NGỰ HỒN ÂM DƯƠNG SƯ

Bảng nằm trong tính tất cả ngự hồn tiên tiến nhất vào game Garena Âm Dương Sư. Tùy vào từng thức thần, vai trò cụ thể trong hội hình build team mà lại thêm ngự hồn mang đến cân xứng. Lưu ý trả lời trong bài viết chỉ mang tính hóa học tìm hiểu thêm. Với từng giải pháp không giống nhau các bạn sẽ tất cả những phương pháp sử dụng không giống nhau. Ngoài cảm giác của bộ 2, cỗ 4 còn bắt buộc xét theo chỉ số dòng bao gồm sinh hoạt từng địa chỉ. Slot 1 3 5 luôn cố định và thắt chặt là Công Thủ Máu. Nên chúng ta chỉ nói đến slot 2 4 6, hoàn toàn có thể là Công, Thủ, Máu, Kháng, kết quả Chính Xác, Chí Mạng tốt ST.CM. Xem khuyên bảo đông đảo thức thần đặc biệt quan trọng với bộ ngự cân xứng trên đây: Đội Hình Âm Dương Sư Mạnh Nhất.

Bạn đang xem: Ngự hồn âm dương sư


Nội dung chính


Ngự chí mạng

Võng Thiết– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: khi tấn công có tỷ lệ 50% làm lơ 45% bảo vệ của phương châm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm bản đồ 14, download trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Hoang, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinc, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Bạch Lang, Vô Thủ.

Phá Thế– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Tấn công phương châm có thể lực bên trên 70% đã tăng lên 40% tiếp giáp thương thơm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 6, thám hiểm map 2, download trong cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuim Chi Chủ, Thanh khô Hành Đăng, Bỉ Ngạn Hoa, Ngọc Tảo Tiền, Nô Lương Lục Sinc, Hắc Quỷ Sứ đọng, Quỷ Nữ Hồng Điệp, Bạch Lang, Lạc Tân Phục, Sửu Thì Chi Nữ.


Châm Nữ– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Sở x4: Tấn công chí mạng có 40% Phần Trăm khiến thêm sát thương thơm tương đương 10% thể lực về tối đa của mục tiêu mà lại ko vượt quá 120% Công kích phiên bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm công nghệ 6, sở hữu vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Đại Thiên Cẩu, Tửu Thôn Đồng Tử, Lưỡng Diện Phật, Yêu Đao Cơ, Hoang, Khuyển Thần, Khôi Lỗi Sư, Hải Phường Chủ, Yêu Hồ, Cô Hoạch Điểu, Yên Yên La, Dĩ Tân Chân Thiên, Dịch.

Tam Vị– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Khi 1 phe cánh lâm vào hoàn cảnh tâm trạng khống chế, tăng mang lại bạn dạng thân 30 điểm tốc độ.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 3, cài vào cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tam Vĩ Hồ, Hồ Điệp Tinh.


Hỏa Kê– Sở x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi Lúc hủy hoại 1 mục tiêu sẽ tiến hành hồi phục 15% thể lực và gia tăng 15% Công kích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, thám hiểm bản đồ 14, sở hữu vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sđọng, Hắc Đồng Tử.

Trấn Mộ (Trấn mạc thú)– Bộ x2: Chí Mạng +15%.– Bộ x4: Mỗi 1% Thể lực đã không còn đang tăng 0.6% Hiệu quả chí mạng.– Cách kiếm: Mua vào cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Hoang Xuyên ổn Chi Chủ, Hấp Huyết Cơ, Hắc Đồng Tử.

Ngự công

Tâm Nhãn– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Nếu tiến công phương châm rất có thể lực dưới 30% đang tăng lên 1/2 giáp tmùi hương.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 5, thám hiểm bản đồ 10, tải trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hắc Quỷ Sứ, Phán Quan, Bạch Lang, Tam Vĩ Hồ.

Âm Ma– Bộ x2: Công kích +15%.– Sở x4: Mỗi khi phá hủy một mục tiêu vẫn hồi lại 3 điểm Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 4, thám hiểm bản đồ 3, thiết lập vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tỳ Mộc Đồng Tử, Hoang Xuyên ổn Chi Chủ, Hoang, Hắc Quỷ Sứ, Hắc Đồng Tử.

Tranh– Sở x2: Công kích +15%.– Sở x4: Khi dấn thiệt sợ hãi tất cả Phần Trăm 35% sử dụng khả năng cơ phiên bản để bội phản kích, sút 60% tỉ lệ kích hoạt ngự hồn so với kim chỉ nam bị Khiêu khích.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 3, thám hiểm map 5, mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Thanh hao Hành Đăng, Hoa Điểu Quyển, Nô Lương Lục Sinch, Ngự Tân Soạn, Khuyển Thần, Hấp Huyết Cơ, Nha Thiên Cẩu, Huỳnh Thảo, Bát Nhã, Dĩ Tân Chân Thiên, Quỷ Đăng.

Luân Nhập Đạo– Sở x2: Công kích +15%.– Sở x4: Lúc ngừng lượt sẽ có được Xác Suất 20% dấn thêm 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 7, CN, thám hiểm bản đồ 6, mua trong shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Yêu Hồ, Thực Mộng Mô, Tam Vĩ Hồ, Hắc Đồng Tử, Dĩ Tân Chân Thiên.

Dơi Yêu– Bộ x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Hồi phục Thể lực bằng 20% cạnh bên tmùi hương gây nên.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 7, công nhân, thám hiểm map 4, cài trong siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Hấp Huyết Cơ, Yêu Hồ, Tam Vĩ Hồ, Khiêu Khiêu Đệ Đệ.

Cuồng Cốt– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: lúc tiến công đang tăng thêm 8% gần cạnh thương thơm với từng quỷ hoả đang xuất hiện.– Cách kiếm: Mua trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Bỉ Ngạn Hoa, Nô Lương Lục Sinh, Hấp Huyết Cơ.

Minh Ốc– Sở x2: Công kích +15%.– Bộ x4: Khi tấn công phương châm đang vào tinh thần kiềm chế, sẽ tạo thêm 30% sát thương thơm.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 13, cài trong cửa hàng, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Tuyết Đồng Tử, Quỷ Sứ Bạch, Tkhô cứng Cơ, Quỷ Đăng.

Ngự phòng thủ

Tuyết Hồn– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: lúc gây sát tmùi hương có tỷ lệ 12% (+ Hiệu trái thiết yếu xác) đóng băng kim chỉ nam trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 2, thám hiểm map 7, tải vào siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tuyết Đồng Tử, Tuyết Nữ, Sơn Đồng.

Chiêu Tài Miêu– Sở x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi đầu lượt có phần trăm 1/2 hồi lại 2 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày lắp thêm 3, thám hiểm bản đồ 16, cài đặt vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Diêm Ma, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Tọa Phu Đồng Tử, Lý Tinc Ngư, Tiêu Đồ, Sơn Thố, Sơn Đồng.

Trân Châu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Lúc trị liệu đến lũ sẽ tạo nên thêm một lá chắn vào một lượt tương đượng 25% lượng thể lực hồi lại.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 23, tải vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Đồng Nữ, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinc, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Xem thêm: ( Silk Road Là Gì - Mọi Điều Bạn Cần Biết Về ‘Một Vành Đai

Mị Yêu– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Lúc tạo tiếp giáp thương tất cả tỷ lệ 25% (+ Hiệu quả thiết yếu xác) khiến cho mục tiêu bị láo lếu loàn.– Cách kiếm: Thám hiểm map 4, cài đặt trong siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Đại Thiên Cẩu, Bị Ngạn Hoa, Tuyết Nữ, Yêu Cầm Sư, Sơn Đồng.

Mộc Mị– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: Mỗi Khi lũ hoặc bạn dạng thân bị tấn công sẽ có được tỷ lệ 25% có tác dụng địch thủ mất 1 Quỷ hoả, phương châm bị Khiêu khích đã bớt 60% phần trăm kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng ngay cạnh tmùi hương nhiều đoạn cũng chỉ kích hoạt 1 lần.– Cách kiếm: Thám hiểm map 19, phó bạn dạng Nghiệp Nguyên Hỏa, sở hữu vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Diêm Ma, Tọa Phu Đồng Tử, Vũ Nữ, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Nhật Nữ Tị Thời– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Bộ x4: Khi khiến cạnh bên tmùi hương bao gồm Tỷ Lệ 20% đẩy lùi mục tiêu 30% bên trên tkhô cứng hành vi, tăng lên 10% cùng với kim chỉ nam đang với hiệu ứng.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 6, cài vào siêu thị, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên dùng: Đại Thiên Cẩu, Tiểu Lộc Nam, Quỷ Sứ Bạch, Yêu Cầm Sư, Liêm Dứu, Thực Phát Quỷ.

Phản Chẩm– Bộ x2: Phòng thủ +30%.– Sở x4: lúc gây sát tmùi hương sẽ có được Tỷ Lệ 20% (+ Hiệu quả chính xác) khiến kim chỉ nam Ngủ trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 5, thám hiểm maps 17, cài trong cửa hàng, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Bỉ Ngạn Hoa.

Ngự máu

Miêu Phục– Bộ x2: Phòng thủ +15%.– Bộ x4: Giảm 30% liền kề thương cần chịu.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày sản phẩm 4, thám hiểm map 1, thiết lập vào shop, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đào Hoa Yêu, Tọa Phu Đồng Tử, Ly Miêu, Binh Dũng, Sơn Thố, Huân.

Niết Bàn– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: Sau từng lượt giả dụ Thể lực bên dưới 30% sẽ được hồi lại 15%– Cách kiếm: Đánh rắn ngày đồ vật 3, thám hiểm map 8, tải vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Huệ Bỉ Thọ, Tọa Phu Đồng Tử, Đồng Nữ, Vũ Nữ.

Kính Cơ– Bộ x2: Máu +15%.– Sở x4: khi dấn thiệt sợ gồm Phần Trăm 30% làm phản lại 100% gần cạnh tmùi hương vào kẻ khiến gần kề tmùi hương, cùng với phương châm bị cảm giác Khiêu khích giảm 60% tỷ lệ kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 6, thám hiểm maps 9, download vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Binh Dũng, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Tiêu Đồ.

Thế Hồn– Sở x2: Máu +15%.– Bộ x4: Có phần trăm một nửa giảm 20% tiếp giáp tmùi hương đến bè đảng bị tấn vô tư tài năng 1-1 thể, bên cạnh đó chia sẻ 1/2 ngay cạnh thương lần công kích này.– Cách kiếm: Thám hiểm map đôi mươi, phó bản Ngiệp Nguyên Hỏa, thiết lập vào shop, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Tchúng ta, Độc Nhãn Tiểu Tăng, Cổ Lung Hỏa.

Địa Tạng– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Khi bị liền kề thương thơm Bạo kích sẽ trường đoản cú sinh sản 1 lá chắn giúp dung nạp giáp thương thơm bằng 10% Thể lực của bản thân, với tất cả xác suất 30% sinh sản thêm lá chắn đảm bảo cho các đồng chí. Mục tiêu bị Khiêu khích sẽ bớt 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ hai, cài vào shop, đổi ngự vào Đền.– Thức thần khuim dùng: Nhất Mục Liên, Huy Dạ Cơ, Huệ Bỉ Tbọn họ, Tọa Phu Đồng Tử, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Chung Linh– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: khi gây gần cạnh thương thơm sẽ sở hữu xác suất 8% (+ Hiệu quả chủ yếu xác) có tác dụng mục tiêu Choáng trong 1 lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày máy 6, thám hiểm maps 12, tải trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Sơn Đồng.

Thụ Yêu– Bộ x2: Máu +15%.– Bộ x4: Tất cả năng lực điều trị tăng 20% tác dụng.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày trang bị 5, thám hiểm bản đồ 18, cài đặt trong shop, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên dùng: Hoa Điểu Quyển, Đào Hoa Yêu, Anh Hoa Yêu, Huỳnh Thảo, Hồ Điệp Tinh, Nhật Hòa Phường, Trùng Sư.

Ngự kháng

Xí Ngầu (Xúc xắc quỷ)– Sở x2: Hiệu quả đề chống +15%.– Bộ x4: Kháng hiệu ứng thành công đã phản bội công bình đòn đánh thường lên một mục tiêu tự dưng gây gần cạnh thương thơm tăng lên 1/2.– Cách kiếm: Mua trong siêu thị, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuim dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinc.

U Cốc– Sở x2: Hiệu trái đề chống +15%.– Bộ x4: lúc phòng thành công xuất sắc một hiệu ứng khống chế từ kẻ địch (Đóng băng, Ngủ, Choáng, Biến hình, Trầm mang, Khiêu khích, Hỗn loạn), gồm phần trăm 50% đã bội nghịch ngược lại khiến cho đối thủ chắc chắn rằng bị hiệu ứng đó.– Cách kiếm: Mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Tửu Thôn Đồng Tử, Nô Lương Lục Sinch.

Ma Hạp– Sở x2: Hiệu trái đề chống +15%.– Bộ x4: Khi khiến gần kề tmùi hương lên mục tiêu sẽ có xác suất 25% (+ Hiệu trái chủ yếu xác) khiến phương châm nhận một kết quả xấu bỗng nhiên trong một lượt.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày vật dụng 4, thám hiểm map 15, thiết lập vào siêu thị, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Đại Thiên Cẩu, Lưỡng Diệm Phật, Tuyết Nữ, Quỷ Sứ Bạch.

Quỷ Hồn (Phản Hồn Hương)– Bộ x2: Hiệu quả đề chống +15%.– Sở x4: Bị tiến công bao gồm Xác Suất 25% (+ Hiệu quả bao gồm xác) khiến kim chỉ nam bị choáng trong một lượt, kim chỉ nam bị Khiêu Khích sẽ giảm 60% Xác Suất kích hoạt Ngự hồn. Kỹ năng gần cạnh thương thơm các đoạn không kích hoạt hiệu quả này các lần.– Cách kiếm: Thám hiểm bản đồ 21, phó bạn dạng Nghiệp Nguyên Hỏa, mua vào siêu thị, thay đổi ngự trong Đền.– Thức thần khulặng dùng: Diêm Ma, Binh Dũng, Tiêu Đồ.

Ngự bao gồm xác

Hỏa Linh– Sở x2: Hiệu quả chính xác +15%.– Bộ x4: Vào đầu từng hiệp đấu được tăng 3 Quỷ hoả.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thứ 7, CN, cài trong cửa hàng, thay đổi ngự vào Đền.– Thức thần khulặng dùng: Huy Dạ Cơ, Tọa Phu Đồng Tử, Binch Dũng, Tiêu Đồ, Sơn Thố.

Bạng Tinh– Sở x2: Hiệu trái đúng đắn +15%.– Sở x4: Mỗi bắt đầu hiệp đấu sẽ khởi tạo lá chắn cho toàn thể bè phái trong một lượt bởi 10% tiết bản thân.– Cách kiếm: Đánh rắn ngày thiết bị 7, CN, thiết lập vào cửa hàng, đổi ngự trong Đền.– Thức thần khuyên ổn dùng: Nhất Mục Liên, Lý Ngư Tinch, Tiêu Đồ.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online