Hai đường chéo của hình vuông có tính chất gì

Đường chéo hình vuông vắn là hai tuyến đường thẳng vuông góc với giao nhau tại trung điểm của từng mặt đường. Vậy cách làm tính mặt đường chéo hình vuông là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 thuộc quan sát và theo dõi bài viết tiếp sau đây nhé.

Bạn đang xem: Hai đường chéo của hình vuông có tính chất gì

1. Đường chéo hình vuông là gì?

Hình tứ đọng giác gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bởi với nhau là hình vuông

Đường chéo cánh hình vuông vắn là 2 đường trực tiếp vuông góc và giao nhau tại trung điểm của mỗi mặt đường.

2. Tính chất đường chéo hình vuông

Tính hóa học của đường chéo hình vuông vắn hầu hết trình bày qua cách làm tính của nó. Dựa vào đặc điểm của hình vuông ta thấy mặt đường chéo cánh hình vuông gồm 2 tính chất:

Giao điểm của 2 mặt đường chéo cánh trong hình vuông đó là trọng tâm của mặt đường tròn nội tiếp và nước ngoài tiếp hình vuông. 1 mặt đường chéo hình vuông vắn đang chia hình vuông vắn thành 2 phần tất cả diện tích S bằng nhau, và 2 hình chính là tam giác vuông cân

3. Dấu hiệu nhận ra hình vuông

Hình chữ nhật có hai cạnh kề đều bằng nhau Hai con đường chéo của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông vắn Hình thoi có một góc vuông Hình thoi tất cả hai tuyến phố chéo cánh đều nhau

4. Công thức tính mặt đường chéo cánh hình vuông

Trong một hình vuông gồm 2 con đường chéo. Theo đặc điểm của hình vuông vắn, hai tuyến phố chéo hình vuông vắn đều bằng nhau với một mặt đường chéo cánh hình vuông sẽ chia hình vuông thành nhị phần có diện tích đều bằng nhau chính là 2 tam giác vuông cân nặng. Bởi vậy thì đường chéo cánh hình vuông chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân đó. Để tính con đường chéo hình vuông ta áp dụng định lý Pi-ta-go trong tam giác vuông.

Gọi cạnh hình vuông vắn là a, con đường chéo cánh là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =

*
*

5. lấy ví dụ phương pháp tính con đường chéo hình vuông

a) Một hình vuông vắn có cạnh bởi 3cm. Đường chéo của hình vuông đó bằng: 6centimet, √18centimet, 5cm, tốt 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông vắn bởi 2dm. Cạnh của hình vuông kia bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm xuất xắc 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy mặt đường chéo của hình vuông bởi √18 cm .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, nhưng bài này mang lại độ dài con đường chéo cánh, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (bởi vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bởi √2dm.

6. Bài thói quen con đường chéo hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh a = 5centimet, tính con đường chéo cánh AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD gồm đường chéo bởi 10√2 cm, tính độ dài các cạnh của hình vuông?

Bài 3. Cho tam giác vuông cân ABC tại A, tất cả cạnh AC bằng 7centimet. Vẽ hình vuông vắn ABCD. Tính độ lâu năm mặt đường chéo của hình vuông vắn ABCD new vẽ.

Xem thêm: Top 10 Phòng Khám Siêu Âm 4D Uy Tín Tại Tphcm, Điểm Danh 7 Địa Chỉ Siêu Âm 4D Uy Tín Tại Tphcm

Đường chéo cánh hình vuông là hai tuyến phố thẳng vuông góc và giao nhau trên trung điểm của từng đường. Vậy phương pháp tính con đường chéo cánh hình vuông vắn là gì? Mời chúng ta lớp 8, lớp 9 cùng quan sát và theo dõi bài viết tiếp sau đây nhé.

1. Đường chéo cánh hình vuông là gì?

Hình tứ giác gồm 4 góc vuông, 4 cạnh bởi với nhau là hình vuông

Đường chéo hình vuông vắn là 2 con đường thẳng vuông góc với giao nhau trên trung điểm của từng con đường.

2. Tính hóa học mặt đường chéo hình vuông

Tính chất của con đường chéo hình vuông vắn đa số bộc lộ qua công thức tính của chính nó. Dựa vào tính chất của hình vuông vắn ta thấy con đường chéo hình vuông tất cả 2 tính chất:

Giao điểm của 2 đường chéo cánh vào hình vuông vắn đó là trọng điểm của con đường tròn nội tiếp cùng ngoại tiếp hình vuông. 1 mặt đường chéo cánh hình vuông vắn đã chia hình vuông thành 2 phần gồm diện tích cân nhau, và 2 hình đó là tam giác vuông cân nặng

3. Dấu hiệu nhận ra hình vuông

Hình chữ nhật tất cả hai cạnh kề cân nhau Hai đường chéo của hình chữ nhật vuông góc với nhau là hình vuông vắn Hình thoi có một góc vuông Hình thoi có hai tuyến đường chéo đều bằng nhau

4. Công thức tính đường chéo cánh hình vuông

Trong một hình vuông tất cả 2 con đường chéo. Theo đặc thù của hình vuông vắn, hai đường chéo hình vuông bằng nhau với một đường chéo cánh hình vuông vắn vẫn phân tách hình vuông thành hai phần bao gồm diện tích đều nhau chính là 2 tam giác vuông cân nặng. Vậy nên thì đường chéo hình vuông vắn chính là cạnh huyền của 2 tam giác vuông cân nặng đó. Để tính con đường chéo cánh hình vuông ta vận dụng định lý Pi-ta-go vào tam giác vuông.

điện thoại tư vấn cạnh hình vuông vắn là a, đường chéo cánh là b ta có:

Áp dụng định lý Pytago: b =

*
*

5. lấy ví dụ phương pháp tính mặt đường chéo hình vuông

a) Một hình vuông có cạnh bằng 3cm. Đường chéo cánh của hình vuông kia bằng: 6cm, √18centimet, 5centimet, giỏi 4cm?

b) Đường chéo của một hình vuông bằng 2dm. Cạnh của hình vuông kia bằng: 1dm, 3/2dm, √2dm giỏi 4/3dm?

Bài giải:

a) Áp dụng định lí Pi-ta-go vào hình vuông vắn ABC, ta có:

AC² = AB² + BC² = 3² + 3² = 18

=> AC = √18 cm

Vậy đường chéo cánh của hình vuông vắn bằng √18 cm .

b) Tương tự, cũng vận dụng định lí Py-ta-go vào tam giác vuông ABC, tuy thế bài xích này đến độ dài đường chéo cánh, tức AC = 2dm, tính cạnh AB.

Ta có: AC² = AB² + BC² = 2AB (bởi vì AB = BC)

=> AB² =

*

=> AB = √2

Vậy cạnh hình vuông vắn bởi √2dm.

6. Bài thói quen đường chéo hình vuông

Bài 1. Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm cạnh a = 5cm, tính đường chéo AC, BD?

Bài 2. Cho hình vuông vắn ABCD bao gồm con đường chéo bằng 10√2 cm, tính độ dài những cạnh của hình vuông?

Bài 3. Cho tam giác vuông cân nặng ABC trên A, gồm cạnh AC bằng 7cm. Vẽ hình vuông vắn ABCD. Tính độ dài con đường chéo cánh của hình vuông vắn ABCD new vẽ.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk