Delicate Là Gì

Anh-Việt Việt-Anh Nga-Việt Việt-Nga Lào-Việt Việt-Lào Trung-Việt Việt-Trung Pháp-ViệtViệt-Pháp Hàn-Việt Nhật-Việt Italia-Việt Séc-Việt Tây Ban Nha-Việt người yêu Đào Nha-Việt Đức-Việt mãng cầu Uy-Việt Khmer-Việt Việt-KhmerViệt-Việt

Bạn đang xem: Delicate là gì

*
*
*

delicate
*

delicate /"delikit/ tính từ thanh nhã, thanh tú, thánh thúdelicate features: nét phương diện thanh tú mỏng manh manh, miếng khảnh, mảnh dẻ; dễ dàng vỡ (đồ thuỷ tinh...)delicate health: mức độ khoẻ mỏng dính manhdelicate china-ware: đồ vật sứ dễ vỡ tinh vi, tinh xảo, tinh tế; khéo léo, vơi nhàng; mượt mạia delicate hand: bàn tay mượt mạia very delicate operation: (y học) một ca mổ cực kỳ tinh vito give a delicate him: nhắc nhở khéo, đề cập khéo tế nhị, cạnh tranh xửa delicate subject: vấn đề tế nhịa delicate stituation: thực trạng khó xử lịch thiệp, khéo (trong biện pháp đối xử), nhã nhặn, tế nhị, ý tứ nhẹ, nhạt, phơn phớt (màu)a delicate colour: màu sắc phơn phớt nhạy bén cảm, thính, nhạya delicate ear: tai thínha delicate balance: cân nhạy ngon; thanh cảnhdelicate food: món ăn thanh cảnh mến yêu chiều chuộng, cảnh vẻ, yểu điệu, ẻo lả mềm yếudelicate living: lối sống cảnh vẻdelicate upbringing: bí quyết dạy dỗ yêu thương chiều chuộng (thơ ca) vui sướng, vui thích, khoái tríLĩnh vực: xây dựngtinh xảo
*

*

Xem thêm: Giải đáp thắc mắc AE888 có uy tín không, xem ngay để biết!

*

delicate

Từ điển Collocation

delicate adj.

VERBS be, feel, look The glasses looked very delicate. Her bones felt as delicate as a bird"s. | become

ADV. extremely, very | quite, rather, somewhat a rather delicate child This is a somewhat delicate subject. | surprisingly He had a surprisingly delicate touch. | politically a politically delicate situation

Từ điển WordNet


adj.

exquisitely fine & subtle và pleasing; susceptible to injury

a delicate violin passage

delicate china

a delicate flavor

the delicate wing of a butterfly

marked by great skill especially in meticulous technique

a surgeon"s delicate touch

of an instrument or device; capable of registering minute differences or changes precisely

almost undetectable with even the most delicate instruments


English Synonym and Antonym Dictionary

syn.: dainty fine fragile frail light mild sensitive soft tenderant.: coarse crude gross indelicate rude
link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi