IMPRINT LÀ GÌ

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt na Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Imprint là gì

*
*
*

imprint
*

imprint /"imprint/ danh từ dấu vết, vết in, vệt hằnthe imprint of a foot on sand: dấu cẳng chân trên cátthe imprint of suffering on someone"s face: đường nét hằn của sự đau khổ trên khuôn khía cạnh ai ảnh hưởng sâu sắc phần ghi của phòng xuất bạn dạng (tên nhà xuất bản, ngày xuất bản, số lượng... Nghỉ ngơi đầu hoặc cuối sách ((thường) publisher"s imprint, printer"s imprint) ngoại cồn từ đóng, in (dấu); in vệt vào, đóng lốt vào (cái gì)to imprint a postmark on a letter: đóng vết bưu năng lượng điện lên một lá thưto imprint the paper with a seal: đóng dấu vào giấy bằng một bé dấu ghi khắc, ghi nhớ, in sâu vào, in hằnideas imprinted on the mind: tứ tưởng lấn vào đầu óc aidấu vếtraindrop imprint: dấu vết giọt mưavết tíchfossil imprintvết hằn hóa đáimprint positionvị trí đóng góp dấuimprint positionvị trí intire imprintvết lốp xeđóngđóng dấu vàoin (dấu)in dấu vào (cái gì)dealer imprintdấu ấn ở trong phòng kinh doanh o dấu vết, vết tích § fossil imprint : vết hằn hóa đá § raindrop imprint : dấu vết giọt mưa
*

Xem thêm: 22 Best Zero Nightmare Before Christmas Ideas In 2022, Zero From Nightmare Before Christmas

*

*

imprint

Từ điển Collocation

imprint noun

ADJ. indelible, permanent | unmistakable

VERB + IMPRINT bear The ceramics bore the imprint of Luca della Robbia. | leave, make Glaciation has left a permanent imprint on the landscape. (figurative) The sinister atmosphere of the place left an indelible imprint on my memory.

PREP. ~ on/upon

Từ điển WordNet


n.

a distinctive influence

English stills bears the imprint of the Norman invasion

an identification of a publisher; a publisher"s name along with the date & address & edition that is printed at the bottom of the title page

the book was published under a distinguished imprint

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/