ROUTING TABLE LÀ GÌ

Một khi đã đưa ra quyết định biến người quản lí trị mạng chúng ta yêu cầu thực sự phát âm về cấu tạo của bảng định tuyến cùng quy trình tìm kiếm đường đi nhờ vào bảng định tuyến đường (lookup process). Kiến thức này hết sức đặc biệt quan trọng Khi bạn quản ngại trị giải quyết gần như vấn đề tương quan cho tới bảng định đường. Để đọc được quy trình router thực hiện tra bảng định tuyến thế nào, ta đề nghị phát âm được format của bảng định tuyến đường, layer 1 route cùng layer 2 route. Ta áp dụng quy mô mạng với 2 router, R1 gồm một mạng thiết yếu 172.16.0.0 /16 được phân tách subnet 172.16.0.0 /24. R2 bao gồm 3 mạng chính (major network) 172.17.0.0/16, 172.16.0.0/16, 192.168.1.0/24.

Bạn đang xem: Routing table là gì

*

*

Xem thêm: Mở & Review: Bts Lomo Là Gì, Lomo Card Bts Hàng Mới Về 2017: Love Your Self

Khi show bảng định tuyến cơ phiên bản ta vẫn thấy được phần đông lên tiếng sau:Cho biết tuyến đường này có được bởi tín đồ quản ngại trị đã cho thấy (static route), router học tập được dựa vào những giao thức định con đường (dynamic route) tuyệt là mạng kết nối thẳng tới router (connected route). Router hoàn toàn có thể gửi được dữ liệu tới mạng này Để cho tới được mạng ước muốn Router nên gửi gói tin ra interface làm sao giỏi gửi gói tin cho tới liên can IP làm sao (IP next-hop) Ví dụ
: nhỏng trên hình 2, router 2 hy vọng gửi gói tin tới mạng 172.16.12.0 thì đã gửi ra cổng (interface) serial0/0/0 tốt gửi tới cổng của router có tác động IPhường 172.16.1.1. tin tức này được học tập dựa vào giao thức định con đường RIP I/ Cấu trúc phân cấp cho của bảng định tuyến.Bảng định đường của router bao gồm cấu trúc phân cung cấp, bài toán này rất quan trọng góp router không cần thiết phải tra không còn toàn bộ tuyến đường vào bảng định tuyến đường nhằm chọn đường đi. Đơn giản ta chỉ tìm hiểu tuyến đường cùng với 2 cấp cho lever 1 với 2. Level 1 ultimate route: là rất nhiều tuyến có subnet mask bằng hoặc nhỏ hơn classfull mask của địa chỉ mạng với bao hàm công bố về next-hop IP address giỏi interface nhưng router đã gửi gói tin ra nhằm đi đến mạng mong ước. Như trong hình 3, 192.168.1.0 /24 là tuyến phố cấp cho 1 bởi nó bao gồm subnet mask là 24 bởi cùng với classful mask của ảnh hưởng mạng lớp C /24 và interface bên trên router để ra đi mạng này là serial Ethernet0/1/0.
*
Hình 3: level 1 route Parent & child routes ( màn chơi 1 parent route & màn chơi 2 route)
Lúc một mạng gồm phân tách subnet được add vào bảng định con đường, tuyến phố này được phân thành 2 cấp: parent route cùng child route tốt còn được gọi parent route cung cấp 1(màn chơi 1 parent route) với route cấp cho 2. Level 1 parent route: là can hệ classfull không sở hữu công bố về tác động IPhường next-hop hay exit interface. (xem tiếp mặt dưới) Level 2 route: Là tuyến phố đã cho thấy mạng con của liên hệ mạng chính Như vào hình 4
*

*

*

  • beat24h