp 6 - Chân trời sáng sủa tạo

Lớp 6 - Cánh diều

Sách/Vở bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 7

Sách giáo khoa

Sách/Vngơi nghỉ bài tập

Đề thi

Chuim đề và Trắc nghiệm

Lớp 8

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh hoạt bài tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 9

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài bác tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 10

Sách giáo khoa

Sách/Vnghỉ ngơi bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề & Trắc nghiệm

Lớp 11

Sách giáo khoa

Sách/Vsinh sống bài xích tập

Đề thi

Chulặng đề và Trắc nghiệm

Lớp 12

Sách giáo khoa

Sách/Vlàm việc bài tập

Đề thi

Chuyên đề & Trắc nghiệm

IT

Ngữ pháp Tiếng Anh

Lập trình Java

Phát triển web

Lập trình C, C++, Python

Trung tâm dữ liệu


*

Công thức, Định nghĩa Toán, Lí, HóaĐường thẳngHình tam giácCác trường hòa hợp tam giác bằng nhauHình thangHình bình hànhHình thoiHình chữ nhật
Công thức, cách tính diện tích bao phủ, diện tích toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật
Trang trước
Trang sau

Công thức, phương pháp tính diện tích xung quanh, diện tích S toàn phần Hình vỏ hộp chữ nhật

Tải xuống

1. Diện tích bao phủ và ăn mặc tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

*

a) Định nghĩa

- Diện tích bao quanh của hình hộp chữ nhật là tổng diện tích tư khía cạnh bên của hình hộp chữ nhật.

Bạn đang xem: Tính diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật

- Diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật là tổng của diện tích S bao bọc và diện tích nhị đáy.

b) Quy tắc

Giả sử hình hộp chữ nhật có chiều dài là a, chiều rộng lớn là b và chiều cao là h.

- Muốn nắn tính diện tích S xung quanh của hình vỏ hộp chữ nhật ta mang chu vi dưới mặt đáy nhân với độ cao (cùng đơn vị chức năng đo).

Sxq = (a + b) × 2 × h

- Muốn tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật ta rước diện tích bao phủ cùng cùng với diện tích nhị lòng.

Stp = Sxq + Slòng × 2 = (a + b) x 2 x h + 2 x a x b

Lưu ý:

- Chu vi dưới đáy bởi tổng của chiều dài và chiều rộng lớn nhân với 2.

- Diện tích mặt đáy bằng tích của chiều dài và chiều rộng.

2. Một số dạng bài tập

Dạng 1: Tính diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật

Pmùi hương pháp: Áp dụng quy tắc tính diện tích S bao quanh hoặc diện tích S toàn phần.

Ví dụ: Tính diện tích bao bọc và ăn diện tích toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật bao gồm chiều lâu năm 8centimet, chiều rộng 6centimet và độ cao 4centimet.

Bài giải

Chu vi đáy của hình vỏ hộp chữ nhật là:

(8 + 6) × 2 = 28 (cm)

Diện tích bao phủ của hình vỏ hộp chữ nhật kia là:

28 × 4 = 112 (cm2)

Diện tích một lòng là:

8 × 6 = 48 (cm2)

Diện tích toàn phần của hình hộp chữ nhật kia là:

112 + 48 × 2 = 208(cm2)

Đáp số: Diện tích xung quanh: 112cm2

Diện tích toàn phần: 208cm2

Dạng 2: Biết diện tích xung quanh hoặc diện tích toàn phần, tìm chu vi lòng hoặc độ cao của hình hộp chữ nhật

Phương pháp:

*) Từ công thức Sxq = (a + b) x 2 x h:

- Tìm chiều cao theo công thức: h = Sxq : <(a + b) x 2> = Sxq: (a + b) : 2;

- Tìm tổng chu vi lòng theo công thức: (a + b) x 2 = Sxq : h.

*) Nếu biết diện tích toàn phần ta cũng cầm cố vào phương pháp để search những đại lượng chưa biết.

lấy ví dụ như. Cho hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích S bao bọc là 217,5mét vuông cùng nửa chu vi mặt đáy bởi 14,5m. Tính chiều cao của hình vỏ hộp chữ nhật kia.

Bài giải

Chu vi mặt dưới của hình hộp chữ nhật đó là:

14,5 × 2 = 29 (m)

Chiều cao của hình hộp chữ nhật kia là:

217,5 : 29 = 7,5 (m)

Đáp số: 7,5m

Dạng 3: Toán tất cả lời văn (thường xuyên là tìm kiếm diện tích S vỏ hộp, căn chống, đánh tường …)

Phương thơm pháp: Cần xác định coi diện tích yêu cầu tra cứu là diện tích bao quanh xuất xắc diện tích S toàn phần rồi áp dụng nguyên tắc tính diện tích S bao phủ hoặc diện tích toàn phần.

ví dụ như. Một căn phòng bản thiết kế hộp chữ nhật gồm chiều dài 6m, chiều rộng lớn 48dm, độ cao 4m. Người ta mong mỏi quét vôi các bức tường xung quanh và è của căn uống chống đó. Hỏi diện tích S đề nghị quét vôi là từng nào mét vuông, biết tổng diện tích các cửa ngõ bằng 12mét vuông (hiểu được chỉ quét vôi bên trong phòng)?

Bài giải

Đổi 48dm = 4,8m

Diện tích bao bọc của căn chống đó là:

(6 + 4,8) × 2 × 4 = 86,4 (m2)

Diện tích è của cnạp năng lượng chống kia là:

6 × 4,8 = 28,8 (m2)

Diện tích nên quét vôi là:

86,4 + 28,8 – 12 = 103,2 (m2)

Đáp số: 103,2m2

3. Bài tập vận dụng

Bài 1.

Xem thêm: Top 16 Đơn Vị Lắp Đặt Sửa Chữa Cửa Cuốn Tại Đà Nẵng 2021, Lắp Đặt Cửa Cuốn

Một hình hộp chữ nhật gồm chiều nhiều năm 3,2dm, chiều rộng lớn 0,5m với chiều cao 15centimet. Tính diện tích S bao bọc và diện tích toàn phần của hình hộp đó.

Bài 2. Một căn uống phòng hình vỏ hộp chữ nhật gồm chiều lâu năm 9m, chiều rộng kỉm chiều dài 3m cùng độ cao lâu năm 4m. Người ta đề xuất quét vôi tường cùng trần nhà vào căn uống phòng kia. Hỏi diện tích S đề nghị quét vôi là bao nhiêu, biết tổng diện tích S những cửa ngõ với cửa sổ là 11,25m2?

Bài 3. Một cái thùng ko nắp kiểu dáng hộp chữ nhật, chiều rộng bởi 3/5 chiều dài cùng kém nhẹm chiều lâu năm 1,2m, độ cao nhiều năm 1,5m. Người ta sơn cả khía cạnh vào cùng phương diện bên cạnh của thùng, cứ 2m2 thì không còn 0,5kg tô. Tính lượng sơn vẫn đánh hoàn thành chiếc thùng đó.

Bài 4. Một loại thùng mẫu mã vỏ hộp chữ nhật có chiều rộng 4dm, độ cao 3,5dm và diện tích một đáy là 70dmét vuông. Tính diện tích S toàn phần của dòng thùng đó.

Bài 5. Hải nên có tác dụng 2 dòng thùng hình lập phương bằng sắt không có nắp cạnh 2,4m. Hỏi:

a) Hải buộc phải đề nghị từng nào m2 sắt?

b) Hải tính sơn cả phía bên trong và bên phía ngoài 2 dòng thùng kia thì cần cài đặt từng nào kilogam sơn, hiểu được cđọng 20m2 thì cần 5kg sơn?

Bài 6. Hình vỏ hộp chữ nhật có diện tích S lòng là 25,7dmét vuông, diện tích xung quanh là 75,3dm2. Tính diện tích S toàn phần của hình vỏ hộp chữ nhật đó.

Bài 7. Khoanh vào vần âm đặt trước câu trả lời đúng. Một hình vỏ hộp chữ nhật gồm diện tích toàn phần là 25,27dm2, diện tích S đáy là 625cm2. Hỏi diện tích bao bọc của hình vỏ hộp chữ nhật kia bởi bao nhiêu?

Bài 8. Cho một vỏ hộp giấy hình vỏ hộp chữ nhật có chiều lâu năm là một trong những,2dm, chiều rộng là 5cm, chiều cao là 6cm. Tính diện tích S toàn phần của hộp giấy kia.

Bài 9. Tính diện tích xung quanh và ăn mặc tích toàn phần của một hình vỏ hộp chữ tuyệt nhất, biết chiều nhiều năm 12m6dm, chiều rộng lớn bởi một ít chiều lâu năm, độ cao 5m50cm.

Bài 10. Một chống họp hình hộp chữ nhật tất cả chiều lâu năm là , chiều rộng kỉm chiều nhiều năm 20dm, độ cao 35dm. Người ta mong muốn quét vôi xà nhà và bốn bức tường chắn phía trong chống. Biết rằng diện tích S những cửa là 22,5m2. Tính diện tích phải quét vôi.

Tải xuống

Giới thiệu kênh Youtube daichiensk.com


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ, daichiensk.com HỖ TRỢ DỊCH COVID

Phụ huynh ĐK mua khóa đào tạo lớp 6 đến bé, được Tặng miễn mức giá khóa ôn thi học kì. Cha người mẹ hãy ĐK học tập thử cho bé và được support miễn tầm giá. Đăng ký kết ngay!

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk