CHẤT THAM GIA PHẢN ỨNG TRÙNG NGƯNG LÀ

Chất tham gia phản ứng trùng dừng là H2NCH2COOH (do chất này có hai đội chức – NH2và – COOH có khả năng phản ứng).

Bạn đang xem: Chất tham gia phản ứng trùng ngưng là


Cho các chất sau: Tinh bột; glucozơ; saccarozơ; xenlulozơ; fructozơ. Số chất không tham gia bội phản ứng tráng gương là


Etyl fomat là chất có mùi thơm không độc được sử dụng làm hóa học tạo mùi hương trong công nghiệp thực phẩm. Phân tử khối của etyl fomat là


Cho những chất: HCOOCH3, CH3COOH, CH3COOCH=CH2, CH3CH2CHO, (COOCH3)2. Số chất trong hàng thuộc loại este là


Cho các phát biểu sau:a. Rất có thể dùng nước brom để phân minh glucozơ và fructozơ.b. Trong môi trường xung quanh axit, glucozơ cùng fructozơ rất có thể chuyển hóa lẫn nhau.c. Có thể phân biệt glucozơ cùng fructozơ bằng phản ứng với hỗn hợp AgNO3 trong NH3.d. Vào dung dịch, glucozơ cùng fructozơ rất nhiều hòa tan Cu(OH)2 ở ánh sáng thường đến dung dịch màu xanh da trời lam.e. Trong dung dịch, fructozơ tồn tại chủ yếu dạng mạch hở.f. Vào dung dịch, glucozơ tồn tại chủ yếu ở dạng mạch vòng 6 cạnh (dạng α và β ).Số phát biểu đúng là


Câu 6:


X với Y đông đảo là α-amino axit no, mạch hở và tất cả cùng số nguyên tử cacbon vào phân tử. X có một đội –COOH và một đội nhóm –NH2còn Y bao gồm một nhóm–NH2và hai đội –COOH. đem 0,25 mol tất cả hổn hợp Z bao gồm X với Y tính năng với hỗn hợp NaOH hoàn toản thu được dung dịch cất 40,09 gam hóa học tan có hai muối hạt trung hòa. Cũng rước 0,25 mol hỗn hợp Z ngơi nghỉ trên công dụng với hỗn hợp HCl hoàn toản thu được dung dịch chứa 39,975 gam có hai muối. Phần trăm khối lượng X trong các thành phần hỗn hợp Z là


Câu 7:


Khi thủy phân chất phệ X trong hỗn hợp NaOH chiếm được glixerol và 3 muối natri. Số đồng phân của X là


Câu 8:


Chất mập nào tiếp sau đây ở tâm trạng rắn ở đk thường?


Câu 9:


Este nào dưới đây có mùi thơm của chuối chín?


Câu 10:


Cho những phát biểu sau về cacbohiđrat:

(1) Glucozơ và saccarozơ phần đông là hóa học rắn có vị ngọt, dễ dàng tan trong nước.

(2) Tinh bột cùng xenlulozơ phần đa là polisaccarit.

(3) hỗn hợp glucozơ với saccarozơ hầu như hòa rã Cu(OH)2ở nhiệt độ thường, sản xuất phức màu xanh lam thẫm.

(4) khi thủy phân trọn vẹn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ nhận được một các loại monosaccarit duy nhất.

Xem thêm: Mua Hình Xăm Nước Tattoo Thời Trang 50, Hình Xăm Giả Là Gì

(5) Khi đun nóng glucozơ với hỗn hợp AgNO3trong NH3dư nhận được Ag.

(6) Glucozơ với saccarozơ đều tính năng với H2(xúc tác Ni, đun nóng) chế tác sobitol.

Số tuyên bố đúng là


Câu 11:


Chất nào bên dưới đây có khả năng tham gia bội nghịch ứng tráng gương?


Câu 12:


Đun nóng m gam một este mạch hở, 1-1 chức X với 200 ml dung dịch NaOH 0,5M đến phản ứng trọn vẹn rồi cô cạn dung dịch thu được 5,68 gam hóa học rắn khan cùng ancol Y. Mang đến lượng Y trên phản nghịch ứng hết với CuO (to) rồi lấy anđehit thu được tiến hành phản ứng tráng bạc đãi với lượng dư AgNO3/ NH3thu được 17,28 gam Ag.

Kết luận đúng về X là


Câu 13:


Xà phòng hoá hoàn toàn 17,6 gam các thành phần hỗn hợp 2 este là etyl axetat cùng metyl propionat bằng số lượng vừa đủ V (ml) hỗn hợp NaOH 0,5M. Giá trị V đã dùng là


Câu 14:


Cho a mol chất phệ X cùng hợp buổi tối đa cùng với 3a mol Br2. Đốt cháy a mol X được b mol H2O và V lít CO2(đktc). Biểu thức liên hệ giữa V, a và b là


Câu 15:


tổng thể nguyên tử hiđro vào một phân tử axit glutamic là


Hỏi bài bác
*

Trang web chia sẻ nội dung miễn tầm giá dành cho tất cả những người Việt.

tư liệu theo lớp bài viết theo lớp
chế độ

reviews về công ty

chế độ bảo mật

Điều khoản dịch vụ


links

khóa đào tạo và huấn luyện bài giảng

Hỏi đáp bài bác tập

Giải bài bác tập những môn

cỗ đề trắc nghiệm những lớp

Thư viện thắc mắc

tài liệu miễn tầm giá

Thông tin lao lý


liên hệ với cửa hàng chúng tôi

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, vn

vietjackteam
gmail.com

*
*


- bạn đại diện: Nguyễn Thanh Tuyền

link tải 567 live app | W88Vuive | tải app qqlive apk |

https://789betvi.co/