Rail Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Rail là gì

*
*
*

rail
*

rail /reil/ danh từ tay vịn (cầu thang, lan can...); bao lơn, lan can, thành (cầu tàu...); lá chắn (xe bò...) hàng rào, (số nhiều) hàng rào chấn song (ngành đường sắt) đường ray, con đường xe lửaoff the rails: trơ tráo đường ray; (nghĩa bóng) lếu láo loạn, lộn xộn; hỏng, không chạy giỏi (máy...)to go by rail: đi xe pháo lửa (kiến trúc) xà ngang (nhà) cái giá chuyển phiên (để khăn mặt...)thin as a rail gây như que củi ngoại động từ có tác dụng tay vịn cho, làm lan can cho rào lại; làm cho rào xung quanhto rail in (off) a piece of ground: rào một miếng đất lại nhờ cất hộ (hàng hoá) bởi xe lửa; đi phượt bằng xe lửa đặt mặt đường ray danh từ (động đồ học) con gà nước nội cồn từ chửi bới, măng nhiếc, xỉ vảto rail at (against) someone: chửi bươi aito rail at fate: than thân trách phậndàn treobleeding rail: dàn treo tách bóc huyếtconveyor rail: dàn treo đưa tải bé thịtdressing rail: dàn treo để pha con thịtfloating rail: dàn treo di động cầm tay cắt nhỏ thịthanging rail: dàn treo (để bảo quản giò)moving rail: dàn treo đưa tải con thịtoverhead rail: dàn treo (để bảo vệ giò)retaining rail: dàn treo để bảo vệ thịtribbing rail: dàn treo để bảo quản con thịtribbing rail: dàn treo để xẻ tư con thịtring rail: dàn treo vòng trònshackle return rail: dàn treo xoay vòngskinning rail: dàn treo lột da con thịtsticking rail: dàn treo bóc huyếtstorage rail: dàn treo bảo vệ con thịtđường raybleeding rail hanger: móc treo cho đường ray không tồn tại mái chebrush rail: đường ray đưa làm không bẩn lôngex rail: giá phục vụ tại con đường rayrail age: tuổi của mặt đường rayrail inspection: sự theo dõi con thịt trên đường rayđường sắtby rail: bởi đường sắtcarriage by rail: vận chuyển bằng đường sắtfree on rail: giao tại đường sắtocean & rail: đường thủy và mặt đường sắtrail and air: vận tải đường bộ đường sắt và con đường khôngrail and ocean: vận tải đường bộ đường fe và đường biểnrail and truck: vận tải đường bộ đường sắt và đường xe tảirail and truck: vận tải đường sắt và xe tảirail và waterway: vận tải đường fe và mặt đường thủyrail carrier: người chuyên chở đường sắtrail transport: vận tải đường sắtshipped by rail: chở bởi đường sắttransport by rail: vận tải đường sắttransport goods by rail: chở hàng bằng đường sắtđường sắt tất cả răngxà ngangat ship"s railbên mạn tàuat ship"s railtại bậc thang tàuby railbằng xe lửadressing rail conveyorbăng cài đặt treo phân tách thịtex railgiao hàng tại ga xe pháo lửafree on railgiá giao trên toaglide-down railthanh ray nghiêng (để hạ con thịt). Grading railthanh ray treo (để phân loại con thịt)gravity railthanh ray nghiêngjoint rail & water transportationthủy lực liên vậnjump railthanh treo (để chọn bé thịt)ocean và railhải lục liên vậnon railgiao sản phẩm tại gaon railgiao mặt hàng tại toaover ship"s railqua cầu thang tàu o ray, đường sắt, đường xe cộ lửa o tay vịn, lan can § cogged rail : đường sắt răng cưa § guard rail : cầu thang bảo hiểm, mặt hàng rào bình an § hand rail : tay vịn § slide rail : ray trượt, thanh trượt
*

*

Xem thêm: Google Slide Là Gì - Google Slides Là Gì

*

rail

Từ điển Collocation

rail noun

1 bar

ADJ. guard, safety | curtain, picture, towel heated towel rails | altar, balcony, banister

VERB + RAIL grip, hold on to, lean on She held tightly on to the rail. | hang from Lace curtains hung from the brass rails over the bed. | fit, fix

PREP. on a/the ~ She sat on the rail. | over a/the ~ He folded the towel over the rail.

2 (usually rails) tracks

VERB + RAIL run along/on ~ Trams run alog rails.

PREP. along (the) ~s The train thundered along the rails. | between the ~ Weeds grew between the rails. | off the ~s The train came off the rails. | on (the) ~s The gun is mounted on rails.

3 railway system

RAIL + NOUN fare, ticket | network modernizing the rail network | route | timetable | service | connection, line, links the Channel Tunnel rail liên kết | journey | commuter, passenger, traveller, user | transport, travel | traffic | freight | bridge | accident, crash, disaster | employee, staff, worker | union | enthusiast

PREP. by ~ We went from London to lớn Budapest by rail.

Từ điển WordNet


n.

short for railway

he traveled by rail

he was concerned with rail safety

a horizontal bar (usually of wood)any of numerous widely distributed small wading birds of the family Rallidae having short wings and very long toes for running on soft mud

v.

provide with rails

The yard was railed

convey (goods etc.) by rails

fresh fruit are railed from Italy to Belgium

lay with rails

hundreds of miles were railed out here

fish with a handline over the rails of a boat

They are railing for fresh fish


File Extension Dictionary

DeckTools Custom Railing kiến thiết (DeckTools)

English Synonym & Antonym Dictionary

rails|railed|railingsyn.: fulminate inveigh rail in rail off railing rails revile track train vilify vituperate
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online