Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Chỉ Thị 05 Của Đảng Viên

Mọi biểu hiện tiến bộ trong tác phong làm việc, sinh hoạt, lối sống của cán bộ, đảng viên đều có dấu ấn đậm nét từ kết quả học tập và làm theo Bác

Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của đảng viên

*

Đảng ủy CCQ tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW đánh giá kết quả học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ

5 năm qua, việc quán triệt, thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW được Ban Thường vụ Đảng ủy Các cơ quan tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kịp thời, nghiêm túc. Các cấp ủy, tổ chức cơ sở đảng trực thuộc đã đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII). Việc đăng ký học tập và làm theo Bác của các tập thể, cá nhân cán bộ, đảng viên đã thành nền nếp với những việc làm cụ thể, thiết thực. Trong 5 năm qua, có 1.645 lượt tập thể chi, đảng bộ; 100% cán bộ, đảng viên đăng ký ít nhất 3 việc học tập và làm theo Bác, trọng tâm nội dung đăng ký nhằm khắc phục những tồn tại, yếu kém đã được chỉ ra sau kiểm điểm năm trước.

Tích cực học tập và làm theo Bác, các cơ quan, đơn vị trong Đảng bộ Các cơ quan tỉnh đã xây dựng được nhiều mô hình, việc làm cụ thể, thiết thực như: Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh thực hiện mô hình “Vận động cán bộ, hội viên phụ nữ thực hiện cuộc vận động xây dựng gia đình 5 không 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”; Sở Tư pháp với mô hình “Thực hiện trợ giúp pháp lý bằng hình thức tham gia tố tụng cho người được trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Bắc Kạn”; Liên đoàn Lao động tỉnh có mô hình “Vận động cán bộ, công chức, người lao động thực hiện tốt nếp sống văn minh nơi công sở”… Qua việc tổ chức, triển khai các mô hình, cách làm hay, việc học tập và làm theo Bác tại các đơn vị đã trở thành hoạt động thường xuyên, tự giác và tạo sự chuyển biến rõ rệt về nhận thức và hành động của các tổ chức đảng, mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên; là giải pháp quan trọng góp phần thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) “Về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.Bạn đang xem: Kế hoạch cá nhân thực hiện chỉ thị 05 của đảng viên


Xem thêm: Top 5 App Chụp Quần Áo Đẹp, Top 5 App Chỉnh Ảnh Đẹp Cho Shop Thời Trang

*

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh hỗ trợ xã Văn Vũ (Na Rì) thực hiệnchương trình thắp sáng đường quê

Việc học tập và làm theo Bác gắn với xây dựng nông thôn mới được cấp ủy cơ sở đặc biệt quan tâm. Đảng bộ có 65 đơn vị được phân công hỗ trợ các xã khó khăn xây dựng nông thôn mới; hằng năm, cấp ủy cơ sở luôn chủ động phối hợp với chính quyền địa phương xã khó khăn xây dựng kế hoạch thực hiện, xác định rõ việc làm cụ thể, phù hợp với điều kiện của cơ quan để giúp đỡ địa phương. Trong 5 năm qua, các đơn vị đã hỗ trợ gần 7 tỷ đồng, giúp đỡ trên 3.240 ngày công lao động thực hiện các công trình như đường giao thông, khơi thông kênh mương nội đồng, nhà văn hóa thôn, sân chơi cho trẻ mầm non…, từ đó giúp đỡ các xã khó khăn từng bước đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới và duy trì các tiêu chí đã đạt chuẩn.

Qua 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, việc học tập và làm theo Bác trong toàn Đảng bộ đã đi vào nền nếp, tạo được sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành động của cán bộ, đảng viên, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị, xây dựng chi bộ, cơ quan ngày càng trong sạch, vững mạnh. Thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW, số lượt tập thể và cá nhân điển hình tiên tiến trong học tập và làm theo Bác trong Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh tăng qua các năm. Từ năm 2017 đến nay, toàn Đảng bộ đã có gần 400 lượt tập thể, cá nhân được Đảng ủy, cấp ủy cơ sở biểu dương khen thưởng; 14 tập thể và 17 cá nhân được đề nghị cấp tỉnh khen thưởng.


*

Các cá nhân có nhiều thành tích trong học tập và làm theo Bác giai đoạn 2016 - 2021được Đảng ủy CCQ tỉnh biểu dương

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong thời gian tới, Đảng bộ Các Cơ quan tỉnh tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với thực hiện các quy định của Ban Bí thư, Ban Chấp hành Trung ương Đảng về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo cấp ủy xây dựng kế hoạch làm theo Bác của tập thể phù hợp với tình hình thực tiễn của các cơ quan, đơn vị và cá nhân. Chú trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt chuyên đề. Tăng cường công tác tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiên tiến…/.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk