Invitation Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người tình Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Invitation là gì

*
*
*

invitation
*

invitation /,invi"teiʃn/ danh từ sự mời, lời mời, giấy mời chiếc lôi cuốn, dòng hấp dẫn sự chuốc lấy, sự sở hữu láy (bóng), sự từ bỏ gây đến mìnhan invitation for trouble: sự chuốc lấy điều phiền luỵ định ngữ (thể dục,thể thao) dành cho những người được mời, dành cho đội được mờian invitation competition: cuộc thi dành cho những người được mời, cuộc thi dành riêng cho những nhóm được mờisự gọibid invitation: sự điện thoại tư vấn thầuinvitation to bid: sự điện thoại tư vấn thầuinvitation to tender: sự call thầulimited invitation to lớn tender: sự điện thoại tư vấn thầu hạn chếto tender invitation: sự điện thoại tư vấn thầusự mờiinvitation lớn bid: sự mời dự thầuinvitation khổng lồ send: sự mời gửiinvitation to tender: sự mời thầuinvitation lớn transmit: sự mời truyềnLĩnh vực: xây dựngthiệp mờibid invitationsự đấu thầuinvitation delaytrễ bởi vì mờiinvitation listdanh sách mờiinvitation lớn sendsự hỏi vòngto tender invitationsự đấu thầugiấy mờilời mờidecline an invitation (to...): từ chối lời mờiinvitation to lớn treat: lời mời mậu dịchsự mờiinvitation for tenders: sự mời thầuinvitation khổng lồ treat: sự mời đàm phánbidding invitationmời thầuinvitation for tendermời dự thầuinvitation for tendersgọi thầuinvitation or subscribe (to an issue)mời thừa nhận muainvitation khổng lồ treatmời nên giá để thương lượngjoint invitation khổng lồ tendersự gọi thầu chungtender invitationsự hotline thầu

Word families (Nouns, Verbs, Adjectives, Adverbs): invitation, invite, uninvited, inviting, invitingly


*

Xem thêm: Hướng Dẫn Cách Thay Đổi Hình Nền Máy Tính Win 10 Rất Đơn Giản

*

*

invitation

Từ điển Collocation

invitation noun

ADJ. kind | formal | open We have an xuất hiện invitation khổng lồ use their holiday cottage whenever we like. (figurative) An unlocked door is an xuất hiện invitation lớn any burglar. | dinner, party, wedding

VERB + INVITATION get, have, receive | accept, take sb up on, take up We"d love khổng lồ to take up your invitation lớn visit you some time. | decline, refuse, turn down I must sadly decline your generous invitation. | extend (formal), issue, send, send out

PREP. at sb"s ~ He is here to give a concert at the invitation of the British Council. | by ~ Membership of the club is by invitation only. | from ~ We got a wedding invitation from Shashi and Len. | to lớn ~ Have you received your invitation to lớn the exhibition? The head extended an invitation lớn all parents khổng lồ come and see the school.

Từ điển WordNet


n.

a request (spoken or written) to participate or be present or take part in something

an invitation to lớn lunch

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/