Liên hệ bản thân về phong cách, tác phong công việc của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên

Bạn đang xem: Liên hệ bản thân về phong cách, lề lối làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên TRONG vothisaucamau.edu.vn

Tự giác trong việc khuyến khích học tập và làm theo tư tưởng đạo đức

Đại hội XII của Đảng tiếp tục khẳng định “Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; coi đây là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị – xã hội, địa phương, đơn vị.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về phong cách làm việc của cán bộ

Chủ đề thu hoạch năm 2021 về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Trong quá trình hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến việc bồi dưỡng, rèn luyện phong cách làm việc của đội ngũ cán bộ. Bản thân thầy luôn là tấm gương sáng về phong cách làm việc chu đáo, khoa học, hiệu quả… Trong bài viết này Cmm.edu.vn mời các bạn tham khảo bài viết để liên hệ bản thân về phong cách làm việc. Theo tôi. Tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập và làm theo tấm gương đạo đức 2021, rút ​​kinh nghiệm, quán triệt và thực hiện có hiệu quả Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị 05 của đảng viên.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, phong cách, lề lối làm việc của cán bộ có mối quan hệ chặt chẽ với tư tưởng, đường lối, phương pháp cách mạng, đồng thời có mối quan hệ chặt chẽ với đạo đức cách mạng. Phong cách cán bộ là một chỉnh thể, bắt đầu từ tư duy (tư duy) đến hoạt động thực tiễn, phong cách làm việc, phong cách diễn đạt, ứng xử và sinh hoạt.

Trước hết, người cán bộ phải tu dưỡng, rèn luyện tác phong tư duy. Nghĩa là mỗi cán bộ, đảng viên phải có ý thức độc lập, tự chủ, sáng tạo. Cán bộ phải có bản lĩnh chính trị vững vàng; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; phải có chính kiến ​​của mình, không theo kiểu xu nịnh, khom lưng hoặc “gió sẽ cuốn theo chiều gió”.

Cán bộ phải thực hành quần chúng, dân chủ và khoa học trong công việc. Người căn dặn mỗi cán bộ, đảng viên phải đặt lợi ích của dân lên trên hết, “việc gì có lợi cho dân, dù nhỏ đến mấy, cũng phải hết sức làm; việc gì có hại cho loài người, dù nhỏ đến mấy, cũng phải tránh”. Để tạo được sự gần gũi với quần chúng, người cán bộ phải chịu khó đi sâu sát cơ sở để nắm bắt tâm tư, tình cảm, chính kiến ​​của quần chúng; phải lắng nghe ý kiến ​​của mọi tầng lớp nhân dân; giải thích những vấn đề mà quần chúng chưa hiểu. quần chúng; nếu có khuyết điểm thì thành thật tự phê bình trước nhân dân và tiếp thu sự phê bình của nhân dân, cán bộ không được kiêu ngạo mà phải thấu hiểu và luôn sẵn sàng hỏi ý kiến ​​nhân dân.

Tham Khảo Thêm:  Tuyển tập những bức tranh tô màu 20-11 đẹp nhất dành cho bé tô màu

Khả năng tổ chức và điều hành đường lối của một cán bộ được quyết định bởi cách làm việc của anh ta theo dư luận, chứ không phải bởi cách làm việc quan liêu. Đây là bài học lớn từ tấm gương của Lênin mà Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra: Bằng những phương pháp tài tình của mình, Lênin đã đánh động được những quần chúng ngu dốt, lạc hậu nhất của các nước thuộc địa.

Theo tư tưởng Hồ Chí Minh, người cán bộ phải có tác phong dân chủ. Người cho rằng thực hành dân chủ là chìa khóa vạn năng để vượt qua mọi khó khăn. Cán bộ lãnh đạo phải khuyến khích và “làm cho cán bộ dám nói, dám có chính kiến”, tức là làm cho cấp dưới không sợ nói thật và cấp trên không sợ nghe sự thật.

Cán bộ phải đi sâu, đi sát cơ sở; nắm người nắm việc, nắm tình hình cụ thể; Việc nắm bắt và xử lý thông tin phải khoa học. Trong tác phẩm Sửa đổi lối làm việc, Người viết: “Nếu mỗi cán bộ, đảng viên làm đúng, làm tốt thì thành tích của Đảng càng to lớn”.

Để mưu sinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt chú trọng rèn luyện phong cách diễn đạt, phong cách ứng xử và lối sống. Trước khi nói, viết một điều gì, mọi người chú ý xác định rõ chủ đề, đối tượng, mục đích nói, viết; Nói và viết phải luôn liên quan đến chủ đề và rõ ràng về chủ đề. Người căn dặn cán bộ khi nói, viết phải trung thực, không cẩu thả, không bịa đặt; tóm lại là có đầu có đuôi, nội dung phải thiết thực, dễ cảm thụ; Cách diễn đạt phải trong sáng, đơn giản, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ làm.

Trong ứng xử với nhân dân, cán bộ phải có thái độ ân cần, khẩn trương, thân thiện, nhiệt tình, phải khoan dung, phải có thái độ khiêm tốn, phải hết sức tế nhị.

Trong sinh hoạt, mỗi cán bộ, đảng viên phải tự đặt cho mình kỷ luật nghiêm minh, giữ trật tự, ngăn nắp, gọn gàng…

Tham Khảo Thêm:  Đóng tune là gì? Nên đóng tune quá đà trong 1 tác phẩm âm nhạc không?

Sau … năm thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị khóa XI về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI về “Một số vấn đề cấp bách xây dựng Đảng hiện nay”, Đảng ta đánh giá đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, như đã khắc phục được một số tồn tại, hạn chế trong công tác cán bộ và trong thực hiện các nguyên tắc. tắc mạch. tổ chức sinh hoạt Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, tập thể lãnh đạo, tư phụ trách; Nhiều cấp lãnh đạo đã chú trọng nâng cao tinh thần trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, chỉ đạo sát thực tế, đổi mới lề lối, tác phong làm việc…

Tuy nhiên, trong tự phê bình và phê bình, tình trạng nể nang, né tránh, ngại va chạm vẫn còn khá phổ biến; một số cán bộ, đảng viên chưa tự giác nhận khuyết điểm của bản thân và chịu trách nhiệm về những hạn chế, khuyết điểm trong công tác được phân công; tình trạng tham nhũng, lãng phí còn nghiêm trọng với những biểu hiện ngày càng tinh vi, phức tạp, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước; chưa đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận cán bộ, đảng viên; Hiện nay, có sở, tình hình phức tạp hơn…

Vì vậy, không phải ngẫu nhiên mà lần đầu tiên, “Phong cách Hồ Chí Minh” được Đảng ta thể hiện và nhấn mạnh tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng (tháng 1-2016): Đẩy mạnh học tập. và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh là công việc thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền các cấp, tổ chức chính trị – xã hội của địa phương, đơn vị.

Tiếp đó, ngày 15-5-2016, Bộ Chính trị đã ban hành Chỉ thị 05-CT/TW (thay thế Chỉ thị 03-CT/TW) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” với phạm vi rộng hơn, yêu cầu cao hơn. . , tập trung học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về “Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong Đảng cũng đòi hỏi phải nghiêm túc thực hiện. thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị.

Tham Khảo Thêm:  5 khung giờ vàng đăng bài Facebook nhận được nhiều sự tương tác nhất bạn nên biết

Các đồng chí suy tôn Đảng viên hôm nay đều thể hiện rõ tầm quan trọng của việc vận dụng tư tưởng, đạo đức Hồ Chí Minh nói chung, phong cách Hồ Chí Minh vào công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Trước yêu cầu thực tiễn của giai đoạn cách mạng hiện nay, đòi hỏi mỗi cán bộ phải nghiêm túc học tập và làm theo phong cách Hồ Chí Minh, góp phần nâng cao đạo đức cách mạng, hoàn thiện phẩm chất Hồ Chí Minh. Sáng. cán bộ, nhất là sâu sát quần chúng; phải làm gương; lời nói phải đi đôi với việc làm; Làm việc gì cũng phải có mục đích rõ ràng, có chương trình, kế hoạch cụ thể và biết cách tổ chức thực hiện để đạt hiệu quả cao nhất… nhằm tạo niềm tin trong nhân dân.

_____________

Đầu năm, căn cứ vào chủ đề năm đó Đảng viên, chi bộ xây dựng kế hoạch, làm bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Sau khi nghiên cứu, nắm vững chuyên đề, Đảng viên sẽ làm tuyển tập chuyên đề học tập và làm theo TƯ TƯ Đảng 2021 và có sự liên hệ với bản thân về nội dung chuyên đề TƯ 2021 đã đề cập.

Cmm.edu.vn chúc các bạn học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2021, thu hoạch chuyên đề năm 2021, thu hoạch chỉ thị 05 năm 2021 thành công.

Bản quyền bài viết thuộc về trường THPT TP Sóc Trăng. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: Trường Cmm.edu.vn (thptsoctrang.edu.vn)

Bạn xem bài Liên hệ bản thân về phong cách, lề lối làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên Bạn đã khắc phục vấn đề phát hiện chưa?, nếu chưa hãy góp ý thêm tại Liên hệ về phong cách, lề lối làm việc của người lãnh đạo và đảng viên dưới đây đối với trường THCS Võ Thị Sáu. có thể thay đổi & cải thiện nội dung tốt hơn cho các bạn! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của Trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Liên hệ bản thân về phong cách, lề lối làm việc của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên của website vothisaucamau.edu.vn

Thể loại: Văn học

Danh Mục: Ngữ Văn

Web site: https://daichiensk.com/

Related Posts

Cách định vị điện thoại bằng Gmail khi bị mất chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tìm điện thoại bị mất bằng Gmail chính xác nhất Nếu điện thoại của bạn bị mất, bạn có thể sử dụng Gmail Finder…

Cách phát hiện SIM điện thoại bị theo dõi chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tra đúng sim điện thoại chính xác nhất Kết quả theo dõi là không thể đoán trước. Vì vậy, bạn cần biết cách tìm…

Sự kiện báo danh Liên Quân là gì? Cách báo danh Liên Quân hiệu quả mà game thủ cần phải biết

Hiểu rồi Hiện tượng đặt tên Liên Quân là gì? Người chơi cần biết cách báo đúng tên đoàn Bạn là fan của game Liên Quân? Bạn…

Log acc là gì? Log acc được dùng trong trường hợp nào?

Hiểu rồi Nhật ký acc là gì? Log acc được sử dụng trong những trường hợp nào? Log acc là từ quen thuộc với nhiều người dùng…

Xanh trong Liên Quân là gì? Cách dễ dàng dành chiến thắng khi bạn đang xanh

Hiểu rồi Màu xanh trong Liên minh là gì? Cách dễ nhất để giành chiến thắng khi bạn còn xanh Trong quá trình chơi, người chơi sẽ…

Douyin là gì? Douyin có đơn giản là phiên bản TikTok Trung Quốc

Hiểu rồi Doyin là gì? Duyin đơn giản là phiên bản tiếng Trung của TikTok. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó rằng Duyin là một…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *