Mandate Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt ý trung nhân Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Mandate là gì

*
*
*

mandate
*

mandate /"mændeit/ danh từ lệnh, trát sự uỷ nhiệm, sự uỷ thác sự uỷ mị chỉ thị, yêu mong (của người bỏ phiếu so với nghị viên, cho công đoàn tụ đối với người đại diện...)chỉ thịgiấy ủy nhiệmgiấy ủy quyềngiấy ủy thác (tài sản)lệnhdividend mandate: lệnh trả cổ tứcsự ủy nhiệmaudit mandatechức năng kiểm toándividend mandateủy quyền trả cổ tứcmandate of protestgiấy báo tự chốimandate of protestgiấy báo không đồng ý (nhận trả) hối phiếu
*

*

Xem thêm: File Eps Là Gì? Phần Mềm Đọc File Eps Phần Mở Rộng Tập Tin File Eps Là Gì

*

mandate

Từ điển Collocation

mandate noun

ADJ. popular | clear | legal | presidential | electoral It is undemocratic lớn govern an area without an electoral mandate.

VERB + MANDATE have | give sb, issue | seek The tiệc ngọt sought a mandate to lớn reform the constitution. | get, obtain, receive, win | extend, implement

MANDATE + VERB run The mandate ran until 1947.

PREP. in your ~ He failed in his mandate. | under a/the ~ They ruled the country under a United Nations mandate. | with a/the ~ The tiệc nhỏ was elected with a mandate khổng lồ reduce the size of government. | without a ~ They accused him of acting without a mandate. | ~ for She has received a clear mandate for educational reform. | ~ from a mandate from the United Nations lớn govern the territory

PHRASES an extension/a renewal of a mandate

Từ điển WordNet


n.

the commission that is given to a government và its policies through an electoral victory

v.

assign under a mandate

mandate a colony

make mandatory

the new director of the school board mandated regular tests

assign authority to

English Synonym & Antonym Dictionary

mandates|mandated|mandatingsyn.: command dictate injunction order referendum

Anh-Việt | Nga-Việt | Lào-Việt | Trung-Việt | học từ | Tra câu

link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi