Serious Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt bồ Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Serious là gì

*
*
*

serious
*

serious /"siəriəs/ tính từ đứng đắn, nghiêm trang, nghiêm nghịa serious young person: một bạn trẻ đứng đắnto have a serious look: có vẻ như nghiêm trang, trông nghiêm nghị hệ trọng, quan lại trọng, không thể coi thường xuyên được; nghiêm trọng, trầm trọng, nặngthis is a serious matter: đấy là một sự việc quan trọngserious illness: căn bệnh nặng, căn bệnh trầm trọngserious defeat: sự lose nặngserious casualties: tổn hại nặng xứng đáng sợ, đáng gờma serious rival: một kẻ thù đáng gờm thành thật, thiệt sự, ko đùaare you serious?: anh gồm nói thật không?a serious attempt: một cố gắng thật sự (thuộc) tôn giáo, (thuộc) đạo lýLĩnh vực: xây dựnghiểm nghèo

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): seriousness, serious, seriously


*

*

Xem thêm: Cận Cảnh Dàn Máy Đào Tiền Ảo Bitcoin Cấu Hình Máy Đào Bitcoin 2017

*

serious

Từ điển Collocation

serious adj.

1 bad/dangerous

VERBS be, look, seem, sound | become, get By this time the riots were getting serious. | remain

ADV. extremely, particularly, really, very | fairly, quite | potentially

2 not joking

VERBS be, look, sound Come on, be serious! | become, turn He became serious all of a sudden.

ADV. deadly, quite, very

PREP. about Are you serious about resigning?

Từ điển WordNet


adj.

concerned with work or important matters rather than play or trivialities

a serious student of history

a serious attempt khổng lồ learn khổng lồ ski

gave me a serious look

a serious young man

are you serious or joking?

Don"t be so serious!

of great consequence

marriage is a serious matter

requiring effort or concentration; complex and not easy khổng lồ answer or solve

raised serious objections khổng lồ the proposal

the plan has a serious flaw


English Synonym & Antonym Dictionary

syn.: earnest engrossed grave important momentous pensive profound reflective sincere solemn thoughtful weighty zealousant.: frivolous
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/