Format Ổ Cứng Bằng Hiren Boot 15

Mọi người help với, hiện tại đang muốn format lại cái ổ cứng để cài lại win, (mình đang dùng win 7) nhưng cái hiren boot 11.1 khó dùng quá, ở PQmagic 8.5 thì nó k chạy, không biết làm sao để format hết, ai giúp với, có hướng dẫn bằng hình nữa thì cảm ơn nhìu
M\u1ecdi ng\u01b0\u1eddi help v\u1edbi, hi\u1ec7n t\u1ea1i \u0111ang mu\u1ed1n format l\u1ea1i c\u00e1i \u1ed5 c\u1ee9ng \u0111\u1ec3 c\u00e0i l\u1ea1i win, (m\u00ecnh \u0111ang d\u00f9ng win 7) nh\u01b0ng c\u00e1i hiren boot 11.1 kh\u00f3 d\u00f9ng qu\u00e1, \u1edf PQmagic 8.5 th\u00ec n\u00f3 k ch\u1ea1y, kh\u00f4ng bi\u1ebft l\u00e0m sao \u0111\u1ec3 format h\u1ebft, ai gi\u00fap v\u1edbi, c\u00f3 h\u01b0\u1edbng d\u1eabn b\u1eb1ng h\u00ecnh n\u1eefa th\u00ec c\u1ea3m \u01a1n nh\u00ecu\r\n\r\n","product_id":0,"type":0,"date":1291276525,"date_text":"10 n\u0103m","link":"\/hoidap\/4106\/252233\/cach-format-o-c-bang-hiren-boot-11.html","num_reply":11,"voted":false,"total_vote":0,"permiss_action":false,"user":{"id":1,"login_name":"maihoa6","name":"djshg","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"maiyeu

Nếu bạn format với mục đích cài lại win thì sao không dùng ngay đĩa win 7 mà format chi mất 5s còn hirenboot thì bỏ đĩa win vô đến cái khúc chọn ổ để cài (thường là ổ C) nhìn ở phía dưới có chữ driver option nhấp vô đó bấm format . Chúc thành công


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"hungsmn","name":"nbbnbmn","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"linhthaibinh2222

CD Boot là công cụ không thể thiếu đối với bất kỳ ai thường xuyên thao tác với máy tính … thời gian qua Quick
thấy có khá nhiều bạn chưa có quen lắm với 1 CD phải nói là tuyệt hay này … hôm nay mạo phép anh em Quick gửi bài giới thiệu qua về cách sử dụng CD này anh em cùng tham khảo nhé :

Để sử dụng Hiren’s BootCD, bạn khởi động máy, chọn khởi động máy từ CD ROM và cho đĩa Hiren’s BootCD vào trong ổ đĩa. Khi menu boot xuất hiện, bạn chọn “Start BootCD” để khởi động Hiren’s BootCD hoặc chọn “Boot From Hard Drive” để khởi động từ ổ cứng

*

Khi chọn Start BootCD bạn sẽ được đưa đến một menu boot của Hiren’s BootCD

*

Bạn vào Next ->Next -> vào mục Dos -> sau đó bạn gõ: format C:/ -> Enter và đợi một lúc cho chạy đến 100% là bạn đã format xong.

Bạn đang xem: Format ổ cứng bằng hiren boot 15

Khởi động lại máy tính và cài lại Win như bình thường.


th\u1ea5y c\u00f3 kh\u00e1 nhi\u1ec1u b\u1ea1n ch\u01b0a c\u00f3 quen l\u1eafm v\u1edbi 1 CD ph\u1ea3i n\u00f3i l\u00e0 tuy\u1ec7t hay n\u00e0y … h\u00f4m nay m\u1ea1o ph\u00e9p anh em Quick g\u1eedi b\u00e0i gi\u1edbi thi\u1ec7u qua v\u1ec1 c\u00e1ch s\u1eed d\u1ee5ng CD n\u00e0y anh em c\u00f9ng tham kh\u1ea3o nh\u00e9 :\r\n\u0110\u1ec3 s\u1eed d\u1ee5ng Hiren’s BootCD, b\u1ea1n kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng m\u00e1y, ch\u1ecdn kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng m\u00e1y t\u1eeb CD ROM v\u00e0 cho \u0111\u0129a Hiren’s BootCD v\u00e0o trong \u1ed5 \u0111\u0129a. Khi menu boot xu\u1ea5t hi\u1ec7n, b\u1ea1n ch\u1ecdn “Start BootCD” \u0111\u1ec3 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng Hiren’s BootCD ho\u1eb7c ch\u1ecdn “Boot From Hard Drive” \u0111\u1ec3 kh\u1edfi \u0111\u1ed9ng t\u1eeb \u1ed5 c\u1ee9ng\r\n\r\nKhi ch\u1ecdn Start BootCD b\u1ea1n s\u1ebd \u0111\u01b0\u1ee3c \u0111\u01b0a \u0111\u1ebfn m\u1ed9t menu boot c\u1ee7a Hiren’s BootCD\r\n\r\nB\u1ea1n v\u00e0o Next ->Next -> v\u00e0o m\u1ee5c Dos -> sau \u0111\u00f3 b\u1ea1n g\u00f5: format C:\/ -> Enter v\u00e0 \u0111\u1ee3i m\u1ed9t l\u00fac cho ch\u1ea1y \u0111\u1ebfn 100% l\u00e0 b\u1ea1n \u0111\u00e3 format xong.\r\nKh\u1edfi \u0111\u1ed9ng l\u1ea1i m\u00e1y t\u00ednh v\u00e0 c\u00e0i l\u1ea1i Win nh\u01b0 b\u00ecnh th\u01b0\u1eddng.\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"vanhoifpt","name":"Nguy\u1ec5n Th\u1ecb Thu Th\u1ee7y","company":"Cty Fpt Vi\u1ec7t Nam","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"vanhoifpt

Chào bạn, Đăng Khoa xin được góp ý như sau:

Như Hungmsn có nói thì bạn có thể Format ổ cài win ngay trong quá trình bạn dùng đĩa win để cài đặt, cách làm này khá nhan và an toàn, không biết là bạn đã cài win bao giờ chưa nhưng nếu bạn đã cài rồi thì mình nghĩ bạn có thể biết bước nào là bước Format ổ C đúng không, không nhất thiết là dùng đĩa boot đâu, cái này chỉ dành cho những ai mới làm quen với việc cài đặt thôi, chứ không ai format bằng đĩa boot xong rồi mới cài win, như thế mất thời gian lắm.

Chúc bạn và gia đình năm mới thành công và may mắn.

Xem thêm: Bốn Các Dự Án Ico Tiềm Năng Nhất Hiện Nay, Top 6 Website Giúp Tìm Kiếm


\r\nCh\u00e0o b\u1ea1n, \u0110\u0103ng Khoa xin \u0111\u01b0\u1ee3c g\u00f3p \u00fd nh\u01b0 sau: \r\nNh\u01b0 Hungmsn c\u00f3 n\u00f3i th\u00ec b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 Format \u1ed5 c\u00e0i win ngay trong qu\u00e1 tr\u00ecnh b\u1ea1n d\u00f9ng \u0111\u0129a win \u0111\u1ec3 c\u00e0i \u0111\u1eb7t, c\u00e1ch l\u00e0m n\u00e0y kh\u00e1 nhan v\u00e0 an to\u00e0n, kh\u00f4ng bi\u1ebft l\u00e0 b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00e0i win bao gi\u1edd ch\u01b0a nh\u01b0ng n\u1ebfu b\u1ea1n \u0111\u00e3 c\u00e0i r\u1ed3i th\u00ec m\u00ecnh ngh\u0129 b\u1ea1n c\u00f3 th\u1ec3 bi\u1ebft b\u01b0\u1edbc n\u00e0o l\u00e0 b\u01b0\u1edbc Format \u1ed5 C \u0111\u00fang kh\u00f4ng, kh\u00f4ng nh\u1ea5t thi\u1ebft l\u00e0 d\u00f9ng \u0111\u0129a boot \u0111\u00e2u, c\u00e1i n\u00e0y ch\u1ec9 d\u00e0nh cho nh\u1eefng ai m\u1edbi l\u00e0m quen v\u1edbi vi\u1ec7c c\u00e0i \u0111\u1eb7t th\u00f4i, ch\u1ee9 kh\u00f4ng ai format b\u1eb1ng \u0111\u0129a boot xong r\u1ed3i m\u1edbi c\u00e0i win, nh\u01b0 th\u1ebf m\u1ea5t th\u1eddi gian l\u1eafm.\r\nCh\u00fac b\u1ea1n v\u00e0 gia \u0111\u00ecnh n\u0103m m\u1edbi th\u00e0nh c\u00f4ng v\u00e0 may m\u1eafn.\r\n\r\n\r\n\n","total_vote":1,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"dangkhoaonline02","name":"Chu\u1ed7i Si\u00eau Th\u1ecb M\u00e1y T\u00ednh \u0110\u0103ng Khoa","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"online_dk2

Kỹ thuật đăng khoa nói vậy không đúng. Tôi không biết bạn nắm vững tới đâu về sử dụng đĩa boot để format mà bạn nói thế. Có thể bạn chưa gặp những trường hợp không thể format bằng đĩa window nên bạn nói thế chăng? Tôi nghĩ quí vị nên cân nhắc câu trả lời vì bạn đang đại diện cho một công ty lớn đấy. Rất xin lỗi nếu góp ý của tôi làm quí công ty không hài lòng.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"tinhtrang","name":"HDC Vi\u1ec7t Nam","company":"HDC communication","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"hoanghop.fpt

Mình thấy các pro trên nói đúng rồi đấy. Dùng đĩa win để format ổ cứng thì rất nhanh, nhưng trường hợp mà bạn ko fornat dc ổ cứng bằng đĩa win hoặc bằng "Partition Magic Pro 8.05" thì hãy vào phần "Paragon Partition Manager " trong đĩa Hiren"s Boot. Nó ở mục 3 hay 4 gì đó, cài này mình đã từng làm rồi. Rất tiếc là mình ko có hình ảnh và các bước để hướng dẫn bạn cụ thể nên bạn cố gắng tìm hiều nhé nó cúng dễ thôi mà.

Chúc bạn thành công!


\r\nCh\u00fac b\u1ea1n th\u00e0nh c\u00f4ng!\n","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"giatu_2004_2004","name":"\u0110inh Ho\u00e0ng","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"dinhhungyq
Thực ra cái việc đó ko khó nhưng các bạn cái nhau như thế mình cũng xin góp ý kiến.nếu bạn dùng đĩa win thì cái đó ko hết dc nếu C lỗi hay virut.cái thứ 2 nếu bạn dùng đĩa boot thì nên dùng Dm trong C nhưng nó có thể làm mất dữ liệu bạn đang có.cách 3 là vào patppartion manger cách đó cũng hay nhưng cũng rất có thể sảy ra lỗi vì đôi khi nó làm mất phân vùng hdd cái đó rất nguy hiểm khi bạn có dữ liệu trong đó.thế nên bất cứ làm cái gì các bạn cũng nên phân tích tính nặng nhẹ của vấn đề đó.hôm nay tự dưng thích nói lăng nhăng cho đỡ chán các bác đừng ném gạch E nha.ko thằng nào nhìn đểu E E cũng tát cho đấy.bb


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"kieuquangkhanh","name":"Ki\u1ec1u Quang Kh\u00e1nh","company":"-c\u00f4ng ty M\u00e1y t\u00ednh ph\u01b0\u01a1ng b\u1eafc","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"quangkhanh_langthang_87
Trong đĩa win, có format rồi bạn ạ. bạn cứ cho đĩa win vào, khởi động lại máy và cài bình thường, có 1 đoạn format ổ C ấy. format ổ C bằng hiren boot là con dao 2 lưỡi đấy bạn ạ. vì đôi khi hiren boot không nhận dạng đúng ổ đâu, nghĩa là mình đánh lệnh format ổ C, nhưng nó lại format ổ D ấy. mình đã bị 1 lần rồi. nên giờ cài win thì cứ cho đĩa win vào cài thôi. khi cài win, đến 1 đoạn nó hỏi là cài đè hay là cài mới, bạn chọn cài mới, nó sẽ hỏi format ổ C.


","total_vote":0,"voted":false,"date_text":"10 n\u0103m","permiss_action":false,"num_reply":0,"id_faq":252233,"user":{"id":1,"login_name":"quangthanh3620","name":"tran xuan quang","company":"","is_supplier":true,"verified":0,"supplier":0,"email":"quangthanh3620
  • beat24h