Công Thức Tổng Quát Của Những Hợp Chất Anken Là

Anken là hidrocacbon không no, mạch hở, vào phân tử có liên kết đôi C=C làm mất color Brom với thuốc tím KMnO4. Các anken được vận dụng nhiều trong công nghiệp tổng hợp polime cùng những hoá hóa học hữu cơ không giống.

Bạn đang xem: Công thức tổng quát của những hợp chất anken là


Trước đây các em đã có ra mắt về Etilen CH2=CH2 đây đó là 1 Một trong những hợp chất vào dãy Anken. Vậy Anken là gì? bao gồm tính chất hoá học tập và đặc thù vật lý đặc trưng nào? được pha trộn và ứng dụng ra làm sao vào đời sống, họ cùng khám phá qua nội dung bài viết sau đây.

I. AnKen là gì? Công thức cấu trúc và bí quyết call thương hiệu Anken

1. Anken là gì?

- Anken là phần nhiều Hidrocacbon no, mạch hlàm việc trong phân tử tất cả chứa link đôi C=C, bao gồm cách làm phân tử tổng quát là: CnH2n (n≥2).

- Hợp chất vào dãy Anken bao gồm công thức đơn giản dễ dàng tốt nhất là Etilen:CH2=CH2

*
Mô hình cấu tạo phân tử của Etilen C2H4

2. Tên Call của AnKen (danh pháp)

• Tên thông thường: Tên Ankan tất cả cùng nguim tử các bon đổi đuôi -an thành đuôi -ilen

 Ví dụ: C3H6: propilen; C4H8: Butilen; C5H10 Pentilen

Tên rứa thế: Điện thoại tư vấn thương hiệu Theo phong cách sau

+ Chọn mạch đó là mạch C lâu năm độc nhất vô nhị tất cả chứa link đôi

+ Đánh số C mạch thiết yếu từ phía gần liên kết song rộng.

 Cách gọi thương hiệu : địa chỉ nhánh – thương hiệu nhánh – thương hiệu C mạch bao gồm – địa điểm liên kết đôi – en

 Ví dụ:  

*
 : 2-metylbut-2-en

 CH2=CH-CH2-CH3 : but-1-en 

II. Tính chất vật lý của Anken

- Tại ĐK thường, anken từ bỏ C2 cho C4 là hóa học khí. Nhiệt độ sôi, ánh sáng rét chảy tăng theo cân nặng mol phân tử, các anken hầu hết nhẹ hơn nước.

- Anken là phần đông hóa học ko màu hoà chảy xuất sắc trong dầu mỡ chảy xệ với hầu như không chảy nội địa.

III. Tính hóa học hoá học của Anken

- Trong phân tử anken bao gồm link đôi π, links này kém bền (so với liên kết đơn σ) cần Anken bao gồm tính chất đặc thù là tmê say gia bội nghịch ứng cùng, trùng hợp với oxi hóa.

1. Anken bội nghịch ứng cộng hidro (Anken + H2)

 Anken + H2 

*
 Ankan

CH2=CH2 + H2 → CH3-CH3

Tổng quát: CnH2n + H2 → CnH2n+2

2. Anken phản ứng cộng hòa hợp halogene (Cl2 , Br2)

- Etilen bội nghịch ứng với Clo

CH2=CH2 + Cl2 → CH2Cl-CH2Cl (1,2-đicloetan)

- Etilen làm mất đi màu hỗn hợp brom

CH2=CH2 + Br2 → CH2Br-CH2Br (1,2-đibrometan)

Tổng quát: CnH2n + Br2 → CnH2nBr2

* Nhận xét: Dung dịch brom là dung dịch thử dùng để làm nhận ra etilen và anken nói tầm thường. Mức độ phản bội ứng của halogen sút dần dần tự Cl2, Br2, I2.

3. Phản ứng cùng phù hợp Hidro halogenua

Anken + HCl

 CH2=CH2 + HCl → CH3-CH2Cl

*- Lưu ý: Đồng đẳng của etilen Lúc phản ứng sẽ khởi tạo ra tất cả hổn hợp thành phầm tất cả thành phầm bao gồm với sản phẩm phụ (clo nuốm vào những địa điểm khác nhau trong mạch cacbon).

 CH3-CH=CH2 + HCl → 

*

Anken + HBr

 CH2=CH2 + HBr → CH3-CH2-Br

* Lưu ý:

- Theo dãy HCl, HBr, HI làm phản ứng dễ dàng dần.

- Phản ứng cộng HX vào anken bất đối tạo ra tất cả hổn hợp 2 sản phẩm.

- Đối với những anken khác bất đối xứng lúc cùng HX vẫn tuân thủ theo đúng quy tắc Maccôpnhicôp.

- Nếu thực hiện phản bội ứng cộng HBr vào anken có xúc tác peoxit thì thành phầm bao gồm lại ngược luật lệ Maccopnhicop.

* Quy tắc cộng Mac-côp-nhi-côp: Trong bội phản ứng cùng HX vào link bội, nguim tử H ưu tiên cộng vào ngulặng tử Cacbon bậc rẻ rộng, còn ngulặng tử xuất xắc đội ngulặng tử X ưu tiên cùng vào nguyên tử Cacbon bậc cao hơn.

Xem thêm: 【Top 35+】Kiểu Tóc Layer Nam Mặt Tròn Mập Che Khuyết Điểm Đẹp Và Hot Nhất 2021

4. Anken cộng vừa lòng H2O (đun cho nóng, gồm axit loãng xúc tác)

- Phản ứng cùng thích hợp nước của Etilen:

 CH2=CH2 + H2O

*
 CH3-CH2-OH

- Các đồng đẳng của Etilen:

CH3-CH=CH2 + H2O →

*

* Lưu ý: Đối với các anken không giống bất đối xứng khi cùng H2O cũng tuân thủ theo đúng quy tắc Maccôpnhicôp: Nhóm - OH đính thêm vào C bậc cao.

5. Phản ứng trùng hòa hợp của Anken

- Lúc có xúc tác, áp suất cao, đun nóng

nCH2=CH2  (-CH­2–CH2-)n (Polietylen giỏi PE) 

nCH2=CH–CH3  (-CH2–CH(CH3)-)n (Polipropilen hay PP)

 - Sơ đồ dùng bội phản ứng trùng hợp: nA  (B)n 

 - Phản ứng trùng hợp: Là quy trình cộng hòa hợp tiếp tục những phân tử nhỏ như thể nhau hoặc giống như nhau tạo ra thành phân tử mập (đúng theo hóa học cao phân tử).

6. Phản ứng oxi hoá của Anken

a) Anken bội nghịch ứng thoái hóa ko trả toàn

- Tạo thành ancol đa chức bao gồm 2 nhóm -OH hoặc đứt mạch C khu vực nối song sản xuất thành anđehit hoặc axit. 

- Anken làm mất đi màu sắc dung dịch dung dịch tím: Anken + KMnO4

3C2H4 + 2KMnO4 + 4H2O → 3C2H4(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

Tổng quát: 

3CnH2n + 2KMnO4 + 4H2O → 3CnH2n(OH)2 + 2KOH + 2MnO2

* Nhận xét: Anken làm mất màu sắc dung dịch thuốc tím bắt buộc rất có thể dùng hỗn hợp thuốc tím nhằm phân biệt anken.

- Riêng CH2=CH2 còn có làm phản ứng oxi hóa không hoàn toàn tạo nên CH3CHO. 

CH2=CH2 + 1/2O2 

*
CH3CHO

b) Anken phản nghịch ứng cháy (Anken + O2)

- Pmùi hương trình tổng quát: CnH2n + 3n/2O2 → nCO2 + nH2O

* Lưu ý: điểm lưu ý bội phản ứng đốt cháy anken: nCO2 = nH2O.

IV. Điều chế với Ứng dụng của Anken

1. Điều chế Anken

a) Điều chế Anken vào chống thí nghiệm

- Tách nước từ bỏ ancol etylic:

C2H5OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ C2H4 + H2O

- Tổng quát: 

CnH2n+1OH -H2SO4 đặc, ≥ 170C→ CnH2n + H2O

b) Điều chế Anken vào công nghiệp

- Thu từ bỏ nguồn khí chế tao dầu lửa.

- Tách H2 ngoài ankan:

 CnH2n+2

*
 CnH2n + H­2

- Tách HX trường đoản cú dẫn xuất CnH2n+1X:

 CnH2n+1X + NaOH

*
 CnH2n + NaX + H2O

(vào 2 bội phản ứng tách này nên chú ý nguyên tắc tách Zaixep để xác minh thành phầm chính: -OH cùng -X được ưu tiên bóc cùng ngulặng tử H của C bậc cao).

- Tách X2 từ dẫn xuất đihaloren (2 ngulặng tử halogen lắp với 2 nguyên tử C nằm sát nhau):

 CnH2nX2 + Zn 

*
CnH2n + ZnBr2

- Cộng H2 tất cả xúc tác Pd/PbCO3 vào ankin hoặc ankađien:

 CnH2n-2 + H2 → CnH2n

2. Ứng dụng của Anken

- Anken thường được dùng để sản xuất rượu, những dẫn xuất halogene và các chất không giống.

- Để trùng đúng theo polime: polietilen, poliprpilen.

- Etilen còn được dùng có tác dụng trái mau chín.

V. những bài tập về Anken

Bài 1 trang 132 SGK Hóa 11: So sánh anken cùng với ankan về điểm sáng kết cấu với đặc thù hóa học. Cho ví dụ minh họa.

* Lời giải bài 1 trang 132 SGK Hóa 11:

- Về điểm lưu ý cấu tạo: Khác cùng với ankan là phân tử chỉ đựng links σ, phân tử anken còn có đựng 1 link π kỉm bền, dễ dàng gẫy.

- Do kia về đặc điểm hóa học gồm phần khác cùng với ankan (ankan gồm bội nghịch ứng vắt là đặc trưng), anken cho phản nghịch ứng cộng là phản bội ứng đặc trưng.

Ví dụ:

C2H4 + H2 

*
 C2H6

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

C2H4 + HBr → C2H5Br

- Trong khi anken còn mang đến phản bội ứng trùng phù hợp, phản ứng làm mất đi color dung dịch với thuốc tím.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk