Tiếng Anh 10 Mới Unit 10 Speaking

Task 3: Work in groups. Discuss the advantages and disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

Bạn đang xem: Tiếng anh 10 mới unit 10 speaking


Task 1

Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs và answer the questions.

(Đọc các đoạn văn và vấn đáp câu hỏi.)


1. For what purpose are zoos of the new kind opened?

2. What are their main features?

A. Zoos are very sensitive about their image nowadays. They don"t want to lớn be seen as places where animals are imprisoned against their will. Instead, they want to be seen as places where endangered species can develop. They want khổng lồ reconstruct the animals" natural environment. So there appears a new kind of zoo.

B. Howletts Zoo in Kent is owned by John Aspinall, who is famous for his programme of breeding endangered animals và reintroducing them into the wild. The zoo has the largest gorillas in the world & its policy is lớn provide as natural an environment as possible for the animals. At times, this can be risky, & some keepers have been injured and one has been killed.

Dịch bài:


A. Ngày nay những sở thú khôn xiết nhạy cảm về các hình ảnh của chúng. Chúng không thích được xem giống như các nơi động vật hoang dã bị nhốt trái ý mong muốn của chúng. Cầm vào đó, bọn chúng được xem tựa như những nơi mà các chủng loại đang gặp gỡ nguy hiểm rất có thể phát triển. Chúng mong muốn tái thiết những môi trường thiên nhiên thiên nhiên của rượu cồn vật. Vì thế nơi đó mở ra một loại hình sở thú mới.

B. Sở thú Howletts làm việc Kent thuộc về của John Aspinall, người danh tiếng về công tác nuôi những động đồ vật đang gặp gỡ nguy hiểm và đưa chúng quay lại vùng hoang đã. Sở thú gồm có con khỉ đột lớn nhất quả đât và chế độ của sở thú là cung cấp môi ngôi trường như tự nhiên và thoải mái cho những con thú. Đôi lúc điều này hoàn toàn có thể nguy hiểm, và một số người giữ lại vườn bị thương với một người đã bị chết.

Lời giải đưa ra tiết:

1. They are opened lớn help endangered species to develop.

2. The animals are run kept in cages. They can live in their natural environment/habitats.

Tạm dịch:

1. Vì mục tiêu nào mà các loại sân vườn thú bắt đầu được mở ra?

=> bọn chúng được mở ra để giúp các chủng loại có nguy cơ tiềm ẩn tuyệt chủng phân phát triển.

2. Các tính năng chủ yếu của bọn chúng là gì?

=> Những con vật được giữ lại trong lồng. Chúng rất có thể sống trong môi trường xung quanh sống thoải mái và tự nhiên của chúng.


Task 2

Task 2Pul a lick (✓) in the right lớn show your agreement or disagreement. Then share your idea with a partner.

(Viết (✓) ở bên yêu cầu đễ diễn đạt sự đồng ý hay ko đồng ý. Sau đó share ý của em với một chúng ta cùng học).

*

Lời giải chi tiết:

*

Tạm dịch:

Trong sở thú mới:

động vật hoàn toàn có thể có thức ăn xuất sắc hơn: Có

động vật có thể chịu những bệnh dịch nguy hiểm: Không

động vật hoàn toàn có thể làm gì chúng muốn: Có

động vật hoàn toàn có thể phát triển: Có

động vật hoàn toàn có thể cảm thấy hạnh phúc hơn: Không


Task 3

Task 3Work in groups. Discuss the advantages và disadvantages of zoos of the new kind. Use the cues below.

(Làm câu hỏi theo nhóm. đàm luận những tiện lợi và bất lợi của vườn thủ nhiều loại mới.Dùng từ gợi ý dưới đây.)

- the conditions the animals are in

- the money spent on reconstructions of the animals" natural environment

- the animals that people can visit

- the dangers that keepers may have

Lời giải bỏ ra tiết:

A: In order lớn reconstruct a zoo of the new kind, people are likely to spend so much money because they must ảo diệu an environment as similar as possible lớn the natural habitat in the wild.

B: That’s right. Và then the condition in which wild animals live, I think, is not so good & comfortable as that in the nature.

C: OK, it"s true. Và the animals cannot bởi vì what they want, that is they cannot run, jump, climb or chase the prey as they vày in the nature.

A: But in the zoos of the new kind, the endangered animals can safe from being hunted or killed, that is they can develop. Moreover, they can be protected from dangerous diseases in the nature & have better food.

C: However, there"s a disadvantage we may not ignore: the dangers that keepers may have. They can be injured or killed by the animals.

Xem thêm: Siêu Xe Đẹp Nhất Thế Giới Hiện Nay, Cập Nhật Top 10

Tạm dịch:

A: Để tái tạo lại một vườn cửa thú nằm trong loại mới này, mọi người dân có khả năng chi phí quá nhiều tiền chính vì họ phải làm cho một môi trường xung quanh tương trường đoản cú như môi trường xung quanh sống thoải mái và tự nhiên nhất hoàn toàn có thể trong tự nhiên.

B: Đúng vậy. Và điều kiện mà động vật hoang dã hoang dã sống, tôi nghĩ, không xuất sắc và thoải mái và dễ chịu như vậy vào tự nhiên.

C: OK. Đúng rồi. Và động vật không thể làm phần đông gì bọn chúng muốn, sẽ là chúng không thể chạy, nhảy, trèo lên hoặc xua đuổi theo con mồi như bọn chúng làm vào tự nhiên.

A: Nhưng trong các vườn thú của nhiều loại mới, những loài động vật đang bị đe dọa có thể bình an khỏi bị săn phun hoặc bị giết, chúng rất có thể phát triển. Rộng nữa, chúng rất có thể được đảm bảo khỏi các bệnh nguy nan trong tự nhiên và gồm thức ăn giỏi hơn.

C: tuy nhiên, có một vô ích chúng ta ko thể vứt qua: những gian nguy mà fan canh giữ hoàn toàn có thể có. Họ hoàn toàn có thể bị yêu mến hoặc bị giết bởi động vật.


Task 4

Task 4. Make group reports, sharing your views with the rest of the class.

(Làm báo cáo nhóm, share quan điểm của công ty với các bạn trong lớp.)

Lời giải bỏ ra tiết:

I represent for group 5 to mô tả our view about a new kind of zoo. We disagree with this because of the following reasons.

Firstly, It is very expensive khổng lồ reconstruct animals" natural environment.

Secondly, the condition in which wild animals live is not so good and comfortable as that in the nature.

Last but not least, keepers can be injured or killed by animals.

As a result, we shouldn"t develop a new kind of zoo.

Tạm dịch:

Tôi đại diện thay mặt cho đội 5 để chia sẻ quan điểm của shop chúng tôi về loại sở thú mới. Công ty chúng tôi không gật đầu đồng ý với vấn đề đó vì những vì sao sau đây.

Thứ nhất, cực kỳ tốn kém nhằm tái chế tạo lại môi trường tự nhiên của cồn vật.

Thứ hai, điều kiện mà động vật hoang dã hoang dã sinh sống không giỏi và dễ chịu như vậy vào tự nhiên.

Cuối thuộc nhưng không hề thua kém phần quan trọng, người nuôi hoàn toàn có thể bị yêu quý hoặc bị giết vì chưng động vật.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/