ĐỀ CƯƠNG TIẾNG ANH LỚP 7 HỌC KÌ 2 NĂM HỌC 2021

Đề cương ôn tập Tiếng Anh 7 cuối kì hai năm 2021 - 2022 là tài liệu cực kì có lợi tổng thích hợp toàn cục kiến thức, những dạng bài bác tập trọng tâm trong lịch trình English 7 tập 2.

Bạn đang xem: Đề cương tiếng anh lớp 7 học kì 2 năm học 2021

Đề cương ôn tập giờ Anh 7 học kì 2 là tư liệu cực kỳ đặc biệt quan trọng giúp cho chúng ta học viên rất có thể ôn tập tốt mang lại kì thi học kì 2 lớp 7 tới đây. Đề cương kiểm tra cuối kì 2 Anh 7 được biên soạn cực kỳ chi tiết, cụ thể với phần đông dạng bài bác tập được trình bày một phương pháp kỹ thuật. Vậy sau đó là văn bản cụ thể Đề cương giờ Anh 7 cuối kì 2, mời các bạn thuộc quan sát và theo dõi tại trên đây.


Đề cưng cửng ôn thi học tập kì 2 môn Tiếng Anh lớp 7 năm 2021


I. Kiến thức giữa trung tâm cuối kì 2 Anh 7

Ôn tập tự vựng Unit 7 – Unit 12

B.GRAMMAR

UNIT 7 TRAFFIC

1. IT indicating distance

Sử dụng “it” làm chủ ngữ để chỉ ở mức cách

Ex: It is about 300 meters from my house to the bus stop.

2. Used to

Sử dụng “used to” nhằm biểu thị một hành vi, một thói quen hoặc một câu hỏi xẩy ra liên tục vào thừa khứ đọng nhưng lại hiện nay không hề nữa

(+)S + used to lớn + V ( ngulặng mẫu)

(-) S+ did not used lớn + V (nguim mẫu)

(?) Did + S + use to + V ( nguim mẫu)

3. Pronunciation /e/ cùng /ei/

Lưu ý Say /sei/ Says /sez/ Said /sed/

UNIT 8 FILMS

1. Tính từ bỏ “ed” cùng “ing”

Một tính từ bỏ hoàn toàn có thể được Ra đời bằng phương pháp thêm “ed” hoặc “ing” sau hễ từ

Ví dụ Interest -> interested, interesting Disappoint -> disappointed, disappointing

- Sử dụng tính trường đoản cú đuôi “ed” để diễn tả cảm giác, cảm xúc của một ai Khi bị một vụ việc, trang bị tác động/

Ví dụ: The film was long, & I was bored

- Sử dụng tính từ đuôi “ing” nhằm biểu thị về đặc điểm của trang bị việc


Ví dụ The film was boring.

2. Từ nối ALTHOUGH, DESPITE/INSPITE OF, HOWEVER, NEVERTHELESS

Mặc dù

Although/ though/eventhough/muchas+mnhđề// Despite/in spiteof +cụmdanhtừ

Tuy nhiên Mệnh đề. However/ Nevertheless,(lốt phẩy) mệnh đề

UNIT 10: SOURCES OF ENERGY

1.Thì sau này tiếp diễn

Diễn tả một vấn đề ĐANG xẩy ra trên một thời điểm khẳng định trong TƯƠNG LAI

(+)S + will be+ V-ing (-) S+ will not be + V-ing (?) Will + S + be + V-ing?

Will not = won’t

Will = shall ( sử dụng mang lại công ty ngữ I, We)

1.Bị cồn của thì tương lai đơn

(+)S + will be+ V3(-) S+ won’t be + V3(?) Will + S + be V3?

- Sử dụng thể tiêu cực Lúc tân ngữ của câu ko quan trọng hoặc đo đắn ai là bạn triển khai hành động, trường hợp fan tiến hành vẫn quan lại vào thì thêm sau “by”

- Sử dụng thể bị động lúc hy vọng nhấn mạnh đồ dùng, Việc được tác động ảnh hưởng.

2.Pronunciation 3 syllables

UNIT 11: TRAVELLING IN THE FUTURE

1.Will (review)

Sử dụng will để mang ra một dự đoán thù trong tương lai.

2. Đại từ sỡ hữu

Subject Pronouns

I

YOU

WE

THEY

HE

SHE

IT

Possessive Adjectives

MY

YOUR

OUR

THEIR

HIS

HER

ITS

Possessive Pronouns

MINE

YOURS

OURS

THEIRS

HIS

HERS

ITS


Đại từ bỏ cài dùng làm sửa chữa mang lại tính trường đoản cú mua cùng danh từ bỏ Khi không muốn lặp lại danh từ bỏ.

Vậy nên ta đề xuất nói danh từ đó trước rồi new sửa chữa.

Lưu ý, bởi vì đại tự cài đặt đang thay thế sửa chữa danh trường đoản cú yêu cầu sẽ không còn lúc nào gồm danh tự sau đại tự cài đặt.

Ex: My father is tall. Theirs (= their father) is short.

1. Ngữ điệu vào câu hỏi

Câu hỏi Yes/No: Lên giọng ở cuối câu.// Câu hỏi H/ WH: hạ giọng ngơi nghỉ cuối câu.

Câu hỏi đuôi: hạ giọng cuối câu đề tìm kiếm tìm sự rượu cồn tình// Lên giọng làm việc cuối câu để hỏi.

UNIT 12 AN OVERCROWDED WORLD

1. So sánh số lượngLittle -> lessFew -> Fewer Many ,much -> more

Số lượng Ít hơn:S+ V+ less + N (ko đếm được)/// S+ V+ fewer + N ( đếm được)

Số lượng những hơn:S+ V+ more ( danh trường đoản cú đếm được với ko đếm được)

2. Câu hỏi đuôi

Lưu ý

1. Câu ra mắt khẳng định, phần hỏi đuôi che định.

Câu reviews đậy định, phần hỏi đuôi khẳng định

2. Phần đuôi chỉ áp dụng những đại tự : I, you, we, they, he, she, it, there

3. Phần đuôi luôn luôn nghỉ ngơi dạng viết tắt

Các trường thích hợp thay thể

Lúc Này đối kháng với TO BE:

- he is handsome, is he? = Anh ấy rất đẹp trai, đúng không?

– You are worry, aren’t you? = Bạn sẽ lo lắng, nên không?

Lúc Này 1-1 cồn từ thường: mượn trợ đụng tự DO hoặc DOES tùy theo công ty ngữ

- They lượt thích me, don’t they?

– she loves you, doesn’t she?

Thì quá khđọng solo cùng với động từ thường: mượn trợ hễ trường đoản cú DID, quá khứ 1-1 với TO BE: WAS hoặc WERE:

- He didn’t come here, did he?– He was friendly, was he?


Thì hiện nay chấm dứt hoặc hiện tại chấm dứt tiếp diễn: mượn trợ đụng tự HAVE hoặc HAS

- They have sầu left, haven’t they?– The rain has stopped, hasn’t they?

Thì sau này đơn- It will rain, won’t it?

1. Nhấn âm ( review)

5 NGUYÊN TẮC – 2 LƯU Ý

1. NGUYÊN TẮC 1: 2 âm tiết

Danh từ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

- Nếu cồn trường đoản cú tận bằng những nóng “ngắn” và “nhẹ” : ow, el, er… thì nhận âm còn lại

2. NGUYÊN TẮC 2: 3 âm tiết

Danh tự, tính từ bỏ : 1st

Động từ:

Các động trường đoản cú 3 âm máu gồm âm máu cuối chưa nguyên lòng dài hoặc nguyên âm song hoặc kết thúc nhiều hơn thế nữa một phú âm thì âm tiết đầu nhấn trọng âm.

Nếu âm tiết cuối chứa nguyên âm ngắn ow, el, er… hoặc chấm dứt không nhiều hơn một nguyên lòng thì âm tiết thứ hai đang dấn trọng âm.

1. NGUYÊN TẮC 3: Từ ghép

Danh từ bỏ, tính từ: 1stĐộng từ: 2nd

2. NGUYÊN TẮC 4: tự 3 âm ngày tiết trlàm việc lên Nhấn âm sản phẩm công nghệ 3 từ bỏ sau tính mang lại trước.

3. NGUYÊN TẮC 5: HẬU TỐ.

Xem thêm: Tên Nhân Vật Hay Trong Game Kiếm Hiệp, Tên Nhân Vật Game Kiếm Hiệp Hay, Bá Đạo Nhất

Các từ bỏ đựng những hậu tố dưới đây âm dìm rơi vào tình thế âm trước nó.

...............

II. các bài luyện tập ôn thi cuối kì 2 giờ Anh 7

A. PRACTICE

I. PHONETICS

1. Choose the word having different ức chế from the others.

1. A. harvest B. parade C. music D. pumpkin

2. A. offer B. prefer C. abroad D. arrive

3, A. famous B. joyful C. usual D. alone

4. A. exist B. avoid C. tư vấn D. notice

5. A. hungry B. disease C. spacious D. danger

6. A. favourite B. pollution C. imagine D. exhausted

7. A. energy B. plentiful C. disappear D. celebrate

8. A. recycle B. description C. contribute D. atmosphere

II. Findthewordwhichhasadifferentsoundinthepartunderlined

1.

A. perform

B.end

C.festival

D.elephant

2.

A.cake

B.celebrate

C.racing

D.candle

3.

A.desert

B.held

C.prefer

D.celebrate

4.

A.those

B.they

C.than

D.Thanksgiving

5.

A.cranberry

B.lantern

C.gather

D.apricot

6. A. abundant B. travelling C. character D. biogas

7. A. diverse B. drive C. invention D. crime

8. A. designs B. sails C.pedals D. pollutes


VOCABULARY AND GRAMMAR

I. Choose and circle the best answer.

1.Many (cultural/ romance/ disappointed/ annoyed) and artistic activities are held as the part of the flower festival in Da Lat.

2. Wind, hydro and solar are (modern/ renewable/ non-renewable/ new) energy sources.

3. Nick washes his h& a lot, (so/ and/ but/ although) he doesn’t have flu.

4. At a seasonal festival, people race down the hill lớn (break/ catch/ buy/ eat) cheese.

5. (When/ How/ Why/ Where) were you born? – In March

6. We will cut down on the use of natural gas because it is (plenty/ limited / available / abundant) và harmful to the environment.

7. Some new energy-saving bulbs (will put /will be putting/will be put /will being put) in the dining-room.

8. Which of the following is NOT non-renewable source of energy ?

A. oil

B. wind

C. natural gas

D. coal

9. The kết thúc of the film was so _____________ that many people cried.

A. boring

B. shocking

C. exciting

D. Moving

10. A ___________ is a film that tries khổng lồ make audiences laugh.

A. sci-fi

B. documentary

C. comedy

D. horror

11. I found the book so ____________ that I couldn’t take my eyes off the screen.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk