Liability Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt
*
*
*

liability
*

liability /,laiə"biliti/ danh từ trách nhiệm pháp lý, nhiệm vụ pháp lýliability for military service: nghĩa vụ tòng quân (số nhiều) chi phí nợ, khoản yêu cầu trảto be unable to lớn meet one"s liabilities: không có khả năng trả nợ (+ to) kỹ năng bị, năng lực mắc, nguy cơliability error: kỹ năng mắc sai lầmliability to lớn accidents: năng lực xảy ra tai nạn dòng gây khó khăn trở ngại; chiếc của nợ, dòng nợ đờicó thểđược phépkhoản đề nghị trảnghĩa vụjoint liability: nghĩa vụ chungliability khổng lồ duty: nghĩa vụ đóng thuếseveral liability: nghĩa vụ riêng (từng bên)phảiliability to lớn duty: yêu cầu đóng thuếtrách nhiệmjoint & several liability: trọng trách chung và liên đớijoint liability: trọng trách chungliability law: luật nhiệm vụ pháp lýlimited liability: trọng trách hữu hạnlimited liability partnership: công ty trách nhiệm hữu hạnseveral liability: nhiệm vụ riêngLĩnh vực: xây dựngbảo phápLĩnh vực: toán và tincó khả năngLĩnh vực: giao thông và vận tảikhoản nợemployer"s liability insurancebảo hiểm tai nạn đáng tiếc lao độngoverdue liabilitynợ quá hạnprolonged liabilitynợ để kéo dàiunprovided liabilitynợ không tồn tại bảo đảmbổ phậncủa nợgánh nặngkhoản nợaccrued liability: khoản nợ tồn đọngliability account: tài khoản nợreserve liability: số tiền nợ dự trữreserve liability: khoản nợ tồn trữtài sản nợtrách nhiệm pháp lýtrách nhiệm pháp lỳtrái vụabsolute liabilitytrách nhiệm (bồi thường) tuyệt đốiasser and liability statementbảng bằng phẳng tài sản cùng công nợassets & liability statementbảng tổng kết gia sản có cùng nợbank liabilitysự khẳng định (cho vay) của ngân hàngbear the legal liability (to ...)chịu trách nhiệm luật phápcapital liabilitynợ vốncarrier liabilitytrách nhiệm của người nhận chởcash to current liability ratiotỉ suất chi phí mặt với nợ lưu lại độngcivil liabilitytrách nhiệm dân sựcivil liability insurancebảo hiểm trách nhiệm dân sựcollective liabilitytrách nhiệm tập thểcommercial liabilitytrách nhiệm thương vụconditional liabilitysự nhận lãnh trách nhiệm có điều kiệncontingent liabilitynợ bất ngờcontingent liabilitynợ rất có thể cócontingent liabilitynợ không xác địnhcontingent liabilitynợ phát sinh. Criminal liabilitytrách nhiệm hình sựcross liabilitytrách nhiệm hỗ tươngcross liabilitytrách nhiệm lẫn nhaucross liabilitytrách nhiệm tréodamage liabilitytrách nhiệm (dân sự) so với những thiệt hại làm ra radeferred liabilitytrách nhiệm hậu cứudeferred liabilitytrách nhiệm hậu xétdeflection of tax liabilityđổi trách nhiệm nộp thuếdeflection of tax liabilitysự chuyển trách nhiệm nộp thuếderived liabilitytrách nhiệm chia nhỏ ra bồi thườngdisclaimer of liabilitysự bác bỏ khướcdisclaimer of liabilitysự không nhận trọng trách o trách nhiệm pháp lý o tiền nợ, khoản phải trả § aggregate liability : tổng kết những khoản cam kết § employer’s liability : trách nhiệm của chủ với tai nạn lao động § joint liability : trách nhiệm chung, nghĩa vụ thông thường § several liability : trách nhiệm riêng, nghĩ vụ riêng (từng bên)

Từ điển chăm ngành Pháp luật

Liability: trọng trách pháp lý, nghĩa vụ tài chánh, nợ + Absolute Liability: trách nhiệm tuyệt đối đối với hành vi phạm luật tội mặc dầu không thế ý + Joint Liability: trọng trách liên đới --Hai hay không ít người cùng phụ trách cho một sự kiện hay hành động gây thiệt sợ cho bên thứ ba. + Limited Liability: trách nhiệm hữu hạn --Trách nhiệm được số lượng giới hạn bởi luật pháp hay thích hợp đồng của các bên. Ví dụ, trách nhiệm tài chủ yếu của các đối tác trong doanh nghiêp bị giới hạn bởi số tiền đầu tư chi tiêu vào doanh nghiệp. + Several Liability: Trách nhiệm cá nhân của từng người + Strict Liability: nhiệm vụ hoàn toàn đối với vi phạm luật. --Có thể biện hộ cho việc vắng mặt và sơ suất tại 1 mức độ như thế nào đó đối với vi phạm này. + Vicarious liability: nhiệm vụ gián tiếp --Trách nhiệm pháp luật của một người đối với hành vi của tín đồ khác, thường tương quan đến nhiệm vụ của người chủ sở hữu khi nhân viên phạm lỗi trong thời gian làm việc.

Thuật ngữ nghành nghề dịch vụ Bảo hiểm

Liability

Trách nhiệm


*

*

*

liability

Từ điển Collocation

liability noun

1 responsibility

ADJ. full | legal

VERB + LIABILITY have They have no legal liability for damage lớn customers" possessions. | accept, acknowledge, admit, assume | deny

PREP. ~ for They have denied liability for the accident.

2 liabilities: money owed

ADJ. substantial | financial, tax an assessment of the company"s financial liabilities

VERB + LIABILITY have | take on, take over He wants to know the precise amount of the liabilities he is taking over. | cover, discharge, meet There is enough money to cover existing liabilities. | reduce

PREP. ~ lớn The company has liabilities khổng lồ its employees.

Từ điển WordNet


n.

Bạn đang xem: Liability là gì

the state of being legally obliged và responsiblethe chất lượng of being something that holds you back

Bloomberg Financial Glossary

负债|法律责任负债;法律责任A financial obligation, or the cash outlay that must be made at a specific time khổng lồ satisfy the contractual terms of such an obligation.

Xem thêm: R15V3 Giá Bao Nhiêu - Yamaha R15 V3 2019 Giá Bán Mới Nhất Bao Nhiêu

Investopedia Financial Terms


Acompany"s legal debts or obligationsthat arise during the course of business operations. Liabilities are settled over time throughthe transfer of economic benefits including money,goods or services.
Recorded on the balance sheet (right side),liabilities include loans, accounts payable, mortgages, deferred revenues và accrued expenses.Liabilities are a vital aspect of a company"s operationsbecause they are used khổng lồ finance operations và pay for large expansions. They can also make transactions between businesses more efficient. For example,the outstanding money that a companyowes lớn itssuppliers would be considered a liability. Outside of accounting và financethis termsimply refers lớn any money or service that is currently owed lớn another party.One size ofliability, for example, would be the propertytaxes that a homeowner owes khổng lồ the municipal government. Current liabilities are debts payable within one year, while long-term liabilities are debts payable over a longer period.
Accounts Payable - APBalance SheetContingent LiabilityCurrent LiabilityDebtLiability InsuranceLiability SwapLimited LiabilityOnerous ContractTax Liability
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/