STUDY NGHĨA LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Study nghĩa là gì

*
*
*

studies
*

study /"stʌdi/ danh từ sự học tập tập; sự nghiên cứuto give one"s hours to lớn study: để hết ngày giờ vào học tậpto make a study of something: nghiên cứu một vụ việc gì đối tượng nghiên cứu sự chuyên chú, sự chú ýit shall be my study to lớn write correctly: tôi sẽ chú ý để viết mang lại đúng sự suy nghĩ lung, sự trầm tứ mặc tưởng ((thường) brown study)to be lost in a brown study: đang quan tâm đến lung, vẫn trầm bốn mặc tưởng phòng làm việc, phòng học (học sinh đại học); văn phòng và công sở (luật sư) (nghệ thuật) hình nghiên cứu (âm nhạc) bài bác tập (sân khấu) tín đồ học vởa slow study: bạn học vở thọ thuộc ngoại rượu cồn từ học; nghiên cứuto study one" spart: học tập vai của mìnhto study books: nghiên cứu sách vở siêng lo, chuyên chúto study common interests: chăm lo đến quyền lợi chung nội động từ cố gắng gắng, tìm bí quyết (làm loại gì)to study to avoid disagreeable topics: nỗ lực tìm biện pháp tránh những đề tài ko hay (từ cổ,nghĩa cổ) suy nghĩto study out lưu ý đến tự đưa ra (vấn đề gì)to study up học nhằm đi thi (môn gì)to study for the bar học tập luật

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): student, study, studies, studiousness, studious, studied, studiously


*

Xem thêm: Mp4 To Mp3 Convert Mp4 To Mp3 And Other Formats To Mp4 To Mp3 Converter

*

*

n.

a state of deep mental absorption

she is in a deep study

a room used for reading & writing and studying

he knocked lightly on the closed door of the study

someone who memorizes quickly & easily (as the lines for a part in a play)

he is a quick study

a composition intended to lớn develop one aspect of the performer"s technique

a study in spiccato bowing

v.

be a student; follow a course of study; be enrolled at an institute of learning

English Synonym and Antonym Dictionary

studies|studied|studyingsyn.: analyse analyze bailiwick branch of knowledge canvas canvass cogitation consider contemplate discipline examine field field of study hit the books learn meditate read report sketch subject subject area subject field survey take work written report
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/