Bản Cam Kết Và Kế Hoạch Cá Nhân Thực Hiện Nghị Quyết Trung Ương 4 Khóa 12

Mời chúng ta cùng tìm hiểu thêm Bản cam đoan triển khai Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập với tuân theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Hi vọng đó là tài liệu bổ ích cho các bạn lúc đề nghị. Mời chúng ta cùng tham khảo.


Bạn đang xem: Bản cam kết và kế hoạch cá nhân thực hiện nghị quyết trung ương 4 khóa 12

*

Xem thêm: Cập Nhật Liên Minh Huyền Thoại Bị Đứng, Làm Thế Nào Khi Gặp Lỗi

Nội dung Text: Bản cam kết với chiến lược cá nhân Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05-CT/TW về học tập với làm theo tứ tưởng, đạo đức, phong thái Hồ Chí Minh
ĐẢNG ỦY LIÊN ĐOÀN ĐỊA CHẤT ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM TRUNG TRUNG BỘ CHI BỘ ĐOÀN ĐỊA CHẤT 506 Kon Tum, ngày 23 tháng 03 năm 2017 * BẢN CAM KẾT VÀ KẾ HOẠCH CÁ NHÂN Thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW về học tập cùng làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Chỉ Chức vụ: Bí thư chi cỗ Sinh hoạt Đảng tại: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Đơn vị công tác: Chi bộ Đoàn Địa chất 506 Sau khi học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­T/TW của Bộ Chính trị (khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Chương trình hành động của Đảng ủy Liên đoàn Địa chất Trung Trung Bộ. Bản thân tôi xây dựng bản cam kết thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Sở Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh như sau:1. Nhận thức của bản thân sau khi học tập Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị và các chuyên đề về đẩy mạnh học tập và có tác dụng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minch. Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII là Nghị quyết đặc biệt quan trọng để tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, và cũng nhằm thực hiện triển khai tinh thần Nghị quyết Đại hội XII của Đảng về xây dựng Đảng trong sạch sẽ, vững bạo dạn, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng”. Bản thân, sau khi học Nghị quyết đã nhận thức sâu sắc những vấn đề sau: Thứ độc nhất vô nhị, xuất phát từ yêu cầu của việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, khắc phục tình trạng suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống, những biểu hiện "trường đoản cú diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Thđọng nhị là yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, thực hiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế đòi hỏi phải tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Thứ đọng bố, tăng cường, củng cố niềm tin của nhân dân với Đảng, Nhà nước và cùng với đội ngũ cán cỗ, đảng viên. Vấn đề học tập và làm theo Bác là một quá trình liên tục, lâu dài; thể hiện tư tưởng xuyên suốt của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc cũng như trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Để đẩy mạnh học tập và làm theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị số 05­ CT/TW của Sở Chính trị, bản thân nhận thấy cần nhận thức toàn diện, sâu sắc về tư  2tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và quá trình học tập, làm theo tư tưởng, tấm gương của Người như: Thứ duy nhất, tích cực học tập, nhận thức đầy đủ những nội dung trong tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, phong cách của Bác, vận dụng khéo léo trong việc thực hiện các nhiệm vụ được giao. Thứ nhì, thực hiện lời dạy của Bác “Làm việc gì cũng phải có cái tâm và yêu nghề thì chúng ta mới thành công được”. Vì thế trong thực hiện nhiệm vụ cần chú trọng đến chất lượng sản phẩm, yêu cầu kỹ thuật… Thứ đọng ba, với đồng nghiệp, phải luôn hòa nhã, vui vẻ, sẵn sàng chia sẻ, học hỏi, giúp đỡ lẫn nhau nhằm cùng nhau xây dựng tập thể đoàn kết. Phải coi cơ quan là ngôi nhà thứ hai; mỗi đồng chí, đồng nghiệp là anh em ruột thịt của mình để cùng hướng đến một mục tiêu chung là “Xây dựng Chi bộ trong sạch mát, vững mạnh” . Chắc trong mỗi chúng ta cũng đã có những lần chưa thành công trong công Việc, trong cuộc sống nhưng bọn chúng ta đều vượt qua nhờ có sự động viên và giúp đỡ tận tình của bạn hữu, đồng nghiệp.2. Cam kết và kế hoạch thực hiện của bản thân2.1. Về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII)(Những cam kết của bản thân về ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” nêu trong Nghị quyết) Cam kết của bản thân về đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” như sau: ­ Bản thân luôn rèn luyện, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống, không suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; thực hiện tốt chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, công chức, viên chức ngành Tài nguyên Môi ngôi trường góp phần đấu trực rỡ, ngăn ngăn, đẩy lùi sự suy thoái, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Lấy kết trái trường đoản cú phê bình và phê bình, sự nêu gương của bản thân làm tiêu chí đánh giá đảng viên. Phát hiện nay, ngăn chặn kịp thời và đề nghị xử lý nghiêm các đối tượng chống đối, phần tử cơ hội, bất mãn chính trị. ­ Bản thân là bí thư chi bộ xin chịu trách nhiệm nếu không kịp thời phát hiện hoặc phát hiện mà chậm xử lý đối với các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Làm tốt công tác dân vận của Đảng và chính quyền; phát huy vai trò, trách nhiệm của các tổ chức chính trị ­ xã hội nhằm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “từ bỏ diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán cỗ, đảng viên. ­ Là người đứng đầu của cơ quan, bản thân thực hiện tốt những kiến nghị của viên chức – lao rượu cồn. Khuyến khích viên chức – lao động phản ánh, tố giác và tích cực đấu tranh chống suy thoái về tứ tưởng chính trị, đạo đức, lối sinh sống, “từ bỏ diễn biến”, “tự chuyển hóa”. 2.2. Kế hoạch học tập và làm theo bốn tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (Nêu những nội dung rèn luyện, phấn đấu của bản thân, đăng ký việc làm phù hợp với đặc thù công tác của đơn vị và nhiệm vụ được cấp ủy, cơ giao giao cho cá nhân) 3 ­ Luôn vận dụng những bài học tập, câu chuyện của Bác vào đời sinh sống, công việc thực tế của bản thân. Tự giác trong trường đoản cú học, từ bỏ bồi dưỡng nâng cao trình độ lý luận chính trị, chuyên môn nghiệp vụ, trình độ tin học tập, ngoại ngữ. Tích cực đổi mới các nội dung sinh hoạt chi bộ và cơ quan tiền. ­ Tích rất, từ giác thực hiện nhiệm vụ được giao, dám nghĩ dám làm cho, dữ thế chủ động sáng tạo để có kết quả cao nhất; thực hiện tốt việc nêu gương. ­ Ý thức đúng đắn về trách nhiệm của mình trên mọi cương vị, vị trí công tác. Dù trên cương vị là công dân, là người đảng viên hay người quản lý đều phải nêu cao tinch thần trách nhiệm trong công Việc, không chủ quan liêu, đại khái. ­ Nói đúng, làm đúng nhà trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, không nói sai, làm không đúng, không vụ lợi cá nhân.2.3 Biện pháp học tập, tu chăm sóc, rèn luyện, phấn đấu của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015­20đôi mươi, Chương trình hành động của ĐU Liên đoàn.(Nêu những biện pháp rõ ràng, thiết thực và việc rèn luyện, phấn đấu thực hiện, hiệu quả nhiệm vụ được giao, những nội dung cam kết và kế hoạch học tập, làm theo đã nêu ở trên) ­ Phổ đổi thay, tuyên truyền, quán triệt Nghị quyết hội nghị Trung ương 4 khóa XII gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05­CT/TW của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tứ tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đến từng đảng viên, VC­LĐ; công ty động nắm diễn biến tứ tưởng của đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động; tập trung xử lý các vấn đề phát sinh ngay từ chi bộ. ­ Lãnh đạo đội ngũ đảng viên, viên chức và người lao động thực hiện nhiệm vụ chính trị, thực hiện có hiệu trái đường lối công ty trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và nghị quyết của cấp ủy cấp trên. ­ Tăng cường đoàn kết nhất trí trong chi bộ; tổ chức triển khai và điều hành công việc theo chương trình, kế hoạch, bảo đảm tiến độ, chú trọng các nhiệm vụ trọng tâm; điều chỉnh linh hoạt, xử lý kịp thời những công việc đột xuất. ­ Vận động đảng viên, viên chức và người lao động trong đơn vị nêu cao tinh thần trách nhiệm, tiên phong, gương chủng loại, phát huy năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ chuyên môn được giao. Phát động các phong trào thi đua, phát huy sáng loài kiến, cải tiến lề lối làm việc; kịp thời biểu dương và nhân rộng các nhân tố bắt đầu, các điển hình tiên tiến. ­ Thực hiện nghiêm túc quy định về nêu gương trong học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sinh sống, phong phương pháp, tác phong, lề lối công tác và nơi cư trú; nêu cao ý thức tổ chức kỹ công cụ, trong giữ gìn đoàn kết nội cỗ, trong quan hệ với quần bọn chúng. ­ Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của chi bộ, đảng viên; tăng cường lãnh đạo công tác quốc phòng, an ninh, bảo vệ cơ quan đơn vị. Tiếp tục thực hiện xuất sắc công tác phát triển đảng viên và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ theo quy định. 4 ­ Thường xuyên giám sát đảng viên, viên chức và người lao động; chủ động đương đầu, ngăn ngăn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. ­ Thường xuyên giám sát về tiến độ, chất lượng sản phẩm của các tổ sản xuất, tham gia góp ý phản biện về công tác kỹ thuật và coi đó là trách nhiệm của người đứng đầu đơn vị; tuyệt đối không nhận bất cứ một khoản thù lao nào từ tổ sản xuất và fan lao cồn. Trên đây là cam kết của bản thân về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) và kế hoạch học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các chỉ thị, nghị quyết, chương trình hành rượu cồn, kế hoạch của cấp ủy, cơ quan liêu, đơn vị về triển khai Nghị quyết, Chỉ thị nêu bên trên. Xác nhận của Chi ủy Người lập kế hoạch cá nhân Phan Thanh Nghị Nguyễn Vĩnh Chỉ
link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk