Khả thi là gì

nghiên cứu và phân tích khả thi (tiếng Anh: Feasibility Study) là cách sàng thanh lọc lần cuối cùng để chọn lựa được dự án công trình tối ưu. Ở quá trình này phải xác minh cơ hội chi tiêu có khả thi giỏi không? tất cả vững chắc, có kết quả hay không?

Nghiên cứu vớt khả thi trong công tác lập dự án đầu tư

Khái niệm

Nghiên cứu giúp khả thi trong giờ Anh được call là Feasibility Study.

Bạn đang xem: Khả thi là gì

Nghiên cứu vãn khả thi là bước sàng lọc lần cuối cùng để lựa chọn được dự án tối ưu.

Nghiên cứu khả thi là việc đưa toàn bộ các nhân tố có liên quan đến dự án công trình vào phân tích, bao gồm các cẩn thận như kinh tế, kĩ thuật, pháp lí với lên chiến lược để xác định khả năng thành công của dự án.

Ở giai đoạn này phải khẳng định cơ hội đầu tư có khả thi hay không? Có vững chắc, có hiệu quả tốt không?

Ở bước nghiên cứu này, nội dung nghiên cứu cũng tương tự như giai đoạn nghiên cứu tiền khả thi nhưng khác nhau ở mức độ đưa ra tiết hơn, chính xác hơn.

Xem thêm: Bai Thu Hoach Bồi Dưỡng Kiến Thức Quốc Phòng An Ninh Đối Tượng 4

Mọi khía cạnh nghiên cứu đều được xem xét ở trạng thái động, tức là có tính đến các yếu tố bất định có thể xảy ra theo từng nội dung nghiên cứu.

Xem xét tính vững chắc về hiệu quả của dự án trong điều kiện có sự tác động của các yếu tố bất định và đưa ra các biện pháp tác động đảm bảo cho dự án có hiệu quả.

Nội dung

Nội dung nghiên cứu của giai đoạn này cũng tương tự như nội dung nghiên cứu ở giai đoạn tiền khả thi, gồm những vấn đề sau:

- Nghiên cứu các điều kiện tởm tế - xã hội có liên quan tiền đến sự hình thành và thực hiện của dự án đầu tư

- Nghiên cứu các vấn đề về thị trường tiêu thụ sản phẩm hoặc tiến hành các hoạt động dịch vụ của dự án

- Nghiên cứu khía cạnh kĩ thuật của dự án

- Nghiên cứu khía cạnh tổ chức quản lí và nhân sự của dự án

- Phân tích khía cạnh tài chính của dự án

- Phân tích khía cạnh kinh tế - xã hội của dự án

Kết quả nghiên cứu

Kết quả nghiên cứu các nội dung này được cụ thể hóa trong báo cáo nghiên cứu khả thi. Theo qui chế quản lí đầu tư và xây dựng hiện nay, nội dung chủ yếu của báo cáo nghiên cứu khả thi gồm: phần thuyết minh và phần thiết kế cơ sở.

Nội dung thiết kế cơ sở của dự án phải thể hiện được giải pháp thiết kế chủ yếu, đảm bảo đủ điều kiện để xác định tổng mức vốn đầu tư và triển khai các bước thiết kế tiếp theo, bao gồm thuyết minh và các bản vẽ.

(Tài liệu tham khảo: Tổng quan liêu về dự án đầu tư và công tác lập dự án đầu tư, Trung tâm huấn luyện từ xa, Đại học tài chính Quốc dân.Investopedia)

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/