Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022

Bạn đang xem: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 TRONG vothisaucamau.edu.vn

Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 gồm ma trận đề ôn tập các môn Văn, Hóa, Sinh, Sử. từ đó giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng sơ đồ mô tả chi tiết nội dung, tiêu chuẩn cần đánh giá để soạn đề ôn tập, đề thi.

Ma trận đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 11 rất chi tiết, cụ thể gồm bài nào, chương nào, cấp độ nào, mỗi cấp độ có bao nhiêu câu hỏi, dạng bài ra sao. Bao nhiêu điểm, tổng điểm của mỗi cấp độ là bao nhiêu. Sau đây là toàn bộ ma trận đề ôn tập lớp 2, mời các bạn cùng theo dõi tại đây.

Ma trận đề thi học kì 2 môn Văn 11

cấp độ chủ đề nhận dạng kiến thức Vận dụng tổng cộng
Ngắn Cao

Tài liệu

Văn học

– Xác định tác giả tác phẩm, phương thức biểu đạt. Tưởng tượng hiện tượng trong cuộc sống

Chỉ ra các biện pháp tu từ, cách sử dụng hiệu quả.

Viết đoạn văn bày tỏ suy nghĩ của mình về một vấn đề cụ thể.

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

2

1.0

mười %

Trước hết

1.0

mười%

Trước hết

1.0

mười%

4

3.0

30%

VIẾT

chuyên luận văn học

Nhận diện tác giả Huy Cận, Hàn Mặc Tử với hai tác phẩm

xác định nội dung tư tưởng của hai bài thơ

Giải thích vấn đề liên quan

Kết hợp kiến ​​thức đọc thơ mới với kĩ năng dựng đoạn viết bài cảm nhận về hai bài thơ

Số câu

Điểm

Tỉ lệ

Trước hết

7,0

70%

Trước hết

7,0

70%

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ

2

1.0

mười%

Trước hết

1.0

mười%

Trước hết

1.0

mười%

Trước hết

7,0

70%

5

10,0

100%

Ma trận đề thi học kì 2 môn Hóa học

Nội dung kiến ​​thức mức độ công nhận Thêm vào
nhận dạng kiến thức Vận dụng Áp dụng ở cấp độ cao hơn
TN TL TN TL TN TL TN TL

1. Carbon bão hòa hydro

Khái niệm hiđrocacbon no, cấu tạo phân tử và danh pháp.

Viết công thức cấu tạo của các đồng phân.

Xác định công thức phân tử của hiđrocacbon no.

Số lượng các câu hỏi

Trước hết

Trước hết

Trước hết

3

Điểm

1/3 đồng

(3,33%)

1/3 đồng

(3,33%)

1/3 đồng

(3,33%)

1 đồng

mười%

2. Hiđrocacbon không no

Biết công thức chung của dãy đồng đẳng của hiđrocacbon không no, biết tính chất hóa học của hiđrocacbon không no

danh pháp

Hoàn thành trình tự chuyển đổi.

Phản ứng đặc trưng của hiđrocacbon không no

Số lượng các câu hỏi

2

Trước hết

Trước hết

Trước hết

5

Điểm

2/3 đồng

6,67%

1/3 đồng

3,33%

1/3 đồng

3,33%

1/3 đồng

3,33%

1,67

16,7%

3. Hydrocacbon thơm

Công thức cấu tạo của toluen.

Tính chất vật lý và hóa học của styren

Tính khối lượng chất phản ứng

Số lượng các câu hỏi

Trước hết

Trước hết

Trước hết

3

Điểm

1/3 đồng

3,33%

1/3 đồng

3,33%

1/3 đồng

3,33%

Trước hết

mười%

4. ancol – phenol

Biết tính chất hoá học của ancol

Tính chất vật lý và hóa học của phenol

Số lượng các câu hỏi

Trước hết

Trước hết

2

Điểm

1/3

(3,33%)

1/3 đồng

3,33%

0,67đ

6,67%

5. Andehit

– axit cacboxylic

Viết đồng phân axit

Tính thành phần phần trăm khối lượng và thể tích của các chất tham gia phản ứng.

Xác định công thức phân tử của anđehit

Số lượng các câu hỏi

Trước hết

Trước hết

Trước hết

3

Điểm

1/3 đồng

(3,33%)

2

1/3 đồng

3,33%

2,67 đồng

26,7%

6. Câu hỏi chung

Biết tính chất hóa học của ancol, phenol, axit cacboxylic.

xác định các chất

Số lượng các câu hỏi

Trước hết

Trước hết

2

Điểm

Trước hết

2

3

30%

Tổng số câu

Tổng điểm

6

2

20%

Trước hết

Trước hết

mười%

4

4/3

13,33%

Trước hết

2

20%

3

Trước hết

mười%

Trước hết

2

20%

2

2/3

6,67%

18

10,0

100%

Ma trận đề thi học kì 2 môn sinh học 10

Đề tài

40% danh tính

Kiến thức 20%

30% sử dụng thấp

Mức sử dụng cao 10%

Cảm ứng ở động vật

Trắc nghiệm – C1

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C2

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C3

0,25 điểm

Hành vi ở động vật

Tự luận – C1. Ý 2.

(Lấy ví dụ minh họa 2 loại hành vi)

1,0 điểm

Tự luận – C1. Ý 1.

(Phân biệt hai loại tập tính ở động vật)

2,0 điểm

phát triển trong thực vật

Trắc nghiệm – C4

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C5

0,25 điểm

hormone thực vật

Trắc nghiệm – C6

0,25 điểm

Câu đố – C7

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C8

0,25 điểm

ST-PT ở động vật

Câu đố – C9

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C10

0,25 điểm

Các yếu tố ảnh hưởng đến ST-PT ở động vật

Tự luận – C2

(Đặc trưng cho hoóc môn ở động vật không xương sống)

2,0 điểm

Trắc nghiệm – C11

0,25 điểm

Trắc nghiệm – C12

0,25 điểm

Sinh sản ở thực vật

Tự luận – C3. Ý 1.

(Thụ phấn cho cây)

(0,5 điểm)

Tự luận – C3. Ý 2.

(Phân loại các phương pháp thụ phấn)

1,5 điểm

tổng cộng

4,0 điểm

2,0 điểm

3,0 điểm

1,0 điểm

Ma trận đề thi học kì 2 môn Sử 10

TÊN CHỦ ĐỀ nhận dạng KIẾN THỨC VẬN DỤNG THÊM VÀO
TN TL TN TL TN TL

Nhân dân Việt Nam chống Pháp xâm lược (Từ 1858 đến trước 1873)

C1; 3; 4; 11

C5

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Số câu :4

Điểm :1.0

Số câu: 1

Điểm:

0,25

Số câu :5

1,25 điểm

=12,5%

Phong trào yêu nước chống Pháp của nhân dân Việt Nam cuối thế kỉ XIX

C7

các giai đoạn phát triển của khởi nghĩa Hương Khê

C 6; 9

Vì sao nói khởi nghĩa Hương Khê là khởi nghĩa tiêu biểu của phong trào Cần Vương?

So sánh

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Điểm:

0,25

Số câu:3/4

Điểm 3,0

Số câu:

Điểm: 0,5

Số câu: 1/4

Điểm: 1

Số câu:

Điểm:

Số câu: 1/2

Điểm:

1,5

Số câu :4; 1/2

6,25 điểm

= 62,5%

Xã hội Việt Nam bước đầu bị thực dân Pháp bóc lột

C8; thứ mười hai

C2

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Số câu:2

Điểm:0,5

Số câu:

Điểm:

Số câu 1

Điểm:

0,25

Số câu: Số điểm

Số câu:

Điểm:

Số câu:

Điểm:

Số câu :3

0,75 điểm

= 7,5%

Phong trào yêu nước và cách mạng ở Việt Nam từ đầu thế kỷ XX đến Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914)

C10

So sánh

Số câu

Điểm

Tỉ lệ %

Số câu: 1

Điểm:0,25

Số câu:

Điểm

Số câu:

Điểm:

Số câu: Số điểm

Số câu:

Điểm:

Số câu:1/2

Điểm:

1,5

Số câu :1;1/2

điểm 1,75

= 17,5%

Tổng số câu

Tổng điểm

Tỉ lệ %

Số câu:8+3/4

Điểm: 5

50%

Số câu:4+1/4

Điểm: 2

20%

Số câu: 1

Điểm: 3

30%

Số câu :14

điểm 10

Bản quyền bài viết này thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn xem bài Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 bạn phát hiện ra đã khắc phục được lỗi đó chưa?, nếu chưa, hãy góp ý thêm về Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 dưới đây để trường THCS Võ Thị Sáu thay đổi, hoàn thiện nội dung. tốt hơn cho bạn! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Ma trận đề thi học kì 2 lớp 11 năm 2021 – 2022 của website vothisaucamau.edu.vn

Thể loại: Văn học

Danh Mục: Ngữ Văn

Web site: https://daichiensk.com/

Tham Khảo Thêm:  Độ phân giải là gì? Và 4 điều cơ bản bạn cần biết về nó

Related Posts

Cách phát hiện SIM điện thoại bị theo dõi chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tra đúng sim điện thoại chính xác nhất Kết quả theo dõi là không thể đoán trước. Vì vậy, bạn cần biết cách tìm…

Sự kiện báo danh Liên Quân là gì? Cách báo danh Liên Quân hiệu quả mà game thủ cần phải biết

Hiểu rồi Hiện tượng đặt tên Liên Quân là gì? Người chơi cần biết cách báo đúng tên đoàn Bạn là fan của game Liên Quân? Bạn…

Log acc là gì? Log acc được dùng trong trường hợp nào?

Hiểu rồi Nhật ký acc là gì? Log acc được sử dụng trong những trường hợp nào? Log acc là từ quen thuộc với nhiều người dùng…

Xanh trong Liên Quân là gì? Cách dễ dàng dành chiến thắng khi bạn đang xanh

Hiểu rồi Màu xanh trong Liên minh là gì? Cách dễ nhất để giành chiến thắng khi bạn còn xanh Trong quá trình chơi, người chơi sẽ…

Douyin là gì? Douyin có đơn giản là phiên bản TikTok Trung Quốc

Hiểu rồi Doyin là gì? Duyin đơn giản là phiên bản tiếng Trung của TikTok. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó rằng Duyin là một…

Slot game AE888 là gì? Hướng dẫn cách thức chơi cho tân thủ

  Slot game là một trong những trò chơi phổ biến ở tất cả nhà cái trực tuyến hiện nay. Tuy nhiên, nếu anh em trải nghiệm…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *