Big fish games collection free download

*

Download Big Fish Games miễn phí - Phần mềm cung cấp bời Vovan giúp cung cấp Key cho các trò chơi Big Fish Games mà không cần đến phần mềm khác


Tổng quan phần mềm Big Fish Games Cung cấp Key cho hơn 4723 trò chơi:

Big Fish Games mà chúng tôi chia sẻ này là phần mềm cung cấp bời Vovan giúp cung cấp Key cho các trò chơi Big Fish Games mà không cần đến phần mềm khác. Như nhiều người yêu thích game cũng biết là Big Fish Games mang đến trải nghiệm chơi game tuyệt vời và hấp dẫn được xây dựng trên nền tảng xuất bản độc quyền của nó. Công ty có trụ sở tại Seattle, WA, với một văn phòng khu vực tại Oakland, CA, và là một phần của Aristocrat Leisure Limited.

Bạn đang xem: Big fish games collection free download

*

Big Fish Games - Cung cấp Key cho hơn 4723 trò chơi

Nếu bạn thích các trò chơi BigFish Games và bạn cần chìa khóa cho những đồ chơi này, không muốn sử dụng các bản vá và các loại thuốc khác, thì bạn có thể sử dụng một máy phát như vậy từ Vovan, cho phép bạn lấy chìa khóa cho hơn 2500 đồ chơi của công ty này. Bên trong kho lưu trữ có một video về cách sử dụng trình tạo, tôi sẽ giải thích cho bạn bằng một vài từ.

Chúng tôi đã cài đặt trò chơi, khởi động trình tạo, chọn trò chơi từ danh sách, sau đó nhấp vào nút Open reg Dialog, tìm trò chơi trên đĩa cứng và mở tệp .exe sẽ khởi chạy nó (tệp bị ẩn, vì vậy chúng tôi hiển thị các biểu tượng ẩn)Sau khi chúng tôi chờ đợi, một cửa sổ mở ra với yêu cầu chỉ định khóa, sao chép giá trị Dấu vân tay từ cửa sổ này và dán vào trình tạo của chúng tôi, cho biết tên của chúng tôi, lấy khóa, sao chép vào cửa sổ yêu cầu chỉ định khóa, nhấp vào đó và trò chơi được kích hoạt . Xin lưu ý rằng chìa khóa phù hợp với tất cả các đồ chơi.

Các tính năng Big Fish Games Keygen

Một phần mềm duy nhất, nhỏ gọn cung cấp hàng nghìn Key cho các trò chơiGiao diện đơn giảnDễ dàng sử dụng

Danh sách các trò chơi được hỗ trợ:

1. Romancing the Seven Wonders: Taj Mahal2. The Tarot"s Misfortune3. Dragon Empire4. Aveyond: The Lost Orb5. Aveyond: The Lost Orb Strategy Guide6. Alice"s Tea Cup Madness7. Empress of the Deep: The Darkest Secret8. Awakening: The Dreamless Castle9. Diner Dash 5: Boom Collector"s Edition10. Awakening: The Dreamless Castle Strategy Guide11. Travels With Gulliver12. Rhiannon: Curse of the Four Branches13. Rhiannon: Curse of the Four Branches Strategy Guide14. Black Circle: A Carol Reed Mystery15. Miriel The Magical Merchant16. Shaman Odyssey: Tropic Adventure17. Millennium 2: Take Me Higher18. Secret Mission: The Forgotten Island19. Ice Gems20. Escape from Lost Island21. Treasure Seekers: Follow the Ghosts Collector"s Edition22. Pathfinders: Lost at Sea23. Pathfinders: Lost at Sea Strategy Guide24. 3 Cards to Dead Time25. Press Your Luck26. Apparitions: Kotsmine Hills27. Love Story: Letters from the Past Strategy Guide28. Love Story: Letters from the Past29. Nightfall Mysteries: Curse of the Opera30. Nightfall Mysteries: Curse of the Opera Strategy Guide31. Farm Mania 232. Simplz: Zoo33. Brain Games: Chess34. Hidden Identity: Chicago Blackout35. The Price is Right 201036. Eden"s Quest: The Hunt for Akua37. Public Enemies: Bonnie and Clyde38. Time Riddles: The Mansion39. Road to Riches 240. Cute Knight Kingdom41. Diner Dash 5: Boom42. Diner Dash 5: Boom! Strategy Guide43. Farm Frenzy 3: Ice Age44. Potion Bar45. Dark Parables: Curse of Briar Rose Collector"s Edition46. It"s all about masks47. Strimko48. Architect: Episode 149. Doors of the Mind: Inner Mysteries50. Doors of the Mind: Inner Mysteries Strategy Guide51. Vampireville52. 2 Tasty53. The Palace Builder54. Drugstore Mania55. Alice in Wonderland56. Brain Games: Mahjongg57. Engineering: The Mystery of the Ancient Clock58. Joan Jade and the Gates of Xibalba59. Leeloo"s Talent Agency60. Millennium Secrets: Emerald Curse61. Treasure Seekers: Follow the Ghosts62. Treasure Seekers: Follow the Ghosts Strategy Guide63. Millennium Secrets: Emerald Curse Strategy Guide64. FreeCell Wonderland65. Isidiada66. Nora Roberts Vision in White67. The Lost Cases of 221B Baker St68. Memory Clinic69. Nat Geo Traveler: Italy70. The Enchanted Kingdom: Elisa"s Adventure71. Incredible Express72. Unexpected Journey73. QuantZ74. Happyville: Quest for Utopia75. Dark Parables: Curse of Briar Rose76. Dark Parables: Curse of Briar Rose Strategy Guide77. Mr. Puzzle78. Island: The Lost Medallion79. Hidden Mysteries: The Fateful Voyage: Titanic80. Little Folk of Faery81. Settlement: Colossus82. My Life Story83. Lamp of Aladdin84. Chicken Invaders 3: Revenge of the Yolk Easter Edition85. The Mystery of the Crystal Portal: Beyond the Horizon86. The Mystery of the Crystal Portal: Beyond the Horizon Strategy Guide87. Crystal Cave: Lost Treasures88. Captain Space Bunny89. Atlantis Evolution90. I Spy Mystery91. Mind"s Eye: Secrets of the Forgotten92. Royal Envoy Collector"s Edition93. Super Granny 594. Dominic Cranes Dreamscape Mystery95. Haunted Manor: Lord of Mirrors96. Haunted Manor: Lord of Mirrors Strategy Guide97. Haunted Manor: Lord of Mirrors Collector"s Edition98. Fashion Boutique99. Treasures of the Serengeti100. Zhu Zhu Pets101. Love & Death: Bitten Strategy Guide102. Love and Death: Bitten103. Art of Murder: Hunt for the Puppeteer104. Dora the Explorer: Swiper"s Big Adventure!105. Hidden Wonders of the Depths 3: Atlantis Adventures106. Crime and Punishment: Who Framed Raskolnikov107. Mall-a-Palooza108. Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion Strategy Guide109. Nancy Drew: Message in a Haunted Mansion110. Mystic Gallery111. Masquerade Mysteries: The Case of the Copycat Curator112. Mystery P.I.: The London Caper113. Virtual Villagers: The Tree of Life114. Unsolved Mystery Club: Amelia Earhart115. Love Chronicles: The Spell Collector"s Edition116. Dream Day Wedding Bella Italia117. BugBits118. Unsolved Mystery Club: Amelia Earhart Strategy Guide119. Little Noir Stories: The Case of the Missing Girl120. Tropical Fish Shop: Annabel"s Adventure121. Master Wu and the Glory of the Ten Powers122. Deadly Sin123.

Xem thêm: Stroke Volume Là Gì - Y Khoa Hue Hai Ngoai

Cruise Clues: Caribbean Adventure124. Ranch Rush 2 Collector"s Edition125. Deadtime Stories126. Barnyard Sherlock Hooves127. Life Quest128. Eternity129. Eternity Strategy Guide130. Magic Encyclopedia: Illusions131. Lisa"s Fleet Flight132. Lilly and Sasha: Curse of the Immortals133. Oriental Dreams134. Escape the Lost Kingdom135. Escape the Lost Kingdom Strategy Guide136. Family Farm: Fresh Start137. Royal Envoy138. Royal Envoy Strategy Guide139. Love Chronicles: The Spell140. Love Chronicles: The Spell Strategy Guide141. KrissX142. Trial of the Gods: Ariadnes Journey143. Bato: Treasures of Tibet144. My Beautiful Vacation145. Mystery Cruise146. Crazy Machines: Inventor Training Camp147. Hamlet148. Chains149. Sally"s Studio Collector"s Edition150. Magicville: Art of Magic151. Youda Safari152. Lost Lagoon: The Trail of Destiny153. Pizza Chef 2154. Art Stories155. World Riddles: Animals156. Tiger Eye: Part I: Curse of the Riddle Box157. Journalist Journey: The Eye of Odin158. KaromatiX: The Broken World159. Strange Cases: The Lighthouse Mystery Collectors Edition160. Robinson Crusoe and the Cursed Pirates161. The Heritage162. Zumas Revenge: Adventure163. Hotel164. Mahjongg: Ancient Egypt165. I Spy Fantasy166. Farm Frenzy 3: Russian Roulette167. Ranch Rush 2: Sara"s Island Experiment168. Buried in Time169. Special Enquiry Detail: The Hand that Feeds170. PuppetShow: Souls of the Innocent Collectors Edition171. Sally"s Studio172. Antique Road Trip USA173. Faded Reality174. The Inquisitor175. Farm Craft 2176. Strange Cases: The Lighthouse Mystery177. Deep Blue Sea 2178. Puzzle Bots179. Mysterious Travel: The Magic Diary180. Explorer: Contraband Mystery181. Hotdog Hotshot182. Jewel Charm183. Boulder Dash: Pirate"s Quest184. Posh Boutique185. Flux Family Secrets: The Rabbit Hole Collectors Edition186. World Mosaics 3: Fairy Tales187. Midnight Mysteries: The Salem Witch Trials Strategy Guide188. Midnight Mysteries: The Salem Witch Trials189. PuppetShow: Souls of the Innocent Strategy Guide190. PuppetShow: Souls of the Innocent191. Burger Bustle192. King"s Legacy193. Little Space Duo194. Miriel"s Enchanted Mystery195. The Mysterious Past of Gregory Phoenix196. The Crop Circles Mystery197. The Crop Circles Mystery Strategy Guide198. Cleopatra: A Queen"s Destiny199. Agatha Christie: 4:50 from Paddington200. Blood Oath201. Slingo Quest Egypt202. Word Power: The Green Revolution203. Ancient Adventures: Gift of Zeus204. Ancient Adventures: Gift of Zeus Strategy Guide205. Funny Miners206. Dream Chronicles: The Book of Air Collector"s Edition207. A Gypsys Tale: The Tower of Secrets Strategy Guide208. A Gypsys Tale: The Tower of Secrets209. Kate Arrow: Deserted Wood Strategy Guide210. Kate Arrow: Deserted Wood211. Be a King 2212. Journey of Hope213. Love"s Power Mahjong214. Romancing the Seven Wonders: Great Pyramids215. Slime Army216. Making Mr. Right217. Flux Family Secrets: The Rabbit Hole Strategy Guide218. Flux Family Secrets: The Rabbit Hole219. Vault Cracker: The Last Safe Strategy Guide220. Vault Cracker221. The Fifth Gate222. Skymist: The Lost Spirit Stones223. Laby224. Soccer Cup Solitaire225. Fishdom 2226. Graces Quest: To Catch An Art Thief227. Memorabilia: Mia"s Mysterious Memory Machine228. Super Smasher229. Dream Chronicles: The Book of Air Strategy Guide230. Dream Chronicles: The Book of Air231. Club Control 2232. Artifacts of the Past: Ancient Mysteries Strategy Guide233. Artifacts of the Past: Ancient Mysteries234. Time Dreamer Strategy Guide235. Time Dreamer236. Samurai Last Exam237. Build-a-Lot: The Elizabethan Era238. Secrets of the Dragon Wheel239. Cake Mania: Lights, Camera, Action!240. The Three Musketeers: Milady"s Vengeance 241. Golden Trails: The New Western Rush242. Elixir of Immortality Strategy Guide243. Elixir of Immortality244. Hidden Mysteries: Vampire Secrets Strategy Guide245. Hidden Mysteries: Vampire Secrets246. L. Frank Baum"s The Wonderful Wizard of Oz247. Journalistic Stories248. Simajo: The Travel Mystery Game249. The Pirates Treasure: An Oliver Hook Mystery

Danh sách game quá nhiều, lên đến gần 5000 game, xem trong tệp .txt để biết chi tiết

  • beat24h