BÀI THU HOẠCH CÔNG TÁC CÔNG ĐOÀN Ở CƠ SỞ

*

Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII tổ chức vào tháng 09/2018, tại Hà Nội đã diễn ra thành công tốt đẹp.

Bạn đang xem: Bài thu hoạch công tác công đoàn ở cơ sở

2. Công đoàn Trường Đại học An ninh nhân dân (sau đây viết tắt là Công đoàn Trường) là Công đoàn cơ sở trực thuộc Công đoàn Công an nhân dân, hiện có 10 Tổ Công đoàn trực thuộc với gần 200 đoàn viên. Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 09 thành viên, gồm Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch và 06 Ủy viên Ban Chấp hành. Ủy ban Kiểm tra Công đoàn Trường có 03 thành viên, gồm Chủ nhiệm, 01 Phó Chủ nhiệm và 01 Ủy viên. Cán bộ Công đoàn trường có tuổi đời trẻ, năng nổ, nhiệt tình trong công tác Công đoàn, luôn quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động.

*

Đại hội Công đoàn Trường Đại học ANND lần thứ V, nhiệm kỳ 2017 - 2022 tổ chức vào tháng 12/2017 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bầu ra Ban Chấp hành Công đoàn Trường gồm 09 đồng chí.

Thời gian qua, Công Đoàn Trường đã thường xuyên, liên tục được củng cố, phát triển về tổ chức và lực lượng đoàn viên; triển khai nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa, hiệu quả, tiếp tục khẳng định chức năng đại diện bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên, người lao động. Cán bộ Công đoàn đã phát huy tinh thần trách nhiệm quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của đoàn viên, người lao động. Hoạt động của tổ chức Công đoàn đã thu hút được sự quan tâm, tham gia tích cực của cán bộ, giảng viên, nhân viên hợp đồng lao động; qua đó, nêu cao ý thức trách nhiệm, tinh thần hăng say thi thua lao động, sản xuất; đồng thời, góp phần cùng với Nhà trường ổn định tư tưởng cán bộ, đoàn viên, người lao động hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ chính trị được giao. Các hoạt động của Công đoàn Trường trong thời gian gia hướng đến phục vụ lợi ích đoàn viên, thiết thực lập thành tích chào mừng các sự kiện chính trị - xã hội trọng đại của giai cấp và dân tộc; tổ chức cho đoàn viên tham gia và đạt kết quả cao trong các cuộc thi do Công đoàn các cấp tổ chức. Hằng năm, Công đoàn Trường đều được Công đoàn Công an nhân dân và Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đánh giá cao, tặng bằng khen; hàng trăm lượt đoàn viên, Tổ Công đoàn được nhận khen thưởng các cấp .

Tuy nhiên, bên cạnh đó, hoạt động của Công đoàn Trường đôi khi chưa đáp ứng được nhu cầu sinh hoạt của đoàn viên sau giờ lao động; việc nắm tình hình thực hiện công tác công đoàn ở các Tổ Công đoàn đôi khi chưa thường xuyên, chưa đầy đủ; công tác quản lý đoàn viên ở một số tổ công đoàn chưa được quan tâm đúng mức; ý thức trách nhiệm của một bộ phận đoàn viên còn chưa tốt.

Nguyên nhân chủ yếu của những hạn chế, khó khăn, vướng mắc trên được xác định cụ thể như sau:

Một là, Công đoàn cơ sở được giao nhiều nhiệm vụ, trong điều kiện chủ yếu cán bộ Công đoàn là cán bộ hoạt động kiêm nhiệm, nên gặp nhiều khó khăn trong việc tổ chức các hoạt động công đoàn; ít có điều kiện tiếp xúc, tìm hiểu và giải quyết tâm tư, kiến nghị của người lao động.

Hai là, đoàn viên của Công đoàn Trường đa số là nhân viên hợp đồng lao động, công việc đang làm khó có thể tạm ngưng trong ngày, nên đoàn viên khó tham gia tập trung, đông đủ. Mức sống bằng tiền lương của đoàn viên hiện nay chưa bảo đảm cho cuộc sống đối với đoàn viên đã có gia đình; nhiều đoàn viên còn gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn về điều kiện nơi ở, sinh hoạt ; điều kiện giải trí còn hạn chế, thiếu hụt. Môi trường công tác, sinh hoạt đa dạng, trình độ học vấn, tay nghề còn chênh lệch; cho nên, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế .

Ba là, số lượng đoàn viên tại Công đoàn Trường còn ít, chưa có điều kiện tổ chức tập huấn cho cán bộ Công đoàn từ cấp tổ trở lên. Vì vậy, một bộ phận cán bộ Công đoàn còn thiếu kỹ năng, nghiệp vụ và phương pháp hoạt động Công đoàn. Một bộ phận đoàn viên còn tâm lý thụ hưởng, chưa tự nguyện cống hiến trí tuệ, sức lực cho tổ chức, chưa nhiệt tình tham gia các hoạt động phong trào.

3. Trong tình hình mới, nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng hoạt động tổ chức Công đoàn tại Trường Đại học ANND, cần thiết phải triển khai đồng bộ các giải pháp quan trọng sau:

Một là, tiếp tục bảo đảm sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời, hiệu quả của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường đối với công tác Công đoàn tại Trường Đại học ANND; cấp ủy các cấp tạo điều kiện để tổ chức Công đoàn phát huy tốt vị trí, vai trò, quyền hạn và trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Đảng ủy Trường tiếp tục phân công Đảng ủy viên trực tiếp phụ trách, lãnh đạo công tác Công đoàn, định kỳ nghe tình hình công tác Công đoàn và nguyện vọng của người lao động để kịp thời có ý kiến chỉ đạo; tăng cường phát triển đảng viên trong đoàn viên Công đoàn và người lao động; chỉ đạo bố trí cán bộ có năng lực, trình độ làm công tác Công đoàn; thường xuyên chăm lo xây dựng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Công đoàn và có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ cán bộ Công đoàn có phẩm chất, năng lực tốt để quy hoạch, tạo nguồn cán bộ cấp ủy, lãnh đạo đơn vị.

Bên cạnh đó, Công đoàn Trường cũng phải thực hiện tốt cơ chế thông tin báo cáo, xin ý kiến chỉ đạo của Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Trường trong mọi quyết sách của tổ chức Công đoàn.

Xem thêm: Super Resolution Là Gì - Virtual Super Resolution Technology

*

Đồng chí Thiếu tướng, PGS.TS Phan Xuân Tuy, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chụp ảnh lưu niệm với Đoàn vận động viên Công đoàn Trường tham dự Hội thao công nhân lao động lần thứ XII khu vực phía Nam năm 2020.

Hai là, làm tốt công tác chính trị tư tưởng cho cán bộ, đoàn viên; kịp thời giải quyết hoặc kiến nghị giải quyết những tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, người lao động để mọi đoàn viên được yên tâm công tác, tích cực lao động sáng tạo; tăng cường tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức cho đoàn viên, người lao động và cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị về những quy định của pháp luật lao động và pháp luật Công đoàn, về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, sự cần thiết của tổ chức Công đoàn trong cơ quan, đơn vị, chăm lo bảo vệ lợi ích hợp pháp, chính đáng cho đoàn viên, người lao động, tổ chức các phong trào, hoạt động đem lại lợi ích thiết thực cho người lao động, góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh, bền vững của Trường.

Tiếp tục tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để các tổ Công đoàn và người lao động nhận thức rõ trách nhiệm, quyền hạn và nghĩa vụ theo Luật Công đoàn; kết hợp cung cấp, định hướng thông tin tình hình đất nước, thế giới, âm mưu, thủ đoạn hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; tăng cường hướng dẫn Điều lệnh Công an nhân dân, kỷ luật lao động, trách nhiệm trong công tác, lao động, sản xuất cho người lao động.

*

Công đoàn Trường Đại học ANND tổ chức gặp mặt thăm hỏi, tặng quà đoàn viên nữ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 năm 2020

Ba là, tập trung đào tạo ngũ cán bộ công đoàn cơ sở bảo đảm chất lượng có trình độ, bản lĩnh, tâm huyết, nhiệt tình, đổi mới nội dung và hình thức hoạt động theo hướng hiệu quả và thiết thực; kiên quyết đấu tranh với những biểu hiện tiêu cực, tham nhũng, lãng phí tại cơ quan, đơn vị hoặc thái độ thờ ơ trước những khó khăn của đoàn viên, người lao động; đẩy mạnh công tác phát triển đoàn viên.

Thường xuyên tổ chức, duy trì phong trào tự học tập nâng cao trình độ, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, nghiên cứu áp dụng khoa học, công nghệ vào công tác, lao động sản xuất.

Bốn là, phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, các tổ chức quần chúng (Đoàn Thanh niên, Hội Phụ nữ) quan tâm hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của cán bộ, đoàn viên và người lao động; tạo sức mạnh tổng hợp thúc đẩy Công đoàn hoạt động thuận lợi và phát triển.

Chủ động hơn nữa trong phối hợp với các đơn vị chức năng, các tổ chức quần chúng trong Trường phát động các phong trào thi đua lập thành tích trong triển khai, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Trường lần thứ XV, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Năm là, xây dựng, ban hành và thực hiện nghiêm túc các quy chế của Công đoàn (quy chế làm việc, quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế dân chủ…); tăng cường công tác kiểm tra, giám sát trong Công đoàn bảo đảm giữ vững nguyên tắc làm việc, chế độ chính sách, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Công đoàn; tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách đối với người lao động; giữ nghiêm kỷ luật tổ chức Công đoàn, đồng thời kịp thời phát hiện gương người tốt, việc tốt, nhân tố điển hình tiên tiến để các cấp tuyên dương khen thưởng và nhân rộng.

Tham gia rà soát, góp ý sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện chế độ, chính sách về cải thiện điều kiện lao động, bảo hộ lao động, phòng, chống tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp, tăng cường chăm sóc sức khỏe người lao động, nhất là lao động nữ và người làm việc ở các lĩnh vực nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm, phù hợp với đặc điểm tại Trường và trong lực lượng Công an nhân dân.

Kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm kỷ luật của tổ chức Công đoàn, tạo môi trường công tác, sinh hoạt lành mạnh để đoàn viên, người lao động rèn luyện, phấn đấu tốt; nghiên cứu, đề xuất chính sách khen thưởng, tôn vinh người lao động giỏi, có nhiều cống hiến trong lao động, sản xuất tại Trường.

link tải 567 live app | W88Vuive | F8bet|xo so ket qua| tải app qqlive apk