Chart Là Gì

chart tức thị gì, định nghĩa, những sử dụng cùng ví dụ trong tiếng Anh. Giải pháp phát âm chart giọng bạn dạng ngữ. Từ bỏ đồng nghĩa, trái nghĩa của chart.

Bạn đang xem: Chart là gì


Từ điển Anh Việt

chart

/tʃɑ:t/

* danh từ

(hàng hải) bạn dạng đồ đi biển, hải đồ

bản đồ

đồ thị, biểu đồ

a weather chart: đồ gia dụng thị thời tiết

* ngoại động từ

vẽ hải đồ; ghi vào hải đồ

vẽ thiết bị thị, lập biểu đồ

chart

(Tech) biểu đồ, vật dụng thị

chart

biểu (đồ)

arithmetics c. Biểu đồ vật những đổi khác số lượng

circular c. Biểu đồ dùng vuông

control c. Phiếu kiểm tra

dot c. Biểu đò điểm

double logarithmic c. Bạn dạng đồ có xác suất xích lôga ở hai trục

efficiency c. Biểu hàng hiệu suất, công suất biểu đồ

impedance c. đồ vật thị tổng trở

logarithmic c. (thống kê) biểu thứ lôga

percentile c. (thống kê) mặt đường phân phối

recorder c. Bảng ghi, biểu đồ dùng ghi


Từ điển Anh Việt - siêng ngành

chart

* ghê tế

bản đồ

bản đồ đi biển

biểu đồ

đồ thị

hải đồ

* kỹ thuật

ảnh mẫu

bản đồ

bảng

bảng tính

biểu đồ

biểu đồ hành trình

đồ thị

đồ thị liên tục

giản đồ

hải đồ

lập biểu đồ

sơ đồ

vẽ đồ thị

giao thông và vận tải:

bản đồ (đạo hàng)

xây dựng:

bản đồ đi biển

đo lập bản đồ

đưa vào bản đồ

toán và tin:

biểu (đồ)

y học:

biều đồ, giun đồ, đồ thi


Từ điển Anh Anh - Wordnet


*

Enbrai: học từ vựng giờ Anh
9,0 MB
Học từ bắt đầu mỗi ngày, luyện nghe, ôn tập cùng kiểm tra.
*

*

Từ điển Anh Việt offline
39 MB
Tích vừa lòng từ điển Anh Việt, Anh Anh cùng Việt Anh với tổng số 590.000 từ.

Xem thêm: U30 Là Gì - Lạm Dụng Và Sử Dụng Sai Tiếng Nước Ngoài


*

Từ liên quan
Hướng dẫn biện pháp tra cứu
Sử dụng phím tắt
Sử dụng phím để đưa con trỏ vào ô tra cứu kiếm và để tránh khỏi.Nhập từ phải tìm vào ô tìm kiếm kiếm với xem những từ được lưu ý hiện ra mặt dưới.Khi bé trỏ đang bên trong ô tìm kiếm kiếm,sử dụng phím mũi thương hiệu lên <↑> hoặc mũi tên xuống <↓> để di chuyển giữa các từ được gợi ý.Sau đó thừa nhận (một lần nữa) nhằm xem cụ thể từ đó.
Sử dụng chuột
Nhấp con chuột ô tìm kiếm hoặc hình tượng kính lúp.Nhập từ đề nghị tìm vào ô tra cứu kiếm cùng xem các từ được lưu ý hiện ra bên dưới.Nhấp con chuột vào từ muốn xem.
Lưu ý
Nếu nhập trường đoản cú khóa thừa ngắn bạn sẽ không thấy được từ bạn muốn tìm trong list gợi ý,khi đó bạn hãy nhập thêm các chữ tiếp sau để hiển thị từ chính xác.
Privacy Policy|Google Play|Facebook|Top ↑|
*

link tải 567 live app | tải app qqlive apk | ghế massage atochi