Go On Là Gì

Nâng cao vốn từ bỏ vựng của doanh nghiệp với English Vocabulary in Use từ bỏ daichiensk.com.

Bạn đang xem: Go on là gì

Học các từ chúng ta cần giao tiếp một biện pháp tự tin.

Xem thêm: Viettel Vietnam Apn Settings For Htc Evo 4G Lte


< + khổng lồ infinitive > She admitted her company"s responsibility for the disaster & went on khổng lồ explain how compensation would be paid to the victims.
< + speech > "What I want more than anything else," he went on, "is a house in the country with a large garden for the children khổng lồ play in."
I just wish he"d stop going on about how brilliant his daughter is." "Yes, he does go on (a bit), doesn"t he?"
"I don"t really feel like seeing a film tonight." "Oh go on. We haven"t been to lớn the cinema for ages."
something that you say in order to agree to vì or allow something that you did not want to vì or to lớn allow before:
I"m only going on what I overheard him saying to lớn Chris, but I think he"s planning to lớn leave next month.
present tense goes | present participle going | past tense went us/went/ | past participle gone us/ɡɔn, ɡɑn/
*

*

*

*

phát triển Phát triển từ bỏ điển API Tra cứu bằng phương pháp nháy lưu ban chuột những tiện ích search kiếm dữ liệu cấp phép
giới thiệu Giới thiệu kĩ năng truy cập daichiensk.com English daichiensk.com University Press cai quản Sự chấp thuận bộ nhớ lưu trữ và Riêng bốn Corpus Các điều khoản sử dụng
*

English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語 tiếng Việt
Tiếng Anh Từ điển Người học Tiếng Anh Anh Essential Tiếng Anh Mỹ Essential
Tiếng Anh–Tiếng Pháp Tiếng Pháp–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Đức Tiếng Đức–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Indonesia Tiếng Indonesia–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ý Tiếng Ý-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Nhật Tiếng Nhật-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng cha Lan Tiếng cha Lan-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Bồ Đào Nha Tiếng Bồ Đào Nha-Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Tây Ban Nha Tiếng Tây Ban Nha–Tiếng Anh
Tiếng Hà Lan–Tiếng Anh Tiếng Anh–Tiếng Ả Rập Tiếng Anh–Tiếng Catalan Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Giản Thể) Tiếng Anh–Tiếng Trung Quốc (Phồn Thể) Tiếng Anh–Tiếng Séc Tiếng Anh–Tiếng Đan Mạch Tiếng Anh–Tiếng Hàn Quốc Tiếng Anh–Tiếng Malay Tiếng Anh–Tiếng mãng cầu Uy Tiếng Anh–Tiếng Nga Tiếng Anh–Tiếng Thái Tiếng Anh–Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ English–Ukrainian Tiếng Anh–Tiếng Việt
English (UK) English (US) Español Español (Latinoamérica) Русский Português Deutsch Français Italiano 中文 (简体) 正體中文 (繁體) Polski 한국어 Türkçe 日本語
#verifyErrors

message

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/