Gián Tiếp Là Gì

Câu trực tiếpcâu con gián tiếplà một trong những phần ngữ pháp đặc trưng trong giờ Anh. Vậycâu trực tiếpcâu loại gián tiếpkhác nhau gìvà có tác dụng thếnào để đưa từcâu trực tiếpsangcâu con gián tiếp? bọn họ hãy cùng mày mò qua bài học dưới đâynhé!

ÔN THI TOEIC? ĐĂNG KÝ NGAY:KHÓA HỌC TOEIC 0 – 500+ DÀNH mang lại NGƯỜI MẤT GỐC!

1. Khái niệm

-Câutrực tiếp (direct speech):là lặp lại đúng mực lời nói của bạn khác (trích dẫn). Lời nói trực tiếp sẽ tiến hành đặt trong vệt ngoặc kép.

Bạn đang xem: Gián tiếp là gì

Ví dụ:Tom said , "I don"t like this party."

-Câugián tiếp (indirect speech):là lời tường thuật lại ý của bạn nói.

Ví dụ:Tom said (that) he didn"t lượt thích that party.

2. Phương pháp chuyển câu trựctiếp lịch sự câu con gián tiếp

*

Khi chuyển một câu nai lưng thuật từ trực tiếp sang gián tiếpchúng ta cần chú ý những chuyển đổi sau:

2.1. Thì của câu

DIRECT SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP) INDIRECT SPEECH (CÂUGIÁN TIẾP)
Present simple (V/Vs/es)Hiện tại đơn Past simple (Ved)Quá khứ đơn
Present progressive (is/am/are+Ving)Hiện tại tiếp diễn Past progressive (was/were+Ving)Quá khứ tiếp diễn
Present perfect (have/has+VpII)Hiện tại trả thành Past perfect (had+VPII)Quá khứ hoàn thành
Past simple (Ved)Quá khứ đơn Past perfect (had+VPII)Quá khứ trả thành
Past progressive (was/were +Ving)Quá khứ tiếp diễn Past progressive/ Past perfect progressive (had +been +Ving)Quá khứ tiếp diễn / quá khứ ngừng tiếp diễn
Past perfectQuá khứ trả thành Past perfectQuá khứ hoàn thành
Future simple (will +V)Tương lai đơn Future in the past (would +V)Tương lai trong vượt khứ
Near future (is/am/are +going to+V)Tương lai gần Was/were +going to +V

Ví dụ:

+ He said, "I"m waitingfor Ann" (Present progressive)

=> He said hewas waitingfor Ann. (Past progressive)

+ Tom said, "Iwillphone you" (Future simple)

=> Tom said hewouldphone me. (Future in the past)

2.2. Động trường đoản cú khuyết thiếu

*

Động trường đoản cú khuyết thiếu trongcâu con gián tiếp đã được đổi khác dựa vào bảng quy tắc bên dưới đây:

DIRECT SPEECH (CÂU TRỰC TIẾP) INDIRECT SPEECH (CÂUGIÁN TIẾP)
can could
will would
shall should
must had to
may might

Ví dụ:She said, "Youcansit there".

=> She said wecouldsit here

2.3. Đại từ

Đại từ bỏ nhân xưng (chủngữ, tân ngữ) cùng đại từ bỏ sở hữu cũng trở thành được ráng đổi:

ĐẠI TỪ

CHỨC NĂNG

TRỰC TIẾP

GIÁN TIẾP

Đại từ

nhân xưng

Chủ ngữ

I

he, she

we

they

you

they

Tân ngữ

me

him, her

us

them

you

them

Đại từ

sở hữu

Phẩm định

my

his, her

our

their

your

their

Định danh

mine

his, her

ours

theirs

yours

theirs

Ví dụ:Jane, “Tom,youshould listen to lớn me.“=> I told Tom thatheshould listen lớn me. (Jane trường đoản cú thuật lại lời của mình)

2.4. Trạng ngữ

*

Một số tính từ hướng dẫn và chỉ định và trạng tự hoặc các trạng ngữ chỉ chỗ chốn, thời gian cũng sẽ được biến hóa khi gửi từ câu trực tiếp quý phái câu gián tiếp.

Xem thêm: Tin Tức Tức Online 24H Về Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô, Băng Cướp Thế Kỷ: Đẳng Cấp Quý Cô

CÂU TRỰC TIẾP CÂU GIÁN TIẾP
here there
now then / at that moment
today/ tonight that day/ that night
tomorrow the next day
next week the following week
yesterday the previous day / the day before
last week the week before
ago before

3. Những loạicâu tường thuật

3.1.Câu tường thuật sống dạng câu kể

S + say(s)/said + (that) + S + V

Ví dụ:I said,"I like my new house"

=> I said (that) I liked my new house.

3.2. Câu tường thuật sống dạng câu hỏi

a.Yes/No questions:

S+asked/wanted to lớn know/wondered+if/wether+S+V

Ví dụ:He said, "Do you know Bill?"

=> He asked (me) if/whether I knew Bill.

b.Wh-questions:

S + asked(+O)/wanted to know/wondered + Wh-words + S + V.

Ví dụ: He said, "Mary, when is the next train?"

=> He asked Mary when the next train was?

3.3. Câu tường thuật làm việc dạng câu mệnh lệnh

a. Khẳng định:S + asked/ told + O + to-infinitive.

link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi