DRAW LÀ GÌ

English - VietnameseVietnamese - EnglishVietnam-English-VietnamEnglish-Vietnam-EnglishEnglish - Vietnamese 2VietnameseEnglish-Vietnam TechnicalVietnam-English TechnicalEnglish-Vietnam BusinessVietnam-English BusinessEe-Vi-En TechnicalVietnam-English PetroOXFORD LEARNER 8thOXFORD THESAURUSLONGMAN New EditionWORDNET v3.1ENGLISH SLANG (T.lóng)ENGLISH BritannicaENGLISH Heritage 4thCambridge LearnersOxford WordfinderJukuu Sentence FinderComputer FoldocTừ điển Phật họcPhật học Việt AnhPhật học Anh ViệtThiền Tông Hán ViệtPhạn Pali ViệtPhật quang Hán + ViệtEnglish MedicalEnglish Vietnamese MedicalEn-Vi Medication TabletsJapanese - VietnameseVietnamese - JapaneseJapanese - Vietnamese (NAME)Japanese - EnglishEnglish - JapaneseJapanese - English - JapaneseNhật Hán ViệtJapanese DaijirinCHINESE - VIETNAM (Simplified)VIETNAM - CHINESE (Simplified)CHINESE - VIETNAM (Traditional)VIETNAM - CHINESE (Traditional)CHINESE - ENGLISHENGLISH - CHINESEHÁN - VIETNAMKOREAN - VIETNAMVIETNAM - KOREANKOREAN - ENGLISHENGLISH - KOREANFRENCH - VIETNAMVIETNAM - FRENCHFRE ENG FRELarousse MultidicoENGLISH - THAILANDTHAILAND - ENGLISHVIETNAM - THAILANDTHAILAND - VIETNAM RUSSIAN - VIETNAMVIETNAM - RUSSIANRUSSIAN - ENGLISHENGLISH - RUSSIANGERMAN - VIETNAMVIETNAM - GERMANCZECH - VIETNANORWAY - VIETNAMITALIAN - VIETNAMSPAINSH - VIETNAMVIETNAMESE - SPAINSHPORTUGUESE - VIETNAMLanguage Translation
Từ điển Anh Việt - English Vietnamese Dictionary
*
draw
*
drawdanh tự sự kéo; sự nắm gắng, sự nỗ lực cố gắng sức quyến rũ, sức hấp dẫn, sức lôi cuốn; người dân có sức quyến rũ, vật bao gồm sức thu hút sự rút thăm; sự mở số; số trúng (thể dục,thể thao) trận đấu hoà thắc mắc mẹo (để khai thác ai, loại gì) rượu cồn tác rút súng lục, động tác vảy súng lục to lớn be quick on the draw vảy súng cấp tốc (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần cầm tay của cầu cấtngoại cồn từ drew; drawn kéo khổng lồ draw a net kéo lưới to draw the curtain kéo màn khổng lồ draw a cart kéo xe bò to draw a plough kéo cày kéo, lôi kéo, thu hút, cuốn hút to draw somebody aside kéo ai ra một vị trí to draw attention duyên dáng sự để ý to draw customers thu hút được quý khách gửi to draw a pen across paper chuyển quản cây viết lên trang giấy khổng lồ draw one"s hand over one"s eyes đưa tay lên bít mắt hít vào khổng lồ draw a long breath hít một hơi nhiều năm co rúm, cau lại with drawn face cùng với nét mặt cau lại đống (cương ngựa); giương (cung) khổng lồ draw the rein (bridle) gò cương cứng ngựa; (nghĩa bóng) tự khiên chế kéo theo (hậu quả); chuốc rước (tai hoạ, bực mình...) khổng lồ draw consequences kéo theo phần nhiều hậu quả to draw trouble upon oneself chuốc mang điều giận dữ vào thân kéo ra, nhổ ra, rước ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra khổng lồ draw water from the well kéo nước sinh hoạt giếng lên, múc nước ngơi nghỉ giếng lên to lớn draw a tooth nhổ răng khổng lồ draw a nail nhổ đinh with drawn sword gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt nai lưng to draw blood from the vein trích máu sống tĩnh mạch rút ra, suy ra, gửi ra, vén ra, nêu ra lớn draw a lesson from failure đúc rút một bài học từ thảm bại to draw conclusions rút ra những tóm lại to draw comparisons đưa ra đông đảo điểm so sánh; đối chiếu to draw distinctions vạch ra (nêu ra) mọi điểm khác biệt mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...) lớn draw lots mở số to lớn draw a prize trúng số lớn draw the winner rút thăm trúng lĩnh ra, đem ra, kiếm tìm thấy ở to lớn draw one"s salary lĩnh lương khổng lồ draw information from...

Bạn đang xem: Draw là gì

Rước tin tức ở... To draw comfort (consolation) from... Tra cứu thấy nguồn yên ủi ở... To draw inspiration from... Tìm kiếm thấy nguồn cảm xúc ở... (đánh bài) moi lớn draw all the trumps moi tất cả những quân bài chủ của đối thủ, làm cho đối phương điêu đứng do hết quân cờ chủ moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cho cạn hanged, drawn and quartered bị treo cổ, moi gan với phanh thây (tội nhân) calf draws cow bò con bú cạn sữa trườn cái lớn draw fowl mổ moi lòng kê pha (trà), rút đem nước cốt to draw the tea trộn trà (săn bắn) sục (bụi rậm) tìm kiếm thú săn kéo dài to draw wire kéo dãn sợi dây thép vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; biểu đạt (bằng lời) to lớn draw a straight line vun một đường thẳng khổng lồ draw a portrait vẽ một bức chân dung khổng lồ draw a plan dựng lên một kế hoạch, thảo ra một kế hoạch to draw a furrow vun một luống cày viết (séc) lĩnh tiền lớn draw a cheque on a banker viết séc lĩnh tiền ở một chủ ngân hàng hoà, ko phân được hơn lose to draw a game with someone hoà một cuộc chiến với ai a drawn game trận đấu hoà a drawn battle cuộc chiến đấu không phân được rộng thua, trận đấu bất phân thắng bại (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); tất cả mức chìm (bao nhiêu mét) the ship draws two meters nhỏ tàu gồm mức chìm nhị mét (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả nhẵn crikê); đánh (quả nhẵn gôn) trái sang tráinội đụng từ kéo; kéo ra, mang ra, đúc kết hấp dẫn, lôi cuốn, tất cả sức si the play still draws vở kịch còn tồn tại sức thu hút, vở kịch còn lôi cuốn người xem thông (lò sưởi, ống khói...) ngấm nước cốt (trà,,,) (hàng hải) căng gió (buồm) kéo đến, xúm xít đến, bị ham mê đến, bị lôi kéo đến khổng lồ draw round somebody xúm xít kéo đến quanh ai đi to draw towards the door trở về phía cửa to draw to an end (a close) đi mang lại chỗ xong xuôi vẽ (hàng hải) trở (gió) the wind draws aft gió trở thuận (thương nghiệp) ((thường) + on, upon) mang tiền ở, rút chi phí ra to lớn draw upon one"s banker đem tiền sinh hoạt chủ bank (nghĩa bóng) cầu đến, nhờ vào cậy đến, gợi mang đến to draw on one"s memory nhờ mang lại trí nhớ, gợi đến trí lưu giữ (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua chiến mã thi...) khổng lồ draw ahead dẫn đầu to draw away lôi đi, kéo đi (thể dục,thể thao) vứt xa to draw back kéo lùi, giật lùi thoái lui (không thao tác làm việc gì, không gia nhập trận đấu...) to lớn draw down kéo xuống (màn, mành, rèm...) hít vào, hút vào (thuốc lá...) gây nên (cơn tức giận...) lớn draw in thu vào (sừng, móng sắc...) kéo vào, cuốn hút vào (một trào lưu nào...) xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn lại hơn (những ngày liên tiếp) to lớn draw off rút (quân đội); rút lui đem ra, kéo ra, rút ra... (rượu vào thùng..., giày ống...) có tác dụng lạc (hướng chú ý...) to draw on dẫn tới, mang tới đeo (găng...) vào quyến rũ, lôi kéo tới gần spring is drawing on mùa xuân tới ngay gần (thể dục,thể thao) đuổi kịp, đuổi bắt kịp (trong cuộc chạy đua) (thương nghiệp) rút chi phí ra mong đến, nhờ đến, gợi mang đến to draw out nhổ ra kéo ra, rút ra, lấy ra kéo dài (bài nói, bài viết...); dài ra (ngày) (quân sự) biệt phái (một đơn vị...); dàn hàng, dàn trận khai thác, moi ra (một điều túng bấn mật); làm cho (ai) nói ra, làm cho (ai) biểu lộ ra vẽ ra, thảo ra khổng lồ draw out a plan thảo ra một kế hoạch to draw up kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên (động trường đoản cú phãn thân) to draw oneself up đứng trực tiếp đơ, đứng ngay giật (quân sự) sắp đến quân bộ đội thành hàng, dàn mặt hàng thảo (một văn kiện) (+ with) bắt kịp, xua kịp, theo kịp đỗ lại, tạm dừng (xe) the carriage drew up before the door xe chiến mã đỗ lại làm việc trước cửa (+ to) lại gần, đến gần to draw up to the table lại sát bàn to lớn draw a bead on (xem) bead to draw blank sục sạo chẳng thấy thú săn nào, không săn được bé nào; (nghĩa bóng) không bõ bèn gì, không được gì to lớn draw the long bow (xem) bow to lớn draw one"s first breath hiện ra to draw one"s last breath trút hơi thở cuối cùng, chết to draw the cloth dọn bàn (sau khi ăn xong) lớn draw it fine (thông tục) quá chi ly, chẻ tua tóc làm bốn to draw to a head chín (mụn nhọt...) khổng lồ draw in one"s horns thu sừng lại, teo vòi lại; (nghĩa bóng) sút vênh váo, sút lên khía cạnh ta trên đây to draw a line at that làm đến hơn cả như vậy thôi; nhận tới cả như vậy thôi to lớn draw the line ngừng lại (ở một giới hạn nào) không ai đi xa không chỉ có vậy draw it mild! (xem) mild lớn draw one"s pen against somebody viết đả kích ai lớn draw one"s sword against somebody tấn công ai to draw an analogy, a comparison, a parallel between sth and sth so sánh cái gì với vật gì at daggers drawn with sb đối chọi, thù nghịch lớn draw sb"s attention to lớn sth để ý ai về điều gì to draw a distinction between sth và sth khác nhau rõ vật gì với cái gì to draw stumps (môn crickê) nhổ cọc mang lại biết hoàn thành cuộc đùa to draw sb"s teeth khiến cho trở đề nghị vô hại to draw oneself up khổng lồ one"s full height vươn thẳng bạn to draw a veil on sth không nói tới điều gì (do tế nhị) (lý thuyết trò chơi) kéo, rút (bài); vẽ d.

Xem thêm: Bảng Ngọc Master Yi Mùa 12, Cách Lên Đồ Và Bảng Ngọc Master Yi Mới Nhất

A line vẽ mặt đường thẳng
*
/drɔ:/ danh từ bỏ sự kéo; sự thế gắng, sự nỗ lực sức quyến rũ, sức hấp dẫn, mức độ lôi cuốn; người có sức quyến rũ, vật có sức thu hút sự rút thăm; sự mở số; số trúng (thể dục,thể thao) cuộc chiến hoà thắc mắc mẹo (để khai thác ai, cái gì) hễ tác rút súng lục, cồn tác vảy súng sáu to lớn be quick on the draw vảy súng nhanh (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) phần cầm tay của cầu đựng ngoại động từ drew; drawn kéo to lớn draw a net kéo lưới to lớn draw the curtain kéo màn lớn draw a cart kéo xe trườn lớn draw a plough kéo cày kéo, lôi kéo, thu hút, lôi kéo khổng lồ draw somebody aside kéo ai ra một nơi to lớn draw attention đam mê sự chú ý to draw customers lôi cuốn được khách hàng gửi khổng lồ draw a pen across paper gửi quản bút lên trang giấy to draw one"s hand over one"s eyes gửi tay lên đậy mắt hít vào khổng lồ draw a long breath hít một hơi dài co rúm, cau lại with drawn face với nét khía cạnh cau lại đống (cương ngựa); giương (cung) to draw the rein (bridle) gò cương ngựa; (nghĩa bóng) tự kìm nén kéo theo (hậu quả); chuốc lấy (tai hoạ, bực mình...) lớn draw consequences kéo theo phần đông hậu quả lớn draw trouble upon oneself chuốc mang điều khó tính vào thân kéo ra, nhổ ra, đem ra, rút ra, hút ra, trích ra, múc ra lớn draw water from the well kéo nước sinh hoạt giếng lên, múc nước ở giếng lên khổng lồ draw a tooth nhổ răng to lớn draw a nail nhổ đinh with drawn sword gươm rút ra khỏi vỏ, gươm tuốt è cổ khổng lồ draw blood from the vein trích máu ngơi nghỉ tĩnh mạch rút ra, suy ra, đưa ra, vạch ra, nêu ra khổng lồ draw a lesson from failure đúc kết một bài học kinh nghiệm từ thua trận to lớn draw conclusions rút ra những tóm lại to draw comparisons gửi ra đều điểm so sánh; so sánh lớn draw distinctions vạch ra (nêu ra) phần nhiều điểm biệt lập mở (số), rút (thăm); được, trúng (số...) khổng lồ draw lots mở số lớn draw a prize trúng số khổng lồ draw the winner rút thăm trúng lĩnh ra, đem ra, kiếm tìm thấy sống to lớn draw one"s salary lĩnh lương to draw information from... mang tin tức ở... to draw comfort (consolation) from... tìm kiếm thấy nguồn yên ủi ở... lớn draw inspiration from... kiếm tìm thấy nguồn cảm hứng ở... (đánh bài) moi lớn draw all the trumps moi tất cả những quân cờ chủ moi ra (lòng gà...), móc ra, moi hết, làm cho cạn hanged drawn và quartered bị treo cổ, moi gan và phanh thây (tội nhân) calf draws cow bò nhỏ bú cạn sữa bò cái lớn draw fowl phẫu thuật moi lòng gà trộn (trà), rút đem nước cốt to draw the tea pha trà (săn bắn) sục (bụi rậm) tra cứu thú săn kéo dài to lớn draw wire kéo dãn dài sợi dây thép vẽ, vạch, dựng lên, thảo ra; bộc lộ (bằng lời) to draw a straight line vun một đường thẳng to draw a portrait vẽ một bức chân dung khổng lồ draw a plan dựng lên một kế hoạch, thảo ra một planer to lớn draw a furrow vén một luống cày viết (séc) lĩnh chi phí lớn draw a cheque on a blanker viết séc lĩnh tiền ở 1 chủ bank ((thường) cồn tính từ thừa khứ) hoà, ko phân được thua kém to draw a game with someone hoà một trận đấu với ai a drawn game trận đấu hoà a draws battle trận đánh đấu không phân được thảm bại (hàng hải) chìm xuống (bao nhiêu mét); tất cả mức chìm (bao nhiêu mét) the ship draws two metters nhỏ tàu có mức chìm hai mét (thể dục,thể thao) bạt xiên (quả trơn crikê); đánh (quả trơn gôn) quả sang trái nội động từ kéo; kéo ra, đem ra, rút ra hấp dẫn, lôi cuốn, bao gồm sức đắm đuối the play still draws vở kịch còn có sức thu hút, vở kịch còn lôi kéo người xem thông (lò sưởi, ống khói...) ngấm nước cốt (trà, , ,) (hàng hải) căng gió (buồm) kéo đến, túm tụm đến, bị thu hút đến, bị lôi kéo đến lớn draw round somebody túm tụm kéo mang đến quanh ai đi lớn draw towards the door trở về phía cửa lớn draw to an over (a close) đi mang đến chỗ ngừng vẽ (hàng hải) trở (gió) the wind draws aft gió trở thuận (thương nghiệp) ((thường) on, upon) lấy tiền ở, rút tiền ra khổng lồ draw upon one"s banker mang tiền ở chủ ngân hàng (nghĩa bóng) mong đến, nhờ cậy đến, gợi đến lớn draw on one"s memory nhờ mang đến trí nhớ, gợi đến trí nhớ (thể dục,thể thao) dẫn (trong cuộc đua chiến mã thi...) lớn draw ahead đứng vị trí số 1 !to draw away lôi đi, kéo đi (thể dục,thể thao) vứt xa !to draw back kéo lùi, lag lùi rút lui (không làm việc gì, không gia nhập trận đấu...) !to draw down kéo xuống (màn, mành, rèm...) hít vào, hút vào (thuốc lá...) tạo ra (cơn tức giận...) !to draw in thu vào (sừng, móng sắc...) kéo vào, hấp dẫn vào (một phong trào nào...) xuống dần, xế chiều, tàn (ngày); ngày càng ngắn thêm (những ngày liên tiếp) !to draw off rút (quân đội); tháo lui rước ra, kéo ra, rút ra... (rượu vào thùng..., giầy ống...) làm cho lạc (hướng chú ý...) !to draw on dẫn tới, mang tới treo (găng...) vào quyến rũ, lôi kéo tới sát spring is drawing on mùa xuân tới gần (thể dục,thể thao) xua đuổi kịp, đuổi theo kịp (trong cuộc chạy đua) (thương nghiệp) rút chi phí ra cầu đến, nhờ đến, gợi cho !to draw out nhổ ra kéo ra, rút ra, lôi ra kéo dãn dài (bài nói, bài bác viết...); nhiều năm ra (ngày) (quân sự) biệt phái (một solo vị...); dàn hàng, dàn trận khai thác, moi ra (một điều túng bấn mật); khiến cho (ai) nói ra, khiến cho (ai) bộc lộ ra vẽ ra, thảo ra khổng lồ draw out a plan thảo ra một kế hoạch !to draw up kéo lên, rút lên; múc (nước...) lên (động từ bỏ phãn thân) lớn draw oneself up đứng trực tiếp đơ, đứng ngay đơ (quân sự) chuẩn bị quân bộ đội thành hàng, dàn mặt hàng thảo (một văn kiện) ( with) bắt kịp, xua đuổi kịp, theo kịp đỗ lại, tạm dừng (xe) the carriage drew up before the door xe chiến mã đỗ lại sinh sống trước cửa ngõ ( to) lại gần, tới sát to lớn draw up lớn the table lại sát bàn !to draw a bead on (xem) bead !to draw blank lùng sục chẳng thấy thú săn nào, không săn được bé nào; (nghĩa bóng) không ăn thua gì, không được gì !to draw the long bow (xem) bow !to draw one"s first breath hiện ra !to draw one"s last breath trút khá thở cuối cùng, chết !to draw the cloth dọn bàn (sau khi ăn uống xong) !to draw it fine (thông tục) quá bỏ ra ly, chẻ sợi tóc làm tứ !to draw to lớn a head chín (mụn nhọt...) !to draw in one"s horns thu sừng lại, co vòi lại; (nghĩa bóng) bớt vênh váo, bớt lên phương diện ta phía trên !to draw a line at that làm đến hơn cả như vậy thôi; nhận tới mức như vậy thôi !to draw the line chấm dứt lại (ở một số lượng giới hạn nào) không có bất kì ai đi xa hơn thế nữa !draw it mild! (xem) mild !to draw one"s pen against somebody viết công kích ai !to draw one"s sword against somebody tấn công ai
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi