Slice là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Slice là gì

*
*
*

slice
*

slice /slais/ danh từ miếng mỏng, lát mỏnga slice of bread: một lát bánh mì phần, phần chiaof profits: phần phân chia lợi tức dao cắt cá (ở bàn ăn) ((cũng) fish-slice) (như) slice-bar (ngành in) thanh phết mực (thể dục,thể thao) cú tiến công xoáy sang tên thuận (bóng gôn) động từ giảm ra từng miếng mỏng, lạng (thể dục,thể thao) đánh xoáy (bóng gôn) sang tay thuận (sang phải so với người nghịch tay phải, sang trọng trái so với người nghịch tay trái)látbit slice: lát bitslice architecture: phong cách xây dựng lát (của chip)slice ice: đá dạng lát mỏngslice ice generator: máy làm cho (nước) đá dạng lát mỏngslice ice generator (machine: máy có tác dụng đá dạng lát mỏngslice ice machine: máy có tác dụng (nước) đá dạng lát mỏngslice ice maker: máy có tác dụng (nước) đá dạng lát mỏngslice ice-making machine: máy có tác dụng đá dạng lát mỏngslice ice-making machine: máy làm (nước) đá dạng lát mỏngtime slice: lát thời gianlát mỏngslice ice: đá dạng lát mỏngslice ice generator: máy làm cho (nước) đá dạng lát mỏngslice ice generator (machine: máy làm đá dạng lát mỏngslice ice machine: máy có tác dụng (nước) đá dạng lát mỏngslice ice maker: máy có tác dụng (nước) đá dạng lát mỏngslice ice-making machine: máy có tác dụng đá dạng lát mỏngslice ice-making machine: máy có tác dụng (nước) đá dạng lát mỏnglát mỏng, vảy mỏng, lá mỏngGiải mê say EN: 1. A thin, broad piece of material that is cut off, such as a portion of coal cut from a pillar.a thin, broad piece of material that is cut off, such as a portion of coal cut from a pillar.2. Khổng lồ extract ore by cutting off successive slices.to extract ore by cutting off successive slices.Giải ưng ý VN: 1 phần vật liệu được cắt rộng bạn dạng và mỏng mảnh ví dụ như lớp than được giảm từ cột than. 2. Chiết quặng bằng phương pháp cắt các lớp liên tiếp.lớpthrust slice: lớp địa dilớp mỏngmảnhautomatic slice ice machine: lắp thêm đá miếng tự độngautomatic slice ice maker: sản phẩm công nghệ đá mảnh tự độngautomatic slice ice maker : sản phẩm công nghệ đá mảnh tự độngautomatic slice ice making machine: máy đá miếng tự độngmiếngmiếng mỏngphiếnbit slice: phiến bitxắt gọtLĩnh vực: cơ khí và công trìnhcắt thành đãicắt thành lát mỏngLĩnh vực: toán và tinphiến, miếngfinite slice methodphương pháp phân giải hữu hạnmajor time slicekhoảng thời gian chínhminor time slicekhoảng thời hạn phụminor time slicephân thời phụpie slicebiểu đồ gia dụng hình quạtslice icenước đá dạng đĩaslice ice generatormáy có tác dụng (nước) đá dạng đĩaslice ice generator (machinemáy làm cho đá dạng đĩaslice ice machinemáy có tác dụng (nước) đá dạng đĩaslice ice makermáy có tác dụng (nước) đá dạng đĩaslice ice-making machinemáy làm (nước) đá dạng đĩaslice ice-making machinemáy làm cho đá dạng đĩathin slicesự giảm mỏngthin slicesự giảm tinh vikhoanhlát mỏngmiếngthái miếngslice of the actionphần chia cống phẩm o miếng mỏng, lát mỏng, lớp § thrust slice : lớp địa lý
*

*

Xem thêm: Vạn Lý Trường Thành Tiếng Anh Là Gì, Vạn Lý Trường Thành

*

slice

Từ điển Collocation

slice noun

ADJ. big, generous, great, huge, large, thick | considerable, fair, significant, sizeable, substantial They spend a fair slice of the budget on research and development. | small, thin | cheese, lemon, pizza, etc.

VERB + SLICE cut She cut a thin slice of lemon.

PREP. in ~s The sausage is also sold pre-packed in slices. | ~ of a slice of toast The agency takes a large slice of the profits.

PHRASES cut sth into slices He cut the meat into thick slices.

Từ điển WordNet


n.

a thin flat piece cut off of some objecta spatula for spreading paint or ink

v.

hit a ball và put a spin on it so that it travels in a different directionhit a ball so that it causes a backspin

Microsoft Computer Dictionary

n. See time slice.

English Synonym và Antonym Dictionary

slices|sliced|slicingsyn.: carve cut máy chủ slash slit split
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi