Nerve Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Nerve là gì

*
*
*

nerve
*

nerve /nə:v/ danh từ (giải phẫu) dây thần kinh ((thường) số nhiều) thần kinh; trạng thái thần gớm kích độngto get on someone"s nerves; to give someone the nerves: trêu gan ai; tạo nên ai vạc cáuto have s fit of nerves: bực dọc, lạnh nảy khí lực, khí phách, dũng khí, can đảm, nghị lựca man with iron nerves; a man with nerves of steel: con người có khí phách cưng cửng cường; con tín đồ không gì tạo nên xúc cồn đượcto thua trận one"s nerves: mất tinh thần, hoảng sợto strain every nerve: rán hết sức (thông tục) sự táo bị cắn dở gan, sự trơ tráoto have the nerve to vì chưng something: bao gồm gan làm gì (thực đồ gia dụng học) gân (lá cây) (nghĩa bóng) thành phần chủ yếu, quanh vùng trung tâm, phần tử đầu nãonot lớn know what nerves are điềm tĩnh, điềm đạm ngoại rượu cồn từ truyền sức mạnh (vật chất, tinh thần); truyền can đảm, truyền nhuệ khíto nerve oneself rán sức, mang hết can đảm, tập trung nghị lựckhung ngangkhung sườntinh thầnLĩnh vực: y họcdây thần kinhacoustic nerve: rễ thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u dây thần kinh thính giácafferent nerve: rễ thần kinh tớiafferent nerve: rễ thần kinh hướng tâmcerebral nerve: dây thần kinh sọcircumflex nerve: dây thần kinh hình cungcochleat nerve: rễ thần kinh ốc taicubital nerve: rễ thần kinh trụcutaneous nerve: dây thần kinh dadepressor nerve: dây thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân lưng của dây thần kinh phế vịefferent nerve: dây thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh ra, dây thần kinh ly tâmefferent nerve: dây thần kinh đi rahypoglosal nerve: dây thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: dây thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: rễ thần kinh ức chếjugular nerve: dây thần kinh cảnhlacrimal nerve: dây thần kinh lệmotor nerve: rễ thần kinh vận độngnerve fussion: thủ thuật nối sát dây thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân dây thần kinh vận nhãnophthalmic nerve: dây thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: rễ thần kinh hoànhpneumogastric nerve: rễ thần kinh phế - vịroot of median nerve lateral: rễ bên dây thần gớm giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của dây thần kinh tủy sống, rễ trước của rễ thần kinh tủy sốngsacral nerve: dây thần kinh cùngsensory nerve: rễ thần kinh giãnspinal nerve: dây thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: dây thần kinh sinh bavestibulococh lear nerve: dây thần kinh thính giácLĩnh vực: toán và tinthần kinhacoustic nerve: dây thần kinh thính giácacoustic nerve tumor: u dây thần kinh thính giácafferent nerve: dây thần kinh tớiafferent nerve: rễ thần kinh hướng tâmcerebral nerve: rễ thần kinh sọcircumflex nerve: rễ thần kinh hình cungcochleat nerve: dây thần kinh ốc taicubital nerve: rễ thần kinh trụcutaneous nerve: rễ thần kinh dadental nerve: thần gớm răngdepressor nerve: rễ thần kinh hạ ápdorsal nucleus or vagus nerve: nhân sống lưng của rễ thần kinh phế vịefferent nerve: rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh ra, rễ thần kinh ly tâmefferent nerve: rễ thần kinh đi rafacial nerve: thần khiếp mặtfemoral nerve: thần ghê đùiglossopharyngeal nerve: thần gớm thiệt hầu, thần tởm sọ trang bị chínhypoglosal nerve: dây thần kinh hạ nhiệthypoglossal nerve: dây thần kinh hạ nhiệtinhibitory nerve: rễ thần kinh ức chếjugular nerve: rễ thần kinh cảnhlacrimal nerve: rễ thần kinh lệmotor nerve: rễ thần kinh vận độngnerve accommodation: thay đổi thần kinhnerve block: bao vây thần kinhnerve cell: tế lần thần kinhnerve ending: mút thần kinhnerve fibre: gai thần kinhnerve fussion: thủ thuật nối liền dây thần kinhnerve gas: tương đối độc thần kinhnerve impulse: xung lực thần kinhnerve of covering: thần gớm của loại phụnerve storm: cơn loàn thần kinhnucleus ot oculomotor nerve: nhân rễ thần kinh vận nhãnoculomotor nerve: thần khiếp vận nhãnolfactory nerve: thần gớm khứu giácophthalmic nerve: dây thần kinh mắtoptic nerve: dây thần kinh thị giácphrenic nerve: dây thần kinh hoànhpneumogastric nerve: dây thần kinh phế - vịradial nerve: thần khiếp quayroot of median nerve lateral: rễ mặt dây thần ghê giữaroot of spinal nerve anterior: rễ bụng của dây thần kinh tủy sống, rễ trước của dây thần kinh tủy sốngsacral nerve: dây thần kinh cùngsensory nerve: rễ thần kinh giãnspinal accesory nerve: thần khiếp tủy sống phụspinal nerve: dây thần kinh tủy sốngtrigeminal nerve: dây thần kinh sinh baulnar nerve: thần ghê trụvagus nerve: thần kinh phế vịvestibular nerve: thần ghê tiền đìnhvestibulococh lear nerve: rễ thần kinh thính giácvestibulocochlear nerve: thần tởm tiền đình - ốc tai

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): nerve, nerves, nervousness, unnerve, nervous, nervy, nerveless, unnerving, nervously, nervelessly, unnervingly


*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Xóa Lệnh In, Cách Hủy Lệnh Máy In Trên Windows Và Mac

*

*

nerve

Từ điển Collocation

nerve noun

1 in the body

ADJ. sensitive, trapped | facial, optic, spinal, etc.

VERB + NERVE damage, strain, trap I"ve trapped a nerve in my spine.

NERVE + VERB go, lead, run The nerve runs from the eye khổng lồ the brain. | transmit sth The nerves transmit pain. | throb He lay awake, his nerves throbbing.

NERVE + NOUN cell, end, ending, fibre, tissue | pathway | impulse | damage, injury | gas

PREP. along a/the ~ The message travels along the nerve to the brain. | ~ in He"s been off work with a trapped nerve in his back. | ~ to lớn Cutting the nerves khổng lồ the stomach does not affect hunger.

PHRASES every nerve in sb"s body toàn thân Intense pain shot through every nerve in his body. | hit a nerve, cảm biến a (sensitive/raw) nerve (figurative) My remarks about divorce had unwittingly touched a raw nerve.

2 nerves: mental state

ADJ. good, steady | bad, frayed, ragged, shattered, taut At the kết thúc of a day"s teaching, her nerves were absolutely shattered.

VERB + NERVE stretch Her nerves were stretched to lớn breaking point.

NERVE + VERB be on edge After the bomb, my nerves were on edge. | jangle His nerves jangled every time the phone rang. | stand I"m not sure my nerves can stand another night lượt thích this.

PREP. ~s for Skydiving is all right for people who"ve got the nerves for it.

PHRASES a battle/war of nerves The union has been fighting a war of nerves with the management over pay. | get on sb"s nerves His endless whining really gets on my nerves. | nerves of steel You need nerves of steel to lớn be a good poker player. | a strain on sb"s nerves Looking after him while he was so ill has been a great strain on her nerves.

3 nerves: nervous state

ADJ. exam, first-night I"ve never suffered from first-night nerves.

VERB + NERVE calm, control, soothe, steady She took a few deep breaths khổng lồ calm her nerves. | suffer from

PHRASES an attack of nerves I had an attack of nerves just before I went on stage. | a bag/bundle/mass of nerves By the time of the interview, I was a bundle of nerves.

4 courage

ADJ. sufficient

VERB + NERVE have I didn"t have the nerve lớn ask. | lack | thảm bại At the last minute she almost lost her nerve. | keep He kept his nerve to lớn win a thrilling match. | find You must find the nerve lớn ask for more money. | take It took a lot of nerve to stand up and speak.

NERVE + VERB break, crack, fail (sb) At the last moment her nerve failed her.

PHRASES a failure/loss of nerve, a kiểm tra of nerve Singing in front of so many people was a real chạy thử of nerve.

Từ điển WordNet


English Synonym and Antonym Dictionary

nerves|nerved|nervingsyn.: bravado courage daring mettle stamina strengthant.: unnerve
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk | iwin - Game đánh bài online