MỐI QUAN HỆ GIỮA CÁC LOẠI HỢP CHẤT VÔ CƠ

Các em đã có được nghiên cứu về đặc điểm hóa học của 4 nhiều loại thích hợp chất vô sinh là Oxit, Axit, Bazơ cùng Muối. Vậy 4 một số loại đúng theo chất này còn có sự đổi khác hỗ tương với nhau như thế nào? Và ĐK cho sự chuyển đổi sẽ là gì? Để biết điều ấy bọn họ đi vào bài xích mới:Mối quan hệ tình dục thân những nhiều loại hợp hóa học vô cơ


Bạn đang xem: Mối quan hệ giữa các loại hợp chất vô cơ

1. Tóm tắt lý thuyết

1.1.Mối quan hệ tình dục thân các một số loại hóa học vô cơ

1.2.Những bội nghịch ứng hoá học minch họa

1.3. Tổng kết

2. các bài luyện tập minc hoạ

3. Luyện tập Bài 12 Hóa học 9

3.1. Trắc nghiệm

3.2. các bài luyện tập SGK cùng Nâng cao

4. Hỏi đápvề Bài 12 cmùi hương 1 Hóa học tập 9


*

Hình 1:Mối quan hệ tình dục giữa các các loại hóa học vô cơ


1. CaO +2 HCl → CuCl2 +H2O

2. CO2 + 2NaOH → Na2CO3 + H2O

3. K2O + H2O → 2KOH

4. Cu(OH)2→ CuO + H2O

5. SO3 + H2O → H2SO4

6. Mg(OH)2 + H2SO4 → MgSO4 + 2H2O

7. CuSO4 + 2NaOH → Cu(OH)2 + Na2SO4

8. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3

9. H2SO4 + ZnO → ZnSO4 + H2O

* Lưu ý:Một số oxit sắt kẽm kim loại như Al2O3, MgO, BaO, CaO, Na2O, K2O … không xẩy ra H2, CO khử.Các oxit sắt kẽm kim loại Khi ngơi nghỉ trạng thái hoá trị cao là oxit axit như: CrO3, Mn2O7,…Các phản ứng hoá học tập xẩy ra yêu cầu tuân theo những ĐK của từng phản ứng.Lúc oxit axit công dụng cùng với dd Kiềm thì tuỳ theo tỉ trọng số mol sẽ tạo ra muối axit hay muối trung hoà.

NaOH + CO2 →NaHCO3

2NaOH + CO2 → Na2CO3 + H2O

Lúc tính năng cùng với H2SO4 sệt, kim loại vẫn trình bày hoá trị tối đa, không giải pngóng Hidro

Cu + 2H2SO4 → CuSO4 + SO2­ + H2SO4


Xem thêm: Tải Game Vượt Ngục Sinh Tồn

1.3. Tổng kết


*

Hình 2:Sơ vật dụng tư duy về Mối quan hệ giữa các phù hợp hóa học vô cơ


các bài tập luyện minh họa


Bài 1:

Hoàn thành chuỗi pmùi hương trình phản ứng sau:

Fe→ FeCl2→ Fe(NO3)2→ Fe(OH)2→ FeO

Hướng dẫn:

(eginarrayl left( m1 ight) m Fe + 2HCl o mFeC ml_ m2 m + mH_ m2\ left( m2 ight) m FeC ml_ m2 m + 2AgN mO_ m3 o mFeleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2AgCl\ left( m3 ight) m Feleft( mN mO_ m3 ight)_ m2 m + 2NaOH o mFeleft( mOH ight)_ m2 m + 2NaN mO_ m3\ left( m4 ight) m Feleft( mOH ight)_ m2(t^0) lớn mFeO + mH_ m2 mO endarray)

Bài 2:

Ngâm một lá đồng vào dung dịch AgNO3 20%. Sau bội phản ứng, chiếm được hỗn hợp đồng (II) sunfat (CuSO4) cùng 10,8 gam Ag. Biết AgNO3 phản nghịch ứng hết.

a) Viết phương trình bội nghịch ứng

b) Tính khối lượng dung dịch AgNO3 20% đã tđê mê gia phản nghịch ứng.

Hướng dẫn:

Số mol của Ag là:(n_Ag = fracmM = frac10,8108 = 0,1(mol))

a) Pmùi hương trình bội phản ứng:

AgNO3+Cu→CuSO4+ Ag

0,1(leftarrow) 0,1

b) Kân hận lượng hỗn hợp AgNO320% sẽ tđắm say gia bội nghịch ứng là:

(C\% = fracm_ctm_dd.100 Rightarrow m_dd = fracm_ct.100C\% = frac0,1 imes 170 imes 10020 = 85(gam))

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk