Phản Ứng Trao Đổi Ion Trong Dung Dịch Các Chất Điện Li Chỉ Xảy Ra Khi

Phản ứng hội đàm ion vào hỗn hợp các chất điện li chỉ xảy ra khi một trong những ion trong dung dịch kết hợp được cùng nhau làm bớt độ đậm đặc ion của chúng.

Bạn đang xem: Phản ứng trao đổi ion trong dung dịch các chất điện li chỉ xảy ra khi


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho những bội nghịch ứng hoá học sau:

(1) (NH4)2SO4+ BaCl2 (2) CuSO4+ Ba(NO3)2

(3) Na2SO4+ BaCl2 (4) H2SO4+ BaSO3

(5) (NH4)2SO4+ Ba(OH)2 (6) Fe2(SO4)3+ Ba(NO3)2

Các phản nghịch ứng đều phải có thuộc phương thơm trình ion rút gọn gàng là


Một hỗn hợp đựng 0,01 mol Mg2+, 0,03 mol Na+, x mol Cl- và y molPO43−. Tổng trọng lượng các muối chảy tất cả vào dung dịch là 2,59 gam. Giá trị của x với y thứu tự là:


Dung dịch Y cất Ca2+ 0,1 mol; Mg2+ 0,3 mol; Cl− 0,4 mol; HCO3− y mol. Cô cạn hỗn hợp ta chiếm được m gam muối hạt khan. Giá trị của m là:


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và 0,025 mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kyên loại và giải pchờ khí NO duy nhất. Giá trị của x là :


Dụng dịch X có chứa 5 ion: Mg2+, Ba2+, Ca2+; 0,125 mol Cl- và 0,25 mol NO3-. Thêm dần V lít dung dịch Na2CO3 1M vào X đến lúc thu được lượng kết tủa lớn số 1. Giá trị của V là:


Hoà tung hoàn toàn 16 gam hỗn hợp X gồm Mg với Fe bằng hỗn hợp HCl 3M. Kết thúc thí nghiệm thu được hỗn hợp Y cùng 8,96 lít khí H2 (đktc). Để kết tủa phản bội ứng hoàn toàn cùng với dung dịch Y nên toàn diện 300 ml NaOH 2M. Thể tích hỗn hợp HCl đã cần sử dụng là:


Chia hỗn hợp X gồm 2 klặng loại có hóa trị không biến đổi 2 phần bằng nhau.

Phần 1: Hòa tung trọn vẹn bằng dung dịch HCl dư thu được 1,792 lít H2 (đktc).

Phần 2: Nung trong không khí dư, thu được 2,84 gam hỗn hợp rắn chỉ gồm các oxit.

Xem thêm: Trao Giải Cuộc Thi “ An Toàn Giao Thông Cho Nụ Cười Ngày Mai 2022

Khối lượng hỗn hợp X là:


Trộn dung dịch đựng Ba2+ ; OH− 0,06 mol cùng Na+ 0,02 mol với dung dịch HCO3− 0,04 mol; CO32− 0,03 mol và Na+. Kăn năn lượng kết tủa nhận được sau khoản thời gian trộn là:


Dung dịch X cất 0,025 mol CO32-; 0,1 mol Na+ ; 0,25 mol NH4+ cùng 0,3 mol Cl−. Cho 270 ml hỗn hợp Ba(OH)2 0,2 M vào với đun nhẹ (giả sử H2O bay tương đối không đáng kể).Tổng cân nặng hỗn hợp X cùng hỗn hợp Ba(OH)2 sau quy trình làm phản ứng giảm xuống là:


Dung dịch X đựng các ion: Fe3+ ; SO42 ; NH4+; Cl−. Chia dung dịch thành 2 phần bởi nhau:

- Phần 1: Cho công dụng cùng với lượng dư hỗn hợp NaOH , đun cho nóng nhận được 0,672 lkhông nhiều khí ngơi nghỉ đktc cùng 1,07 gam kết tủa.

- Phần 2: Tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa.

Tổng khối lượng các muối bột khan nhận được Lúc cô cạn hỗn hợp X là (quy trình cô cạn chỉ tất cả nước bay hơi)


Cho 22,4 gam các thành phần hỗn hợp Na2CO3, K2CO3 tác dụng đầy đủ với dung dịch BaCl2. Sau phản ứng nhận được 39,4 gam kết tủa. Lọc bóc tách kết tủa, cô cạn hỗn hợp thì nhận được bao nhiêu gam muối hạt clorua khan?


Cho hỗn hợp X gồm x mol FeS2 và y mol Cu2S tác dụng vừa đủ với HNO3 loãng, đun nóng thu được dung dịch chỉ chứa muối sunfat của các kyên loại. Và giải pchờ khí NO duy nhất. Mối liện hệ thân x với y là:


Dung dịch B cất bố ion K+; Na+; PO43-. 1 lít dung dịch B chức năng cùng với CaCl2 dư thu được 31 gam kết tủa. Mặt không giống giả dụ cô cạn 1 lkhông nhiều hỗn hợp B chiếm được 37,6 gam hóa học rắn khan. Nồng độ của 3 ion K+; Na+; PO43- thứu tự là:


Trong các dung dịch: HNO3, NaCl, Na2SO4, Ca(OH)2, KHSO4, Mg(NO3)2, gồm từng nào chất tác dụng được với hỗn hợp Ba(HCO3)2?


Trộn các cặp dung dịch những chất sau với nhau:

1) NaHSO4 + NaHSO3 2) Na3PO4 + K2SO4

3) AgNO3 + Fe(NO3)2 4) C6H5ONa + H2O

5) CuS + HNO3 6) BaHPO4 + H3PO4

7) NH4­Cl + NaNO2 (đun nóng) 8) Ca(HCO3)2 + NaOH

9) NaOH + Al(OH)3 10) MgSO4 + HCl.

Số bội phản ứng xảy ra là


Cho dãy các chất: H2SO4,KOH, Ca(NO3)2, SO3, NaHSO4, Na2SO3, K2SO4. Số hóa học vào hàng tạo thành kết tủa Lúc phản nghịch ứng cùng với dung dịch BaCl2 là


Pmùi hương trình phân tử: BaHPO4 + H2SO4 →BaSO4 ↓+ H3PO4 tương xứng với phương thơm trình ion thu gọn gàng làm sao sau đây?


Một dung dịch cất x mol Na+, y mol Ca2+, z mol HCO3-, t mol Cl-. Hệ thức quan hệ tình dục giữa x, y , z, t được xác minh là:


Các hỗn hợp riêng biệt biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được khắc số bỗng nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành một số trong những thể nghiệm, công dụng được lưu lại vào bảng sau:

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk