THI VỊ LÀ GÌ

Trong giờ đồng hồ Anh thi vị tịnh tiến thành: poetic delight, poetry, poetic . trong các câu đang dịch, người ta tìm kiếm thấy thi vị tối thiểu 1.237 lần.
(Nhã-ca 6:10) người daichiensk.comết Thi-thiên điện thoại tư vấn mặt trăng giải pháp thi vị là “bằng bệnh trung tín trên thai trời”.

Bạn đang xem: Thi vị là gì


Such poetic usage is indicated by the fact that the same verse speaks of “the kidney fat of wheat” & “the blood of the grape.”
Có lẽ ông cũng có khả năng văn chương vị những lời lẽ của ông được lưu lại trong sách Gióp đầy thi vị.
He may also have had literary ability, for his statements quoted in the book of Job are in poetic form.
Cả sách là 1 trong bài thơ đầy ý nghĩa sâu sắc và siêu thi vị vì thế nó được điện thoại tư vấn là “bài hát hoàn hảo nhất nhất”.—Nhã-ca 1:1.
The entire book is a poem so full of meaning & beauty that it is called “the most beautiful (most excellent) song.” —Song of Solomon 1:1, footnote.
Đâu đó trong bốn tưởng cô Mullet cho rằng cách miêu tả như vậy không tồn tại vẻ gì là lạ, và lại thi vị, buộc phải thơ.
Mrs Mullet had somewhere picked up the idea that such reversals of phrase were not only quaint, but poetic.

Xem thêm: Tìm Bạn Gái Goa Chồng Có Số Điện Thoại Quảng Ninh 2022, Gái Góa Chồng Có Số Điện Thoại + Zalo


Người daichiensk.comết sách Thi-thiên là Đa-vít mô tả một biện pháp thi vị nhiệm vụ và mối thân mật của tín đồ chăn cừu tốt lành.
Trên nắm giới, các vở kịch, tranh ảnh và cảnh diễn đạt lúc Chúa Giê-su ra đời được thi vị hóa làm rung hễ lòng người.
Nền văn học đầu tiên được nghe biết của nam giới Ấn Độ là văn học Sangam thi vị, được daichiensk.comết bởi tiếng Tamil tự 2500 cho 2100 năm trước.
The first known literature of South India is the poetic Sangam literature, written in Tamil 2500 lớn 2100 years ago.
Bằng những ngôn ngữ thi vị, Đức Giê-hô-va bảo đảm an toàn với dân bị lưu đày rằng bọn họ và bầy đàn gia súc của họ sẽ được an toàn.
With those lovely poetic words, Jehovah assured the exiles that they and their livestock would be safe.
18 bởi những từ thi vị, fan daichiensk.comết Thi-thiên tiên tri rằng ‘các mũi thương hiệu của Vua bén-nhọn, phun thấu tim kẻ thù-nghịch’ cùng “các dân đều ngã dưới Ngài”.
18 In poetic language, the psalmist prophesies that the King’s ‘arrows are sharp, piercing the hearts of his enemies’ and ‘making peoples fall before him.’
Danh sách truy hỏi vấn phổ biến nhất:1K,~2K,~3K,~4K,~5K,~5-10K,~10-20K,~20-50K,~50-100K,~100k-200K,~200-500K,~1M
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/