Tiếng anh bắt đầu bằng chữ x

Có bao nhiêu từ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ x? giải pháp phát âm từ có chữ x trong giờ đồng hồ Anh là gì? Hãy thuộc daichiensk.com () tìm hiểu ngay trong nội dung bài viết dưới trên đây nhé!


*
Tiếng Anh bước đầu bằng chữ x

1. Những từ tiếng Anh bước đầu bằng chữ X thông dụng nhất

Xenogamy: Sự lai chéo Xanthous: Vàng (da, tóc) Xebec: Thuyền Xebec (Thuyền 3 cột buồn của bọn cướp biển Địa Trung Hải) Xylophone: Đàn phiến gỗ, mộc cầm, đàn xy-lô-phôn Xanthlppe: Người vợ lăng loàn (tên vợ Xôcrat) Xenon: Khí xenon Xerophyte: Thực vật chịu hạn Xenphobla: Sự bài ngoại Xennolth: Đá trong khối xịt trào từ núi lửa Xylocarp: Quả mộc, quả gỗ Xe: Ký nguyên tố xennon Xenanthemum: Thực vật kết quả của sự thụ phấn chéo, cây lai chéo Xerodemma: Bệnh khô domain authority Xerogrphy: Tự sao chụp tính điện Xyloid: Có gỗ, dạng gỗ; có linin Xerophthalmia: Bệnh khô mắt Xerophilous: (Thực vật) thích nghi điều kiện khô hạn, chịu hạn Xerox: Máy sao chụp; Sự sao chúp theo kiểu này, kiểu kia ; sao chụp Xenophobe: Người bài ngoại Xylene: Hợp chất hữu cơ, dẫn xuất từ benzen bằng các cụ thế các nhóm mêtyl Xylograph: Bản khắc gỗ Xerophilous: Ưa khô, chịu hạn (cây) Xylography: Thuật khắc gỗ Xi: Mẫu thứ tự thứ 11 trong bảng chữ cái Hy Lạp

2. Bí quyết phát âm từ gồm chữ X trong giờ đồng hồ Anh

Chữ X trong giờ đồng hồ Anh tất cả 2 bí quyết phát âm, chính là âm /ks/ cùng âm /gz/.

Nếu theo sau nó là âm vô thanh hoặc phụ âm “C” thì chữ “X” được phát âm là /ks/.

Bạn sẽ xem: 35+ Từ giờ Anh bắt đầu bằng chữ X thường dùng nhất

Ví dụ:

Xpectation /ˌekspekˈteɪʃən/ (n): Sự mong chờ Axiomatic /æksiəˈmætɪk/ (a): cụ thể Execution /ˌeksɪˈkjuʃən/ (n): Sự tiến hành Externals /ɪkˈstɜ:nəlz/ (n): Đặc điểm phía bên ngoài Exceptional /ɪkˈsepʃənəl/ (a): nước ngoài lệ Excellent /ˈeksələnt/ (a): Xuất xắc

Nếu theo sau là nguyên âm hoặc các phụ âm hữu thanh, với trọng âm nhấp vào âm tiết thứ hai thì chữ “X” được phạt âm là /gz/.

Exultantly /ɪgˈzʌltəntli/ (a) Hớn hở Exacerbate /ɪgˈzæsəbeɪt/ (v): Làm hậm hực Exact /ɪgˈzækt/ (a): đúng mực Exonerate /ɪgˈzɑːnəreɪt/ (v): Miễn tội Exhilarating /ɪgˈzɪləreɪtɪŋ/ (n): Điều làm cho vui vẻ Exhibition /eksɪˈbɪʃən/ (n): Cuộc triển lãm Exhausted /ɪgˈzɑːstɪd/ (a): kiệt mức độ
*
Cách vạc âm từ gồm chữ X trong giờ đồng hồ Anh

Trên đây là tất cả từ bỏ vựng tiếng Anh bước đầu bằng chữ xdaichiensk.com () tổng thích hợp được. Mong muốn đã giúp cho bạn làm nhiều hơn vốn trường đoản cú vựng của mình, từ bỏ đó tự tín hơn trong tiếp xúc hằng ngày nhé!

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |