Trong đó- R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)- I: cường độ dòng điện qua đoạn mạch (A)- U: điện áp giữa hai đầu đoạn mạch (V)Trường hợp mạch có nhiều điện trở R1, R2 … thì điện áp (hiệu điện thế) giữa ha" /> Trong đó- R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)- I: cường độ dòng điện qua đoạn mạch (A)- U: điện áp giữa hai đầu đoạn mạch (V)Trường hợp mạch có nhiều điện trở R1, R2 … thì điện áp (hiệu điện thế) giữa ha" />

CÔNG THỨC TÍNH NHIỆT LƯỢNG TỎA RA TRÊN ĐIỆN TRỞ

Công thức tính nhiệt độ lượng tỏa ra 

Nhiệt lượng tỏa ra trên năng lượng điện trở được tính bằng cách làm sau

Q = I2Rt

Cùng đứng đầu lời giải tham khảo thêm các bí quyết và bài bác tập tương quan nhé:

Công thức điện trở


Công thức định giải pháp Ôm cho đoạn mạch:

*
cách làm tính nhiệt độ lượng lan ra trên điện trở" width="183">

Trong đó

- R: điện trở tương đương của toàn mạch (Ω)

- I: cường độ chiếc điện qua đoạn mạch (A)

- U: điện áp thân hai đầu đoạn mạch (V)

Trường hòa hợp mạch có nhiều điện trở R1, R2 … thì điện áp (hiệu điện thế) giữa hai đầu mỗi năng lượng điện trở là U1, U2 …cường độ loại điện khớp ứng qua các điện trở là I1, I2 …

Đoạn mạch có các điện trở mắc nối tiếp

- I=I1=I2=…​

- R=R1 + R2 +….

Bạn đang xem: Công thức tính nhiệt lượng tỏa ra trên điện trở

- U=U1 + U2 + …

Đoạn mạch có những điện trở mắc tuy nhiên song

*
bí quyết tính nhiệt lượng tỏa ra trên năng lượng điện trở (ảnh 2)" width="177">

- I=I1 + I2 + …​

- U=U1=U2=…

Nếu gồm 2 năng lượng điện trở mắc tuy vậy song

*
cách làm tính sức nóng lượng tỏa ra trên điện trở (ảnh 3)" width="138">

Nếu gồm 3 điện trở mắc tuy nhiên song

*
bí quyết tính nhiệt lượng tỏa ra trên năng lượng điện trở (ảnh 4)" width="241">

Công thức tính năng lượng điện trở suất

Điện trở suất của một dây dẫn (thường được ký hiệu là ρ) là điện trở của một dây dẫn dài 1m có tiết diện 1m2, nó đặc thù cho vật tư dây dẫn đó, hay như là một cách tổng quát, nó được tính bằng công thức:

*
công thức tính sức nóng lượng lan ra trên điện trở (ảnh 5)" width="64">

Bài tập ví dụ:

*
bí quyết tính nhiệt độ lượng lan ra trên điện trở (ảnh 6)" width="654">

Các dạng bài tập về công thức tính nhiệt lượng

Bài 1: Tính sức nóng lượng cần thiết để đun 5kg nước từ bỏ 15 độ C mang đến 100 độ C trong một chiếc thùng bởi sắt có khối lượng 1,5kg. Biết nhiệt độ dung riêng biệt của nước là 4200 J/kg.K; của sắt là 460 J/kg.K.

Lời giải:


Q=(m1c1 + m2c2) (t2 – t1) = 1843560J

Bài 2: Một bình nhôm khối lượng 0,5kg chứa 4kg nước sinh sống nhiệt độ 20 độ C. Bạn ta thả vào trong bình một miếng fe có trọng lượng 0,2kg đã làm được nung nóng tới 500 độ C. Khẳng định nhiệt độ của nước khi bước đầu có sự cân bằng nhiệt. Mang lại nhiệt dung riêng rẽ của nhôm là 896 J/kg.K; của nước là 4,18 J/kg.K; của fe là 0,46 J/kg.K.

Lời giải:

Phương trình thăng bằng nhiệt:

(mbcb + mncn)(t – t1)= (mscs + mncn)(t2 – t) => t = 22,6 độ C

Bài 3: Một sức nóng lượng kế bằng đồng thau khối lượng 128g cất 210g nước ở ánh nắng mặt trời 8,4 độ C. Người ta thả một miếng kim loại trọng lượng 192g đang nung nóng tới 100 độ C vào nhiệt lượng kế. Xác minh nhiệt dung riêng biệt của chất làm miếng kim loại, biết ánh nắng mặt trời khi bắt đầu có sự cân đối nhiệt là 21,5 độ C. đến nhiệt dung riêng của nước là 4,18.103 J/kg.K; của đồng thau là 0,128.103 J/kg.K.

Lời giải:

Phương trình cân đối nhiệt:

(mđcđ + mncn)(t – t1)= (mklckl + mncn)(t2 – t) => ckl = 777 J/kg.K.

Xem thêm: Bộ Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133 Bao Gồm Những Gì? Hệ Thống Báo Cáo Tài Chính Theo Thông Tư 133

Bài 4: Một bếp điện khi hoạt động thông thường có năng lượng điện trở R = 80Ω và cường độ chiếc điện chạy qua nhà bếp khi sẽ là I = 2,5A.

a) Tính sức nóng lượng mà bếp tỏa ra trong một giây.

b) Dùng bếp điện để đun sôi 1,5l nước bao gồm nhiệt độ ban sơ là 25 độ C thì đang mất trăng tròn phút để hâm sôi nước. Coi rằng nhiệt lượng hỗ trợ để đung nóng nước là bao gồm ích, hãy tính hiệu suất của bếp. Sức nóng dung riêng của nước là C = 4 200J/kg.K.

c) thời hạn sử dụng phòng bếp điện hàng ngày là 3 giờ. Tính tiền điện đề xuất trả vào 30 ngày cho việc sử dụng bếp điện, giả dụ giá 1kW.h là 700 đồng.

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |