SAFE LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

safe
*

safe /seif/ danh từ chạn (đựng đồ dùng ăn) tủ sắt, két bạc tính từ an toàn, cứng cáp chắnto feel safe: cảm giác an toànto see somebody safe home: đưa tín đồ nào về đơn vị an toànto be safe from the enemy: chắc chắn không bị địch tấn côngto put something in a safe place: để vật gì vào một nơi kiên cố chắnto be on the safe side: làm cho chắc chânit is safe to say that: nói theo một cách khác một biện pháp chắc rằng hoàn toàn có thể tin cậy, kiên cố chắn thận trọng, dè dặta safe critic: một nhà phê bình thận trọngsafe và sound bình yên vô sựan toànerror on the safe side: không đúng số chủ yếu về an toànintrinsic safe: sự an toàn nội tạiintrinsically safe: an toàn nội bộintrinsically safe: bình yên nội tạiintrinsically safe instrument: dụng cụ an ninh bên tronglanding-gear safe lock: khóa bình an càng sản phẩm baymaximal safe load: thiết lập trọng bình yên lớn nhấtsafe allowable load: mua trọng bình an cho phépsafe area: vùng an toànsafe area generator: vật dụng phát khoanh vùng an toànsafe bearing capacity: kĩ năng chịu lực an toànsafe carrying cap: năng lực chịu sở hữu an toànsafe carrying cap: năng lượng chịu download an toànsafe carrying capacity: năng lực tải lưu lại an toànsafe clearance: khe nứt an toànsafe concentration: nồng độ an toànsafe concentration: mức làm cho giàu an toàn (của nhiên liệu phân tử nhân)safe disposal: sự thanh lý an toànsafe disposal: sự chôn lấp an toànsafe dose: liều lượng an toànsafe factor: thông số an toànsafe format: định khuôn thức an toànsafe ground: lòng an toànsafe headway: khoảng cách an ninh (giữa hai phương tiện)safe ironing temperature: nhiệt độ là an toànsafe keeping: sự duy trì gìn an toànsafe load: thiết lập an toànsafe load factor: hệ số tải trọng an toànsafe load-carrying capacity: kỹ năng chịu lực an toànsafe method of working: phương thức làm câu hỏi an toànsafe mode: chính sách an toànsafe operation: thao tác làm việc an toànsafe period: thời kỳ an toànsafe practice: chuyên môn an toànsafe pressure: áp suất an toànsafe range: vùng an toànsafe refrigerant: môi hóa học lạnh an toànsafe spacing (of a ground station): khoảng tầm cách bình an (của trạm trên mặt đất)safe strength: độ bền an toànsafe strength: cường độ an toànsafe stress: ứng suất an toànsafe stress: ứng tần suất an toànsafe ức chế under bending: ứng tần suất an toàn khi uốnsafe title area: vùng an toànsafe to-touch: bình an chống chạmsafe type rim: loại vành an toànsafe use: sự áp dụng an toànsafe use of explosive: sự sử dụng an ninh chất nổ (công nghiệp xây dựng)safe velocity: tốc độ an toànsafe water: nước an toànsafe working condition: điều kiện bình an lao độngsafe working pressure: áp lực làm việc an toànsafe working stress: sở hữu trọng thao tác làm việc an toànsafe yield: lượng mang an toànsafe yield: giữ lượng an toàncho phépsafe (bearing) load: download trọng được cho phép (trên gối đỡ)safe allowable load: thiết lập trọng an toàn cho phépsafe clearance: độ hở mang lại phépsafe load: phụ thiết lập cho phépsafe stress: ứng suất mang lại phépsafe working load: mua trọng làm việc cho phépkét sắttin cậyLĩnh vực: xây dựngtủ sắttủ sắt két sắtfail safe designđộ rơi lệch quá mứcfail safe designsự sai lệch quá mứcfail safe systemhệ phòng lỗisafe deposittủ bảo hiểman toàngenerally recognized as safe: được coi như an toànsafe arrival: sự đến nơi an toàn (của tàu bè, sản phẩm & hàng hóa trên tàu...)safe arrival: sự mang lại nơi an toànsafe berth: chỗ đậu an toànsafe custody: kho an toànsafe custody: bảo quản an toànsafe custody: sự giữ giàng an toàn, kho an toànsafe custody: sự cất giữ an toànsafe custody: dịch vụ cất giữ an toànsafe deposit: sự gửi giữ an ninh vào tủ sắtsafe deposit: ký gửi an toànsafe deposit: sự giữ hộ giữ an toàn vào tủ sắtsafe harbor: cảng an toànsafe investment: sự đầu tư chi tiêu an toànsafe port: cảng an toànsafe port and always afloat: cảng an ninh và tàu luôn luôn nổisafe working load: lượng cầu an lành toàndè dặtdè dặt thận trọngkét an toànkhông nguy hiểmmáy lạnh lẽo gia đìnhthận trọngsafe estimate: sự ước lượng thận trọngtủ đựng tiềntủ sắtsafe deposit: sự gởi giữ bình an vào tủ sắtsafe deposit: sự gởi giữ bình an vào tủ sắttủ sắt, tủ đựng tiềnconditional safebán gồm điều kiệnhome safekét fe gia đìnhhome safekét sắt mái ấm gia đình (đặt vào nhà, chiếc chìa khóa do ngân hàng giữ)night safekét bảo đảm ban đêmnight safekét fe ban đêmsafe investmentsự đầu tư chắc ănsafe investmentsự đầu tư chi tiêu chứng khoán bao gồm bảo đảmship bill of safehợp đồng cung cấp tàu

Từ điển siêng ngành Môi trường

Safe: Condition of exposure under which there is a practical certainty that no harm will result to exposed indiviuals.

Bạn đang xem: Safe là gì

An toàn: tình trạng tiếp xúc bảo vệ chắc chắn không tồn tại sự gây hại nào đến những cá thể tiếp xúc.

Xem thêm: Cảm Nhận 8 Câu Đầu Tình Cảnh Lẻ Loi Của Người Chinh Phụ ❤️️

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): safe, safety, safe, unsafe, safely

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): safe, safety, safe, unsafe, safely


*

*

*

safe

Từ điển Collocation

safe adj.

VERBS be, feel, seem | become | remain, stay | play (it) Does good sale mean playing safe (= avoiding risks) và staying traditional? | make sth, render sth The army experts made the bomb safe. | keep sth Keep your money safe by carrying it in an inside pocket. | consider sth, declare sth, deem sth The water was not considered safe lớn drink.

ADV. all, extremely, really, very Don"t worry?he"ll be all safe và snug in the barn. | absolutely, completely, perfectly, quite, totally a completely safe & secure environment for young children | not entirely The wood is never entirely safe for women on their own. | comparatively, fairly, pretty, reasonably, relatively | enough You should be safe enough, but don"t go too far. | environmentally She claimed that nuclear nguồn was the most environmentally safe form of energy.

PREP. from They were safe from attack. | with Your money will be safe with me.

PHRASES better safe than sorry, safe and sound They returned from their adventure safe and sound.

Từ điển WordNet


n.

strongbox where valuables can be safely kepta ventilated or refrigerated cupboard for securing provisions from pests

adj.

free from danger or the risk of harm

a safe trip

you will be safe here

a safe place

a safe bet

(of an undertaking) secure from riskin safekeeping

your secret is safe with me


File Extension Dictionary

eCipher Cryptographic Container (Essential Security Software, Inc.)

English Synonym và Antonym Dictionary

safes|safer|safestsyn.: guarded secure unharmedant.: dangerous
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi