TAKE UP LÀ GÌ

Cụm đụng từ ( phrasal verb) là 1 trong mảng kiến thức phong phú và khôn xiết linh hoạt về ý nghĩa cũng như cách thực hiện trong giờ Anh. Có thể nắm chắc hẳn phần kỹ năng và kiến thức này trong tay, các bạn học sẽ chắc hẳn rằng được mang lại mình một trong những điểm không thể thấp một trong những bài kiểm tra, bài xích thi với đồng thời gây được tuyệt vời về phiên bản thân mình cho tất cả những người đối diện khi tiếp xúc mà có sử dụng những nhiều từ này một giải pháp uyển chuyển, linh hoạt, đặc biệt là đối cùng với người phiên bản xứ. Để củng cố gắng thêm một phần kiến thức về nhiều động từ bỏ (phrasal verb), nội dung bài viết dưới đây sẽ cùng chúng ta tìm hiểu về nghĩa và biện pháp sử dụng các cụm rượu cồn từ khá phổ biến trong tiếng anh Give up, Make up, Take up.

Bạn đang xem: Take up là gì


Nội dung bao gồm Show

Bạn đang xem: Take up sth tức thị gì

1.Give up

Give up sẽ là 1 trong những cụm với Give là đụng từ thiết yếu trong câu mang nghĩa quăng quật cuộc trường hợp câu có kết cấu sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give up, clause

Give up: to lớn stop doing something that you vì chưng regularly: từ quăng quật một vấn đề nào đó mà bạn tiếp tục làm; từ vứt một thói quen

Ví dụ: His wife finally persuaded him to give up smoking.


*

Giving up his job was the last thing we expected him to lớn do.

Give up: lớn allow someone to lớn have something that was yours: chấp nhận để một ai đó đạt được thứ gì đó từng là của bạn.

Ví dụ: The new arrangement would mean giving up some of their political independence.

They agreed lớn give half their office up lớn the temporaty staff.

Give up: if you give something up as lost, you believe that you will not find it và you stop looking for it: nếu khách hàng từ quăng quật một thứ gì đấy đã mất, các bạn tin rằng các bạn sẽ không tìm thấy nó với bạn ngừng tìm kiếm nó.

Ví dụ: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Give up: lớn stop trying to vì something before you have finished, usually because it is too difficult: dừng nỗ lực làm một việc gì đấy trước khi bạn xong xuôi nó bởi vì nó vượt khó.

Ví dụ: She has a struggle trying lớn persuade the board khổng lồ accept her proposal, but shes determined not to give up.

Synonyms & related words: Một số cụm từ với từ đồng nghĩa

(1) Swear off (phrasal verb): khổng lồ promise to stop doing or using something: hứa hẹn sẽ kết thúc làm nào đấy hoặc cần sử dụng gì đó.

-> After years off addiction, he swore off drugs completely. (Sau những năm nghiện, anh ta đang thề sẽ bỏ thuốc).

(2) Go out of (phrasel verb): if someone grows out of a habit, they stop doing it because they are older or wiser: nếu như ai đó cải cách và phát triển ra ngoài một kinh nghiệm nghĩa là họ từ bỏ nó vị họ trưởng thành và cứng cáp hơn hoặc là đúng đắn hơn.

-> He wants lớn be a rapper, but I think hell grow out of it.

(3) Chuck in (phrasal verb): to lớn leave or give up something: rởi vứt hoặc từ quăng quật thứ gì đó.

-> I have decided lớn chuck in my job.

2. Take up

Khác cùng với Give up, Take up là một trong cụm động từ có nhiều ý nghĩa và được sử dụng một biện pháp linh hoạt hơn rất nhiều trong phong phú các trường hợp. Dưới đây, bài viết sẽ nêu ra một vài trường hợp mà lại Take up được áp dụng với ý nghĩa sâu sắc phổ trở nên nhất.


Take up_ khổng lồ start doing something regularly as a habit, job or interest: bắt đầu một việc nào đấy có tính chất thường xuyên như một thói quen, một quá trình hay một sở thích.

Ví dụ: I took up smoking when I was at school.

Chris has taken up jogging.


*

Take up_ lớn fill a particular amount of space or time: chiếm dụng một khoảng không gian hoặc thời gian.

Ví dụ: These files take up a lot of disk space

Ill try not khổng lồ take up too much of your time

Take up something _ khổng lồ accept an offer or a challenge that someone has made to lớn you: đồng ý một yêu thương cầu hay là 1 thử thách.

Ví dụ: Schools are taking up the offer of cut price computers.

One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

Take up_ to continue to discuss or giảm giá khuyến mãi with an idea, problem, or suggestion: tiếp tục việc tranh luận hoặc thỏa thuận hợp tác về một ý tường, một sự việc hoặc một đề xuất.

Ví dụ: She felt silent, and her brother took up the story.

Mrs. Pankhurst took up the cause off womens right.

3. Make up

Cũng tựa như như Take up, ảo diệu cũng là một trong những cụm động từ mang các nghĩa khác nhau. Dưới đây, nội dung bài viết sẽ cung ứng một số nghĩa phổ cập nhất.

Make up your mind: quyết định một câu hỏi gì đó

Ví dụ: I cant trang điểm my mind about Jason. Shall we give him the job? Tôi chẳng thể ra đưa ra quyết định về Jason. Liệu bạn có thể cho anh ấy một công việc?

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

Ví dụ: She made up a story. Cô ta bịa ra 1 câu chuyện.

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

Ví dụ: Mum, please ảo diệu with dad. You cant be mad at him forever. Mẹ, có tác dụng ơn dàn hòa với cha đi. Chị em không thể tức bực với bố mãi được.

Make up to somebody: đền rồng bù, bồi thường

Ví dụ: im sorry I couldnt be there . Ill make it up lớn you. Bản thân xin lỗi mình tất yêu đến kia được. Mình vẫn đền bù cho chính mình sau nhé.

Make up the bed: dọn dẹp và sắp xếp gọn ghẽ, tạo nên ngăn nắp

Ví dụ: Can you trang điểm the beds, please? bạn có thể dọn dẹp gọn nhẹ được không?

Make up your face: trang điểm

Ví dụ: My mother makes herself up every morning. Mẹ tôi hay trang điểm vào mỗi sáng.

Xem thêm: Chàng Kim Ngưu Và Nàng Song Ngư Và Kim Ngưu Và Song Ngư, Kim Ngưu Và Song Ngư Có Hợp Không


Trên đấy là một số kiến thức cơ bản về biện pháp dùng các cụm hễ từ Give up, Make up, Take up mà bài viết đã cung cấp. Mong mỏi rằng những kiến thức này sẽ có hữu ích trong vấn đề học giờ Anh của các bạn nhé!

Cụm cồn từ ( phrasal verb) là 1 trong những mảng kiến thức đa dạng mẫu mã và cực kì linh hoạt về ý nghĩa sâu sắc cũng như cách sử dụng trong tiếng Anh. Rất có thể nắm chắn chắn phần kỹ năng này trong tay, các bạn học sẽ chắc chắn rằng được cho mình một số điểm không còn thấp trong số những bài kiểm tra, bài bác thi và đồng thời khiến được ấn tượng về phiên bản thân mình cho tất cả những người đối diện khi giao tiếp mà có sử dụng những nhiều từ này một giải pháp uyển chuyển, linh hoạt, nhất là đối cùng với người bản xứ. Để củng cụ thêm 1 phần kiến thức về nhiều động từ (phrasal verb), bài viết dưới đây sẽ cùng các bạn tìm phát âm về nghĩa và cách sử dụng các cụm động từ khá thịnh hành trong tiếng anh Give up, Make up, Take up.

Bạn sẽ xem: Take up sth tức thị gì

1.Give up

Give up sẽ là 1 trong những cụm với Give là hễ từ bao gồm trong câu sở hữu nghĩa vứt cuộc giả dụ câu có cấu tạo sau:

Subject + give up + Object

Or

Subject + give up, clause

Give up: to stop doing something that you bởi vì regularly: từ quăng quật một câu hỏi nào đó mà bạn tiếp tục làm; từ quăng quật một thói quen

Ví dụ: His wife finally persuaded him to give up smoking.


*

Giving up his job was the last thing we expected him to lớn do.

Give up: to allow someone khổng lồ have something that was yours: chấp nhận để một ai đó có được thứ nào đó từng là của bạn.

Ví dụ: The new arrangement would mean giving up some of their political independence.

They agreed khổng lồ give half their office up lớn the temporaty staff.

Give up: if you give something up as lost, you believe that you will not find it and you stop looking for it: nếu bạn từ quăng quật một thứ nào đấy đã mất, các bạn tin rằng các bạn sẽ không tra cứu thấy nó với bạn xong xuôi tìm tìm nó.

Ví dụ: The men who were still in the boat had given him up for dead.

Give up: to lớn stop trying to bởi something before you have finished, usually because it is too difficult: dừng nỗ lực làm một việc nào đó trước khi bạn chấm dứt nó vì nó thừa khó.

Ví dụ: She has a struggle trying lớn persuade the board to lớn accept her proposal, but shes determined not to give up.

Synonyms & related words: Một số cụm từ và từ đồng nghĩa

(1) Swear off (phrasal verb): to promise to lớn stop doing or using something: hứa hẹn sẽ chấm dứt làm nào đó hoặc dùng gì đó.

-> After years off addiction, he swore off drugs completely. (Sau các năm nghiện, anh ta sẽ thề sẽ vứt thuốc).

(2) Go out of (phrasel verb): if someone grows out of a habit, they stop doing it because they are older or wiser: ví như ai đó phát triển ra khỏi một thói quen nghĩa là họ từ vứt nó vị họ trưởng thành hơn hoặc là có suy xét hơn.

-> He wants to be a rapper, but I think hell grow out of it.

(3) Chuck in (phrasal verb): to lớn leave or give up something: rởi vứt hoặc từ bỏ thứ gì đó.

-> I have decided khổng lồ chuck in my job.


2. Take up

Khác với Give up, Take up là 1 trong những cụm đụng từ gồm nhiều chân thành và ý nghĩa và được áp dụng một bí quyết linh hoạt hơn không ít trong đa dạng chủng loại các trường hợp. Dưới đây, nội dung bài viết sẽ nêu ra một vài trường hợp mà Take up được sử dụng với ý nghĩa phổ phát triển thành nhất.

Take up_ lớn start doing something regularly as a habit, job or interest: ban đầu một việc nào đó có đặc điểm thường xuyên như một thói quen, một quá trình hay một sở thích.

Ví dụ: I took up smoking when I was at school.

Chris has taken up jogging.


*

Take up_ khổng lồ fill a particular amount of space or time: chiếm dụng một không gian gian hoặc thời gian.

Ví dụ: These files take up a lot of disk space

Ill try not to take up too much of your time

Take up something _ to lớn accept an offer or a challenge that someone has made khổng lồ you: gật đầu đồng ý một yêu cầu hay một thử thách.

Ví dụ: Schools are taking up the offer of cut price computers.

One of our greatest athletes has taken up a new challenge.

Take up_ lớn continue lớn discuss or giảm giá khuyến mãi with an idea, problem, or suggestion: tiếp tục việc tranh luận hoặc thỏa thuận về một ý tường, một sự việc hoặc một đề xuất.

Ví dụ: She felt silent, và her brother took up the story.

Mrs. Pankhurst took up the cause off womens right.

3. Make up

Cũng tương tự như như Take up, cosplay cũng là 1 trong cụm đụng từ mang những nghĩa khác nhau. Bên dưới đây, bài viết sẽ cung ứng một số nghĩa thịnh hành nhất.

Make up your mind: ra quyết định một việc gì đó

Ví dụ: I cant 3d my mind about Jason. Shall we give him the job? Tôi chẳng thể ra quyết định về Jason. Liệu bạn có thể cho anh ấy một công việc?

Make up a story: dựng chuyện, bịa đặt

Ví dụ: She made up a story. Cô ta bịa ra 1 câu chuyện.

Make up with somebody: hòa giải, dàn hòa

Ví dụ: Mum, please hóa trang with dad. You cant be mad at him forever. Mẹ, làm ơn dàn hòa với tía đi. Bà bầu không thể bực bội với tía mãi được.

Make up khổng lồ somebody: thường bù, bồi thường

Ví dụ: im sorry I couldnt be there . Ill make it up to lớn you. Mình xin lỗi mình cần thiết đến đó được. Mình sẽ đền bù cho bạn sau nhé.

Make up the bed: lau chùi và vệ sinh gọn ghẽ, tạo cho ngăn nắp

Ví dụ: Can you hóa trang the beds, please? bạn cũng có thể dọn dẹp ngắn gọn được không?

Make up your face: trang điểm

Ví dụ: My mother makes herself up every morning. Người mẹ tôi thường trang điểm vào mỗi sáng.

Trên đấy là một số kiến thức cơ phiên bản về phương pháp dùng những cụm cồn từ Give up, Make up, Take up mà bài viết đã cung cấp. Mong mỏi rằng những kiến thức này sẽ có hữu ích trong câu hỏi học giờ đồng hồ Anh của chúng ta nhé!

Video liên quan


Tải thêm tài liệu tương quan đến bài viết Took up là gì
Hỏi ĐápLà gì
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online