Keyboard là gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt nhân tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Keyboard là gì

*
*
*

keyboard
*

keyboard /"ki:bɔ:d/ danh từ bàn phím (pianô); bàn chữ (máy chữ) (điện học) bảng điều khiển; bảng phân phối bảng đưa mạch; tổng đài năng lượng điện thoại (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) bảng treo chìa khoábấm phímbàn phímGiải mê thích VN: Một máy lối vào liên tiếp nhất cho mọi máy tính. Bàn phím bao gồm toàn bộ các phím chữ cái, số, dấu, ký kết hiệu và các phím điều khiển. Lúc ấn vào trong 1 phím cam kết tự, một biểu lộ vào đang mã hóa sẽ tiến hành gởi vào vật dụng tính, và sẽ lập lại bộc lộ đó bằng phương pháp hiển thị một cam kết tự bên trên màn hình.AT keyboard: keyboard ATAZERTY keyboard: keyboard AZERTYApple extended keyboard: bàn phím không ngừng mở rộng AppleChiclets keyboard: keyboard ChicletDvorak keyboard: keyboard DvorakQUERTY keyboard: keyboard QUERTYactive keyboard: bàn phím hoạt độngactive keyboard: keyboard kích hoạtadditional keyboard: keyboard bổ sungalphanumeric keyboard: bàn phím sốbit-paired keyboard: keyboard cặp bitblind keyboard: bàn phím khó thấyblind keyboard: bàn phím mùcustomize keyboard: tùy phát triển thành bàn phímdata entry keyboard: bàn phím nhập dữ liệudigital keyboard: keyboard sốenhanced (Japanese) keyboard: bàn phím nâng caoenhanced keyboard: keyboard cải tiếnenhanced keyboard: bàn phím nâng caoergonomic keyboard: bàn phím công tháifull keyboard: bàn phím đầy đủfunction keyboard: bàn phím chức năngkeyboard buffer: đệm bàn phímkeyboard buffer: bộ đệm bàn phímkeyboard controller: trình tinh chỉnh bàn phímkeyboard design: thiết kế bàn phímkeyboard device: vật dụng bàn phímkeyboard encoder: bộ mã hóa bàn phímkeyboard encoder: cỗ tạo mã bàn phímkeyboard encoder: mã hóa viên bàn phímkeyboard enhancer: trình tăng cấp bàn phímkeyboard enhancer: bộ bức tốc bàn phímkeyboard entry: sự nhập ở bàn phímkeyboard entry: sự nhập bằng bàn phímkeyboard file: tệp bàn phímkeyboard help: giúp sức bàn phímkeyboard input: nhập liệu bằng bàn phímkeyboard language settings: xác lập ngôn từ bàn phímkeyboard layout: mặt phẳng bàn phímkeyboard layout: bố trí trên bàn phímkeyboard layout: sắp xếp bàn phímkeyboard layout: bố trí trên bàn phímkeyboard layout: mẫu bố trí bàn phímkeyboard lock: khóa bàn phímkeyboard locking: sự khóa bàn phímkeyboard lockout: khóa bàn phímkeyboard lockup: tinh thần treo bàn phímkeyboard macro: macrô bàn phímkeyboard mapping: sự ánh xạ bàn phímkeyboard mask: bảng mẫu bao phủ bàn phímkeyboard mask: mẫu bàn phímkeyboard modifier: chỉnh viên bàn phímkeyboard number: số hiệu bàn phímkeyboard operator: người thao tác bàn phímkeyboard overlay: mẫu bàn phímkeyboard overlay: bảng chủng loại bàn phímkeyboard overlay: mạng che bàn phímkeyboard password: password bàn phímkeyboard printer: thiết bị in gồm bàn phímkeyboard processor: chip xử lý bàn phímkeyboard scan: quét bàn phímkeyboard scan: sự quét bàn phímkeyboard selection: sự gạn lọc bàn phímkeyboard send/receive (KCS): gửi/ nhận bằng bàn phímkeyboard sender: vật dụng phát qua bàn phímkeyboard shifts: sự dịch bàn phímkeyboard shortcut: ngõ tắt bàn phímkeyboard speed: tốc độ bàn phímkeyboard template: bảng mẫu đậy bàn phímkeyboard template: màng bít bàn phímkeyboard template: khuôn mẫu bàn phímkeyboard template: tấm chủng loại bàn phímkeyboard template: mẫu mã bàn phímkeyboard to lớn disk entry: bàn phím nhập tài liệu trên đĩakeyboard transmitter: thứ phát bàn phímkeyboard type: một số loại bàn phímlighted programmable function keyboard: bàn phím phát sáng khả lập trìnhlocked keyboard: keyboard đã khóalocked keyboard: keyboard bị khóalocked keyboard: bàn phím có khóamembrane keyboard: keyboard màngmembrane keyboard: bàn phím có màng chemultilingual keyboard: bàn phím đa ngữnational keyboard: bàn phím quốc giaoverlay keyboard: keyboard phủplastic bubble keyboard: bàn phím bóng plasticprogrammable keyboard: bàn phím lập trình đượcprogrammed keyboard: bàn phím lập trìnhscanner keyboard: keyboard quétsoft keyboard: bàn phím mềmsupplement keyboard: bàn phím phụsupplemental keyboard: keyboard phụtactile keyboard: bàn phím chạmten digit keyboard: bàn phím 10 chữ sốterminal keyboard: keyboard đầu cuốibảng điều khiểnbảng phân phốiđánh máybàn bấm nútbàn chữbàn nút nhấn bàn chữbàn phímdata entry keyboard: bàn phím nhập dữ liệukeyboard skills: tài năng thao tác bàn phímsoft keyboard: bàn phím mềm (máy vi tính)console keyboardbàn phím
*

*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Sử Dụng Blockchain Là Gì? Hướng Dẫn Tạo Ví Blockchain A

*

keyboard

Từ điển Collocation

keyboard noun

1 set of keys on a computer, etc.

ADJ. British, Cyrillic, etc. | qwerty | computer, PC, typewriter

VERB + KEYBOARD lock The program locks the keyboard until a password is given.

KEYBOARD + NOUN operator

PREP. on the~ Using the mouse is quicker than typing it on the keyboard. > Special page at COMPUTER

2 set of keys on a piano, etc.

ADJ. piano

KEYBOARD + NOUN instrument

3 electrical musical instrument

ADJ. electric, electronic

PREP. at the ~ Ed Duke was at the keyboard. | on (a/the) ~ He played the tuy vậy on his keyboard. The recording features Herbie Hancock on keyboard. > Special page at MUSIC

Từ điển WordNet


n.

device consisting of a phối of keys on a piano or organ or typewriter or typesetting machine or computer or the likeholder consisting of an arrangement of hooks on which keys or locks can be hung

Microsoft Computer Dictionary

n. A hardware unit with a phối of switches that resembles a typewriter keyboard & that conveys information from a user to lớn a computer or data communications circuit. See also alt key, apple key, arrow key, Backspace key, Break key, Caps Lock key, character code, Clear key, Command key, control character, Control key, Delete key, Dvorak keyboard, over key, enhanced keyboard, Enter key, ergonomic keyboard, Escape key, function key, Help key, trang chủ key, Insert key, keyboard buffer, keyboard controller, keyboard enhancer, keycap, key code, numeric keypad, Num Lock key, Option key, original Macintosh keyboard, Page Down key, Page Up key, Pause key, PC/XT keyboard, Power-on key, Print Screen key, QWERTY keyboard, Return key, scan code, Scroll Lock key, Shift key, Sys Req key, Tab key.

File Extension Dictionary

Amaya Configuration
link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/