Province Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Province là gì

*
*
*

province
*

province /province/ danh từ tỉnh (tôn giáo) địa phận, lãnh thổ (dưới quyền tổng giám mục) (sử học) (La-mã) cương vực (người nước Y) bên dưới quyền thống trị của một thống đốc La-mã (the provinces) toàn quốc trừ thủ đô phạm vi, nghành (hoạt động...)it is out of my province: dòng đó không tính phạm vi của tôi ngành (học...)khu vựcdistributive province: quanh vùng phân phốiphạm vidistributive province: phạm vi phân phốivùngclimatic province: vùng khí hậugroundwater province: vùng địa chất thủy vănpetroleum province: vùng dầu mỏrainfall province: vùng cùng chính sách mưaLĩnh vực: hóa học & vật liệutinh (vi)geologic provincetỉnh địa chấtmenerogenetic provincetỉnh sinh khoángmetallogenetic provincetỉnh sinh kimmountain provincetỉnh miền núipetrographic provincelĩnh vực thạch họcpetroleum provincetỉnh có dầu mỏ <"prɔvins> o khu Vùng tất cả những đường nét địa chất tương tự thí dụ về địa tầng và cấu trúc, và tại đó tất cả nhiều mỏ dầu sinh ra trong môi trường địa chất tương tự. o tỉnh o khu vực, phạm vi § distributive province : quần thể vực phân phối, phạm vi phân phối § geologic province : tỉnh địa chất § metallogenetic province : tỉnh sinh kim § minerogenetic province : tỉnh sinh khoáng § petrographic province : tỉnh thạch học
*

Xem thêm: Bảng Từ Loại Tiếng Anh Full, Bảng Word Form Tiếng Anh Đầy Đủ & Miễn Phí

*

*

province

Từ điển Collocation

province noun

1 region

ADJ. northern, southern, etc. | central, coastal, frontier the central province of Ghor | English-speaking, French-speaking, etc. | autonomous 2 the provinces not the capital đô thị

VERB + PROVINCE tour The show is currently touring the provinces.

PREP. from the ~ She"s from the provinces và not familiar with Rome. | in the ~ There are a number of press agencies based in London và in the provinces.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

provincessyn.: area department district division domain name empire field kingdom neighborhood part place principality quarter region sphere territory zone
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/