Bộ đề thi giữa học kì 1 môn sinh vật học lớp 9 năm 2022 – 2023

Bạn đang xem: Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023 TRONG vothisaucamau.edu.vn

Đề kiểm tra giữa học kì 1 tháng 9 năm 2022 – 2023 là tài liệu vô cùng hữu ích mà trường THPT Chuyên Lê Hồng Phong xin giới thiệu tới quý thầy cô và các bạn học sinh lớp 9 tham khảo.

Đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 gồm 2 câu hỏi ôn tập giữa kì 2 với bảng ma trận đề thi có lời giải chi tiết. Thông qua 2 đề thi giữa học kì 1 lớp 9 giúp các em học sinh nhanh chóng làm quen với cấu trúc đề thi và ôn tập để đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm: Đề thi giữa học kì 1 môn Hóa học , Đề thi giữa học kì 1 môn Văn, Toán 9. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn theo dõi và tải về tại đây

Ma trận đề thi giữa kì 1 Sinh tháng 9 năm 2022

NỘI DUNG MỨC ĐỘ TIN CẬY
nhận dạng KIẾN THỨC SỬ DỤNG THẤP CÔNG DỤNG CAO
Chương I

Thí nghiệm của MenĐen

– Nêu các khái niệm: kiểu gen, kiểu hình, thuần chủng, các cặp tính trạng tương phản, di truyền, biến dị…

– Nêu nội dung: phép lai, kết quả và quy luật lai 1 cặp tính trạng, 2 cặp tính trạng của Menđen.

– Xác định kết quả nghiên cứu.

Nêu kết luận thí nghiệm của Menden.

10 câu

(4 điểm)

7 câu (3 điểm) 3 câu (1 điểm)
Chương II

nhiễm sắc thể

Biết số lần phân chia tế bào và các giai đoạn của quá trình nguyên phân và giảm phân.

Liệt kê bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội 2n của một số loài.

Quá trình phát sinh giao tử đực và cái ở động vật. Tính số lượng nhiễm sắc thể trong các kỳ nguyên phân và giảm phân.

Tính số hồng cầu tạo ra trong quá trình nguyên phân.

7 câu

(4 điểm)

3 câu (1 điểm) 1 câu (2 điểm) 3 câu (1 điểm)
Chương III

DNA và gen

Viết cấu trúc của một phân tử ADN.

Tính số lượng nuclêôtit từng loại của phân tử ADN.

1 câu

(2 điểm)

1 câu (2 điểm)
tổng cộng

Số câu: 18

điểm 10

Tỉ lệ %

10 câu

4 điểm

40%

4 câu

3 điểm

30%

1 câu

2 điểm

20%

3 câu

1 điểm

mười%

Kiểm tra giữa kỳ 1 Sinh tháng 9 năm 2022

I. TRẮC NGHIỆM (5 điểm) chọn câu trả lời đúng nhất

Câu 1: Kiểu gen nào sau đây được coi là thuần chủng?

A. Aa

B. AA và Aa

C. AA và aa

D. AA, Aa và aa

Câu 2: Kiểu hình là gì?

A. Là hình thức phong cách của một người

B. Là tổ hợp các tính trạng ngoại hình

C. Là hình dạng của cơ thể

D. Là tổ hợp của tất cả các gen trong tế bào cơ thể

Câu 3: Thế nào là một cặp tính trạng?

A. Phép lai trong đó lai một cặp bố mẹ thuần chủng về một cặp tính trạng tương phản.

B. Phép lai mà bố mẹ lai khác nhau về một cặp tính trạng tương phản

C. Phép lai mà bố mẹ lai khác nhau về một cặp tính trạng

D. Lai giữa bố mẹ thuần chủng, dị hợp về một cặp tính trạng.

Câu 4: Khi lai cây mẹ thuần chủng mang một cặp tính trạng tương phản thì:

A. F1 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

B. F2 phân li theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

C. F1 đồng hợp tử về tính trạng của bố mẹ, F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ 3 trội: 1 lặn

D. F2 phân li tính trạng theo tỉ lệ trung bình 1 trội : 1 lặn

Câu 5: Trên cơ sở lai một cặp tính trạng, Mendel đã phát hiện:

A. Quy luật phân li

B. Quy luật đồng tính và quy luật phân li

C. Luật phân loại độc lập

D. Luật đồng tính luyến ái

Câu 6: Theo Mendel, nội dung của quy luật phân li là

A. Mỗi nhân tố di truyền (gen) của cặp phân li thành từng giao tử với xác suất bằng nhau nên mỗi giao tử chỉ chứa một nhân tố di truyền (alen) của bố hoặc mẹ.

B. F2 có tỉ lệ kiểu hình trung bình là 3 trội: 1 lặn

C. F2 có tỉ lệ kiểu hình trung bình là 1:2:1

D. Ở thể dị hợp, tính trạng trội át hoàn toàn tính trạng lặn

Câu 7: Ở hai cặp gen của Mendel, khi FUSD_{1}$ lai với nhau để tìm ra kiểu hình thì sẽ xảy ra hiện tượng gì?

A. 3 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn

B. 4 vàng, trơn: 4 vàng, nhăn: 1 xanh, trơn: 1 xanh, nhăn

C. 1 vàng trơn : 1 vàng nhăn : 1 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn

D. 1 vàng, trơn: 1 xanh, nhăn

Câu 8: Điều kiện cơ bản để cơ thể lai F1 biểu hiện một tính trạng trong một cặp tính trạng tương phản của bố hoặc mẹ là

A. Bố mẹ phải thuần chủng

B. Bố mẹ thuần chủng, tính trạng trội hoàn toàn

C. Tổng tỉ lệ kiểu hình ở F2 phải là 4

D. Phải có nhiều F1. lai giống

Câu 9: Phép lai tạo ra con lai đồng tính, tức là chỉ có 1 kiểu hình

A. AABb x AABb

B. AaBB x Aabb

C. AAbb x aaBB

D. Aabb x aabb

Câu 10: Từng NST kép phân li ở tâm động thành 2 NST đơn phân li ở 2 cực của tế bào. Các nhiễm sắc thể bắt đầu tháo xoắn. Quá trình này diễn ra ở kì nào của nguyên phân?

A. Lần sau

B. Giữa kỳ

C. Kỳ hạn cuối cùng

D. Kỳ đầu tiên

Câu 11: Điều gì đúng về quá trình giảm phân ở tế bào?

A. Nhiễm sắc thể nhân đôi 2 lần và phân chia 1 lần

B. Nhiễm sắc thể nhân đôi một lần và phân chia hai lần

C. Nhiễm sắc thể nhân đôi một lần, phân chia một lần

D. Nhiễm sắc thể nhân đôi và phân chia hai lần

Câu 12: Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội của người là

A. 2n=8NST

B. 2n=22NST

C.2n=44NST

D. 2n=46NST

Câu 13: Kết quả của quá trình nguyên phân ở kì giữa của nhiễm sắc thể là gì?

A. 2n (đơn).

B. n (đơn).

C. n (gấp đôi)

D. 2n (kép).

Câu 14: Một loài có 2n= 20 nhiễm sắc thể. Có 30 tế bào của loài này tham gia giảm phân tạo thành giao tử đực, hỏi tổng số tế bào con ở kì 2 của giảm phân II có bao nhiêu NST? nhà nước duy nhất?

A.60

B. 80

C.120

mất 20

Câu 15: Tính số hồng cầu được tạo ra sau 2 lần nguyên phân.

A. 2

B 4

C. 8

mất 16

II. MỤC TIÊU: (5 điểm)

Câu 16: (1 điểm) Kết quả phép lai có tỉ lệ kiểu hình là 9 : 3 : 3 : 1. Xác định kiểu gen của phép lai trên?

Câu 17: (2pts) So sánh quá trình tạo giao tử đực và cái ở động vật? Tính số tế bào sau 1 lần nguyên phân của 1 tế bào mầm?

Câu 18: (2 điểm)

Một. Cho một mạch đơn của phân tử ADN có sự sắp xếp như sau:

– A – T – G – X – T – A – G – T – X-

Viết trình tự các đoạn ADN còn lại.

b. Tính số nuclêôtit từng loại (A, T, G, X) biết tổng số nuclêôtit của ADN là 2000nu và loại A chiếm 25%

Đáp án đề thi giữa học kì 1 môn Sinh lớp 9

I. TRẮC NGHIỆM: (5 điểm, mỗi câu trả lời đúng được 0,33 điểm, vòng 3 đúng 3 câu)

Câu Trước hết 2 3 4 5 6 7 số 8 9 mười 11 thứ mười hai 13 14 15
Hồi đáp ĐỂ DI CHUYỂN MỘT ĐỂ DI CHUYỂN MỘT MỘT MỘT ĐỂ DI CHUYỂN DỄ DỄ MỘT ĐỂ DI CHUYỂN

II. TỰ LUẬN: (5 điểm) Hướng dẫn chấm điểm

Câu Nội dung Điểm
16 P: AABB x aabb

F1: 100% AaBb

F2: F1xF1: AaBb x AaBb

9A-B-:3A-bb:3aaB-:1aabb

0,25

0,25

0,25

0,25

17 – Giống nhau:

Tất cả đều là phân bào.

+ Đều trải qua các kì: kì đầu, kì giữa, kì II, kì cuối.

Các nhiễm sắc thể tự nhân đôi một lần trong kỳ trung gian.

– Đặc sắc:

nguyên phân giảm phân
Xảy ra ở tế bào sinh dưỡng và tế bào sinh sản

+ Một lần phân bào

+ Có sự phân li đồng đều của các cặp NST tương đồng ở 2 cực của tế bào (ở kì sau)

+ 1 tế bào mẹ (2n) nguyên phân 1 lần tạo ra 2 tế bào con, mỗi tế bào con có bộ NST lưỡng bội (2n).

Xảy ra ở tế bào sinh dục trưởng thành.

giáo dục thô sơ (giai đoạn chưa trưởng thành)

Gồm 2 lần phân bào liên tiếp.

+ Có sự phân li độc lập và liên kết tự do của các cặp NST tương đồng ở 2 cực của tế bào (ở kì sau của giảm phân I)

+ 1 tế bào mẹ (2n) giảm phân tạo ra 4 tế bào

tế bào con, mỗi tế bào có bộ nhiễm sắc thể đơn bội (n).

0,5

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

0,25

18 Một. – T – A – X – G – A – T – X – A – G-

b. A=T=500, G=X=500

Trước hết

Trước hết

……………………..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung đề thi

Bản quyền bài viết thuộc về THPT Sóc Trăng.Edu.Vn. Mọi sao chép đều là gian lận!

Nguồn chia sẻ: thptsoctrang.edu.vn

Bạn xem bài Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023 Bạn phát hiện ra lỗi đã khắc phục chưa?, nếu chưa hãy comment về Bộ đề thi giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023 dưới đây để trường THCS Võ Thị Sáu có nội dung thay đổi & hoàn thiện hơn cho các em ! Cảm ơn quý vị đã ghé thăm Website: vothisaucamau.edu.vn của trường THCS Võ Thị Sáu

Nhớ dẫn nguồn bài viết này: Bộ đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Sinh học lớp 9 năm 2022 – 2023 của website vothisaucamau.edu.vn

Thể loại: Văn học

Danh Mục: Ngữ Văn

Web site: https://daichiensk.com/

Tham Khảo Thêm:  Mùng 1 có nên tắm không và những điều nên kiêng kỵ trong những ngày đầu năm mới

Related Posts

Cách định vị điện thoại bằng Gmail khi bị mất chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tìm điện thoại bị mất bằng Gmail chính xác nhất Nếu điện thoại của bạn bị mất, bạn có thể sử dụng Gmail Finder…

Cách phát hiện SIM điện thoại bị theo dõi chính xác nhất

Hiểu rồi Cách tra đúng sim điện thoại chính xác nhất Kết quả theo dõi là không thể đoán trước. Vì vậy, bạn cần biết cách tìm…

Sự kiện báo danh Liên Quân là gì? Cách báo danh Liên Quân hiệu quả mà game thủ cần phải biết

Hiểu rồi Hiện tượng đặt tên Liên Quân là gì? Người chơi cần biết cách báo đúng tên đoàn Bạn là fan của game Liên Quân? Bạn…

Log acc là gì? Log acc được dùng trong trường hợp nào?

Hiểu rồi Nhật ký acc là gì? Log acc được sử dụng trong những trường hợp nào? Log acc là từ quen thuộc với nhiều người dùng…

Xanh trong Liên Quân là gì? Cách dễ dàng dành chiến thắng khi bạn đang xanh

Hiểu rồi Màu xanh trong Liên minh là gì? Cách dễ nhất để giành chiến thắng khi bạn còn xanh Trong quá trình chơi, người chơi sẽ…

Douyin là gì? Douyin có đơn giản là phiên bản TikTok Trung Quốc

Hiểu rồi Doyin là gì? Duyin đơn giản là phiên bản tiếng Trung của TikTok. Có thể bạn đã nghe ở đâu đó rằng Duyin là một…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *