LƯU HUỲNH THỂ HIỆN TÍNH KHỬ KHI TÁC DỤNG VỚI

2 Tìm hiểu về lưu huỳnh2.1 Tính chất hóa học của lưu huỳnh2.2 Ứng dụng và cách điều chế lưu huỳnh

Tính chất hóa học của lưu huỳnh, điều chế, ứng dụng lưu huỳnh

Như các em đã biết thì lưu huỳnh có hai dạng thù hình là lưu huỳnh tà phương (Sα) và lưu huỳnh đơn tà (Sβ), hai dạng này có cấu tạo tinh thể và một số tính chất vật lý khác nhau nhưng tính chất hóa học thì lại giống nhau. Để hiểu rõ hơn về tính chất hóa học của lưu huỳnh cũng như tầm quan trọng của lưu huỳnh trong cuộc sống chúng ta sẽ tìm hiểu bài học sau đây.

Bạn đang xem: Lưu huỳnh thể hiện tính khử khi tác dụng với


*
*
*
*

Bài tập trắc nghiệm

Câu 1: Chọn phát biểu đúng bên dưới.

A. H2S chỉ có tính khử. B. S chỉ có tính oxi hóa.

Xem thêm: Hát Gửi Về Quan Họ Chuẩn Nhất Dành Cho Bạn, Gửi Về Quan Họ, A Đam & Mạnh Hà

C. SO2 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử. D. SO3 vừa có tính oxi hóa, vừa có tính khử.

Câu 2: S thể hiện tính khử khi tác dụng với

A. HNO3 đặc B. KClO3 C. Fe hoặc H2 D. HNO3 đặc hoặc KClO3

Câu 3: SO2 thể hiện tính khử khi phản ứng với

A. CaO, Mg B. Br2, O2 C. H2S, KMnO4 D. H2O, NaOH

Câu 4: Cho sơ đồ phản ứng: FeS2 → X → SO2. Chất X là

A. H2S B. Fe2(SO4)3 C. SO3 D. Na2SO3

A. H2S B. SO2 C. SO3 D. SO2 hoặc H2S

Câu 6: Cho 0,2 mol khí SO2 tác dụng cùng với dung dịch chứa 0,3 mol NaOH sẽ thu được gì? Chọn đáp án đúng nhất:

A. 0,2 mol Na2SO3 B. 0,2 mol NaHSO3

C. 0,15 mol Na2SO3 D. Na2SO3 và NaHSO3 đều 0,1 mol

Câu 7: Cho SO3 dư qua dung dịch Ba(OH)2 thu được muối

A. BaSO3 B. BaSO4 C. Ba(HSO4)2 D. Ba(HSO3)2

Câu 8: Trong hợp chất, lưu huỳnh có các số oxi hóa nào sau đây?

A. 0, +4, +6 B. 0, -2, +6 C. -1, -2, +4 (D). -2, +4, +6

Câu 9: Ở trạng thái cơ bản, lưu huỳnh có số e độc thân là:

A. 0 B. 2 C. 4 D. 6

Câu 10: Điều nhận xét nào bên dưới là không đúng về lưu huỳnh:

A. Có 2 dạng thù hình B. vừa có tính oxi hóa và khử

C. điều kiện thường: thể rắn D. dễ tan trong nước.

Đáp án:

Câu 1:Câu 2:Câu 3:Câu 4:Câu 5:Câu 6:Câu 7:Câu 8:Câu 9:Câu 10:
AABDCABDB

D

Trong phần điều chế lưu huỳnh bằng phương pháp sản xuất S từ H2S và SO2, có thể các em chưa biết nhờ Phương pháp này mà người ta đã thu hồi được khoảng trên 90% lượng S có trong các khí thải độc hại SO2 và H2S. Sau khi được tìm hiểu về tính chất hóa học của lưu huỳnh chúng ta có được thêm những kiến thức mở rộng thú vị và bổ ích, qua đó các em có thể áp dụng những kiến thức này trong những thí nghiệm hay những bài kiểm tra nhỏ. Chúc các em học tốt.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk